Ideale verdeling van een stuk grond

Ideale splitsing – Bij de ideale splitsing van een stuk grond wordt mede-eigendom gecreëerd tussen verschillende eigenaren, die in het kadaster worden ingeschreven. In dit geval wordt het onroerend goed niet daadwerkelijk in onafhankelijke delen gesplitst, maar regelen de eigenaars hun rechten en verplichtingen in een notariële verklaring van splitsing. In deze verklaring moet worden vermeld dat elke eigenaar als enige verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reparatie van zijn eigendom. Hierdoor ontstaan twee percelen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bebouwd en beheerd.

Ideale verdeling in een oogopslag: Een vorm van mede-eigendom

  • Het mede-eigendom van verschillende eigenaars wordt in het kadaster ingeschreven
  • Eigendom wordt niet gedeeld in reële termen
  • Aanleg van twee percelen die onafhankelijk kunnen worden bebouwd en beheerd
  • Rechten en plichten van de eigenaars worden geregeld in de verklaring van verdeling
  • Elke eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van het eigendom

Terug naar de Wiki: Onroerend goed