Ouders oud, verkopen eigendom (huis/flat)? Tips voor kinderen en kleinkinderen + 2 alternatieven

Eigendom verkopen – Het huis wordt te groot, de tweede verdieping wordt nauwelijks gebruikt en ook de onderhoudskosten zijn een last. Misschien is het flatgebouw ook op de vierde of vijfde verdieping – zonder lift. Hier zijn tips voor kinderen en kleinkinderen! Wat te doen als papa en mama, oma of opa ouder worden? Vooral op oudere leeftijd, vanaf 70 jaar, 75 jaar, ten laatste op 80 jaar, rijst de vraag, wat te doen met het eigen bezit? Vandaag wil ik aan alle kinderen en kleinkinderen 3 opties uitleggen: 1) de rechtstreekse verkoop van het onroerend goed, maar ook twee alternatieven, de 2) gedeeltelijke verkoop en de 3) het onroerend goed pensioen.

Verkoop van onroerend goed voor ouders, grootouders en naaste verwanten

Als kind maak je je zorgen om papa en mama, als kleinkind maak je je zorgen om opa en oma. Pensioenvoorzieningen duren niet eeuwig, net als het spaargeld. Op een gegeven moment wordt het bezit te groot, en tegelijkertijd worden de besparingen steeds minder. Op zijn laatst nu, moet er een oplossing gevonden worden voor uw dierbaren!

Wat moet je doen als je moet verkopen?

Voorkomen is beter dan genezen: opties

Voordat het over uitingen van verdriet gaat, gaat het over goede oplossingen. Mensen worden oud en op een bepaald moment moet het leven op de juiste manier worden georganiseerd. Voor velen betekent dit dat zij hun huis moeten verkopen en moeten verhuizen naar een appartement dat geschikt is voor de oude dag. Daarom moeten mensen uit hun omgeving beslissingen nemen. Hieronder vallen ook levenstestamenten, voor het geval uw dierbaren op een bepaald moment niet meer in staat zijn zelf over hun daden te beslissen. Maar het is net zo goed een deel van het denken over uw eigen bezit.

Eén ding is ook belangrijk: denk niet in de eerste plaats aan je eigen erfenis, maar denk aan je familie!

Laten we eens kijken naar de 3 opties voor uw begrip: Verkoop van het eigendom, gedeeltelijke verkoop en onroerend goed lijfrente! Tip, u vindt verdere links over alle drie onderwerpen, met gedetailleerde uitleg. Wat doe je als iemand oud wordt? Hier zijn drie alternatieven!

Opties bij de verkoop van onroerend goed:

 1. Lijfrente op onroerend goed – verkoop met levenslang verblijfsrecht
 2. Gedeeltelijke verkoop – Proportioneel, met optie voor totale verkoop
 3. Verkoop – Volledige verkoop van het eigendom

Ook voor eigenaars: een extra tip over het onderwerp goed nalaten.

Onroerend goed pensioen: Verkoop met extra “pensioen” – Optie 1

Uw eerste optie is het onroerend goed pensioen. De lijfrente is vooral interessant voor mensen die al een hogere leeftijd hebben bereikt, meestal vanaf de leeftijd van 70 of 75 jaar. Indien u de voorkeur geeft aan een oplossing waarbij uw nabestaanden zonder complicaties tot het einde van hun leven (!) in hun eigen woning kunnen blijven wonen, dan is de lijfrente een optie die u moet overwegen.

Levenslange lijfrente betekent dat het onroerend goed in zijn geheel wordt verkocht, maar dat de eigenaar tot aan zijn dood een volledig recht van bewoning en gebruik behoudt. Deze voorrechten worden gewaarborgd door het recht van vruchtgebruik. Bovendien ontvangt de verkoper een klein, maandelijks extra “pensioen”. Een ander voordeel is dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over onderhoudskosten. De nieuwe eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Al met al een comfortabele oplossing, vooral op oudere leeftijd.

Onroerend goed pensioen eenvoudig uitgelegd:

 • Directe, volledige verkoop
 • Levenslang recht van verblijf en gebruik
 • Klein, maandelijks “extra pensioen” voor vorige eigenaar
 • Geen onderhoudskosten

Lees hier meer over het onderwerp:

Onbezorgd en gerustgesteld op oudere leeftijd.

Gedeeltelijke verkoop: evenredig, met mogelijkheid tot volledige verkoop – Optie 2

De tweede mogelijkheid voor uw dierbaren, als u wilt dat zij in hun woning kunnen blijven wonen, of het nu een flatgebouw of een huis is, is de gedeeltelijke verkoop van een woning.

Een gedeeltelijke verkoop werkt als volgt: u verkoopt een deel van een eigendom, meestal tussen 10% en 50% pro rata, aan een financiële vennootschap. Voor dit verkochte aandeel rekent de financiële onderneming een zogenaamde “gebruikersvergoeding” aan. De gebruiksvergoeding wordt betaald als tegenprestatie voor het feit dat het alleenrecht op verblijf en het gebruiksrecht nog steeds worden toegekend. Dit betekent dat de financieringsmaatschappij slechts gedeeltelijk eigenaar wordt. Het voordeel: u krijgt de verkoopprijs relatief ongecompliceerd, zonder een grote kredietcontrole, zoals bij leningen bij de bank. Het nadeel: de gebruiksvergoeding is relatief hoog, bv. in vergelijking met een hypothecaire lening.

Gedeeltelijke verkoop samengevat:

 • U verkoopt een deel van uw eigendom (meestal 10-50%)
 • Gedeeltelijkeaankoop van het huis: Ja
 • Gedeeltelijkeaankoop van appartement: Ja
 • Gedeeltelijkeaankoop van grond: Ja
 • Financiële onderneming wordt mede-eigenaar
 • U blijft de enige gebruiker van de woning
 • U betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding
 • Totale verkoop in X jaar (facultatief)

Lees hier meer over de voor- en nadelen:

 • Gedeeltelijke verkoop van onroerend goed

Volledige verkoop van onroerend goed – Optie 3

Uw derde optie, als u een oplossing moet vinden, is de volledige verkoop van het condominium, huis, appartementsgebouw. Voor het reguliere proces rijst vaak de vraag, onderhands verkopen of verkopen met een makelaar? Vooral in emotionele situaties, zoals het beslissen over de toekomst van iemands ouders of grootouders, is het raadzaam te werken met een ervaren makelaar. Het gaat immers om alle advertenties, de communicatie met belangstellenden, de selectie op serieus of niet serieus, de daaropvolgende kredietcontroles, het regelen van bezichtigingsafspraken en nog veel meer. Natuurlijk is de vorige taxatie van het onroerend goed ook een grote factor.

Lees hier meer:

Verkopen van onroerend goed: Procedure en stappen

Om u een eerste overzicht te geven van hoe zo’n verkoopproces werkt, wordt het hier uitgelegd in 18 eenvoudige stappen, onderverdeeld in 3 fasen.

 1. Voorbereiding: Voorbereiding eigendom en verkoop
  1. Financiële planning en timing van verkoop
  2. Makelaar huren
  3. Gegevens en documenten
  4. Verhogen waarde eigendom
  5. Bepaal de aanbiedingsprijs
  6. Maak een exposé
 2. Verkoopfase: het pand op de markt brengen en kopers vinden
  1. Markt eigendom
  2. Contact met potentiële kopers
  3. Potentiële kopers filteren en selecteren
  4. Kredietcontrole
  5. Data bekijken
  6. Verkoopgesprek & onderhandeling over aankoopprijs
 3. Verkooptransactie: Koopovereenkomst tot overdracht
  1. Opstellen koopcontract bij notaris
  2. Notaris afspraak
  3. Inschrijving in het kadaster en verwerking van betalingen
  4. Overdracht van het eigendom
  5. Notariskosten en makelaarscourtage
  6. Belasting betalen

Deze 3 opties zijn in de eerste plaats voor u beschikbaar.

Dit waren de belangrijkste tips voor de verkoop met en voor uw dierbaren!

Of het nu een condominium op een A-locatie is of een…

… Condominium in jaren 60/70 prefab gebouw:

Extra tip: Juist nalaten/erven

Hier zijn een paar extra tips voor je.

Verkoop met vruchtgebruik

Als u overweegt het onroerend goed van uw ouders, grootouders of naaste familieleden rechtstreeks te verkopen, moet u zeker het vruchtgebruiksrecht bekijken. Vruchtgebruik betekent eenvoudig: “Levenslang, alleen verblijfsrecht”. Dit betekent dat uw familieleden het alleenrecht hebben op het gebruik van het eigendom, zelfs na de verkoop. Hetzelfde geldt in andere gevallen, zoals een verwachte erfenis (link hierboven: Nalatenschap).

Voordeel: Het recht van vruchtgebruik geeft u het voordeel dat uw nabestaanden op geen enkel moment afhankelijk zijn van de goodwill of toestemming van de verkoper.

Verwachte erfenis: Belastingen & Co.

Tip! Praat met je ouders en grootouders over de erfenis, voor het te laat is. Want een vroege erfenis kan u heel wat kosten besparen, vooral belastingen. Leer hier meer over vroegtijdige overerving:

Voor erfgenamen:

Correct erven betekent vaak ook geschillen tussen kinderen voorkomen.

Neem voorzorgsmaatregelen!