Splitsing (kadaster) in hoofdlijnen

Departement (kadaster) – Het kadaster bestaat uit drie departementen. In afdeling I worden de persoonsgegevens van een persoon ingevuld. Indien er meerdere eigenaars zijn, moeten zij allen instemmen met een verkoop door het koopcontract notarieel te laten vastleggen. In deel II worden alle bezwaringen op het onroerend goed vermeld, met uitzondering van hypotheken. In dit deel wordt aangegeven of het betrokken goed reeds verkocht is, zodat geen tweede koper dit goed in eigendom kan verwerven. Ook bestaande woonrechten worden hier vermeld. In tegenstelling tot het vorige deel, worden de hypotheken in deel III vermeld. Reeds aangezuiverde lasten moeten rood worden gemaakt of worden doorgestreept. Aangezien het kadaster een document van publiek vertrouwen is, mag erop worden vertrouwd dat alle informatie in het boek juist is.

Afdeling (kadaster) in een oogopslag: Het overzicht van de belangrijkste gegevens

  • Samenstelling van drie departementen
  • Afdeling I: Persoonsgegevens van een persoon
  • Sectie II: bezwaring van het onroerend goed (zonder hypotheken), registratie van bestaande woonrechten, ervoor zorgen dat er slechts één koper is.
  • Afdeling III: Notering van retentierechten op onroerende goederen

Terug naar de Wiki: Onroerend goed