Beperking op de verkoop van het condominium

Beperking van de verkoop – Een persoon die eigenaar is van een woning of een deel van een woning heeft het recht die woning te verkopen. Indien de eigenaar deel uitmaakt van een gemeenschap van eigenaars, hebben de leden van de gemeenschap er belang bij dat de nieuwe eigenaar goed in de bestaande groep wordt geïntegreerd. Daarom is er een bepaling in WEG §12. In een splitsingsverklaring kan worden bepaald dat “een condominium-eigenaar de toestemming van andere condominium-eigenaren of een derde nodig heeft om zijn of haar condominium of deelcondominium te verkopen”. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat condominiumverenigingen minder problemen hebben met de opname van nieuwe eigenaars. Een contract tussen een eigenaar en een koper is in de meeste gevallen ongeldig zonder de toestemming van de gemeenschap van eigenaars.

Beperking van de verkoop in een oogopslag: Voorkoming van de verkoop van gescheiden eigendom

  • Eigenaar van een flat, of deel van een flat heeft het recht te verkopen
  • Indien de eigenaar lid is van een vereniging van eigenaren, hebben de leden de wens dat de nieuwe eigenaar op passende wijze in de groep integreert.
  • Regeling in WEG §12: In de verklaring van splitsing kan worden bepaald dat de eigenaars van een condominium voor de verkoop van hun eigendom de toestemming van de andere eigenaars van het condominium of van een derde nodig hebben.
  • Doel: Verenigingen van eigenaars hebben minder problemen met de inlijving van nieuwe eigenaars
  • Contract tussen eigenaar en koper is in de meeste gevallen ongeldig zonder de toestemming van de vereniging van eigenaren

Terug naar de Wiki: Onroerend goed