Ontvangst van een onroerend goed

Onteigening – Indien de rechtbank op verzoek van een schuldeiser onteigening van een goed gelast, krijgt de schuldeiser toegang tot de inkomsten uit dit goed. Het verschil met een gedwongen verkoop is dat de schuldeiser niet wordt voldaan door de inhoud van het goed, maar door de lopende inkomsten uit het goed. Vooral in gevallen waarin de eigenaar van een goed de schuldeiser de toegang weigert, is gedwongen bewindvoering aangewezen, omdat de schuldeiser dan toegang krijgt.

Gedwongen administratie in een oogopslag: Toegang tot de inkomsten van een onroerend goed

  • Door de schuldeiser via de rechtbank bevolen
  • In tegenstelling tot een gedwongen verkoping ontvangt de schuldeiser daarbij alleen de opbrengst van een goed, en niet het goed zelf
  • Indien de eigenaar van een goed de schuldeiser de toegang weigert, is gedwongen bewindvoering bijzonder relevant.

Lees ook:

  • Uitleg over gedwongen verkoop
  • Online portaal en lijst van arrondissementsrechtbanken
  • Voorkom executie
  • Onderwerping aan uitvoering
  • Ontvanger
  • Verplichte hypotheek
  • Tip! Zo werkt een veiling (extern): Procedure van de verplichte veiling

Terug naar de Wiki: Onroerend goed