Verklaring van verdeling voor de verdeling in aandelen in mede-eigendom

Verklaring van verdeling – In de verklaring van verdeling wordt een goed in mede-eigendomsaandelen verdeeld. Dit betekent dat de eigenaar bepaalt dat de eigendom van een onroerend goed zodanig wordt verdeeld dat elk aandeel verbonden is met de afzonderlijke eigendom van een appartement of een kamer die niet voor woondoeleinden wordt gebruikt. Een notariële akte moet worden overgelegd voor inschrijving in het kadaster. De drie doelstellingen van de verklaring van verdeling zijn, enerzijds, het bepalen van het bedrag van de mede-eigendomsaandelen, de kwalificatie van het bijzonder goed en de bestemming ervan en, ten slotte, de afbakening van het gemeenschappelijk en het bijzonder goed en de eventuele waarborging van de bijzondere gebruiksrechten.

Verklaring van splitsing in één oogopslag: Vestiging van woningen en gedeeltelijke eigendom

  • Eigendom is verdeeld in aandelen in mede-eigendom
  • Elk deel van de splitsing is verbonden met de afzonderlijke woning in een appartement of in een ruimte die niet voor woondoeleinden wordt gebruikt
  • Voor de inschrijving in het kadaster moet een notariële verklaring worden overgelegd
  • Doelstellingen van de verklaring van verdeling: Vaststelling van het bedrag van de aandelen, kwalificatie van het afgescheiden vermogen en van de bestemming ervan, waarborging van bijzondere gebruiksrechten

Terug naar de Wiki: Onroerend goed