Splitsingsveiling van een onroerend goed

Verdelingsveiling – Indien meerdere personen een eigendom bezitten en één eigenaar weigert het eigendom te verkopen, kan hij of zij een verdelingsveiling houden. Dit betekent dat de arrondissementsrechtbank op verzoek de gedwongen verkoop van het onroerend goed beveelt. Evenzo heeft, in geval van gemeenschap van erfgenamen, iedere mede-erfgenaam het recht een veiling te vragen, die niet alleen van toepassing is op het aandeel van die erfgenaam, maar op het gehele goed.

Partition auction in een oogopslag: De verplichte veiling van een onroerend goed op verzoek

  • Alleen indien meerdere personen eigenaar zijn van een onroerend goed
  • Indien een eigenaar weigert het eigendom te verkopen, kan hij of zij een verdelingsveiling nastreven
  • Dit betekent dat de arrondissementsrechtbank de gedwongen verkoop op verzoek zal gelasten
  • In geval van gemeenschap van erfgenamen heeft elke mede-erfgenaam recht op een veiling

Terug naar de Wiki: Onroerend goed