Een ondergrondse parkeergarage verkopen: Taxatie, procedure, verkoop + checklist

Verkoop van een ondergrondse parkeergarage [jaar] – Taxatie, procedure, verkoop en makelaar, wat wordt belangrijk bij de verkoop van uw ondergrondse parkeergarage? Wie koopt een ondergrondse parkeergarage? Maar voor wie voor het eerst verkoopt (voorbeeld erfenis), is vaak het belangrijkste: hoeveel is een ondergrondse parkeergarage waard? Mijn kleine gids voor een eerste inzicht in het verkoopproces (dat uit 18 stappen bestaat) en, vooraf, veel grover: wat belangrijk wordt bij de taxatie. Alles als een eerste, klein inzicht in de latere verkoop. Tip. U wilt “slechts” een enkele parkeerplaats verkopen? Lees dan hier verder: Verkoop van een ondergrondse parkeerplaats. Voor verkopers van ondergrondse garages: hier vindt u alles wat u moet weten, van taxatieprocedures tot belastingen.

Verkoop van een ondergrondse parkeergarage [jaar]: waarde, makelaar en procedure

Laten we beginnen met een van de belangrijkste vragen voor beginnende verkopers: Wat is mijn ondergrondse parkeergarage waard? Na de 3 centrale factoren vindt u alle stappen van de verkoop van onroerend goed die ook voor u en de verkoop van uw ondergrondse parkeergarage van belang zijn, van documenten, tot de vraag van de makelaar, tot het koopcontract en de overdracht.

Laten we beginnen met de 3 belangrijkste waardefactoren:

 1. Plaats (stad, wijk en straat)
 2. Staat van de ondergrondse parkeergarage
 3. Huurders / vacatures op korte en lange termijn

Plaats: stad, straat en schommeling

Hoe beter de ligging van uw ondergrondse parkeergarage, hoe gemakkelijker het zal zijn om de parkeerplaatsen te verhuren aan langparkeerders en/of kortparkeerders. Om de leegstand zo laag mogelijk te houden, moet bij de taxatie in de eerste plaats worden gekeken naar de locatie.

Situatie bij de taxatie (huidig en vooruitzicht):

 • Macro perspectief – In welke stad verkoopt u?
 • Mesoperspectief – Welke wijk?
 • Microperspective – Welke straat en huisnummer?

Of het nu gaat om een kleine stad, een middelgrote stad of een agglomeratie, elk jaar rijden er meer en meer auto’s in stadscentra. Hoe groter de fluctuatie en hoe minder concurrerende aanbiedingen op de locatie, hoe beter – ook voor het rendement van de investeerders.

De volgende stap is dat kopers (belangrijk om hun perspectief te kennen) de staat van uw ondergrondse parkeergarage beoordelen.

Toestand van uw ondergrondse parkeergarage

Zeer weinig investeerders willen een uitgebreide ondergrondse garage renoveren. Natuurlijk is er een bepaald percentage dat zeer, zeer goedkoop wil kopen en daarom op zoek is naar oude of slecht onderhouden eigendommen. De toestand speelt, samen met de ligging, een centrale rol bij de waardering van uw ondergrondse parkeergarage.

Voor een concrete beoordeling moeten de huidige toestand en de beoogde toestand worden vastgesteld.

Typische tekortkomingen van de eerste decennia zijn:

 • Ondergrondse parkeergarage
 • Vloercoatings
 • Betonreparatie
 • Afdichten van scheuren
 • Afdichten van de plafonds

Soms is er ook sprake van een opknapachterstand, bijvoorbeeld als gevolg van geschillen over opknapwerkzaamheden in de vereniging van eigenaren.

Belangrijk vooraf, het is maar een voorbeeld:

De onderhoudskosten voor parkeergarages met meerdere verdiepingen variëren enorm, afhankelijk van de staat waarin ze verkeren

Zeer oude ondergrondse parkeergarage: 40+ jaar oud

Hier is een voorbeeld, een echt oude ondergrondse parkeergarage, met ongeveer 100 parkeerplaatsen:

Laten we zeggen dat de ondergrondse parkeergarage nu 40, 50 jaar oud is en echt aan het eind van zijn Latijn is en ouder wordt. Verbouwings- en renovatiekosten zijn derhalve onvermijdelijk voor de nieuwe eigenaar van een ondergrondse parkeergarage.

Voor elke parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage kunt u rekenen op een bedrag van ~ 6.000 euro (als totaalproject), met een omvang van 100 parkeerplaatsen.

Alleen al het opwaarderen van een ondergrondse parkeergarage zou ongeveer 1,4 miljoen euro kosten. Daar komt nog bij dat de renovatie van het beton ongeveer 1,1 miljoen euro zou kosten.

Vervolgens kijken we naar de afdichting van het plafond van de ondergrondse parkeergarage. Voor de nieuwe isolatie tegen druppelend water kunt u rekenen op nog eens 0,5 miljoen euro (bron: DZ Online). De posten zijn kleiner, maar in totaal niet onbelangrijk. Daarnaast zal er sprake zijn van rookafzuiging, ventilatie of zelfs de vernieuwing van de elektrische installatie, ook om in te kunnen spelen op de toenemende markten, zoals het toenemende aantal elektrische auto’s in de binnensteden en woonwijken.

Huurders / vacatures op korte en lange termijn

Bij de beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de huurders op korte termijn ter plaatse, maar ook naar huurders op lange termijn en leegstand. Uiteindelijk is de evaluatie gebaseerd op huurders op korte/lange termijn en het mogelijke toekomstige potentieel (herinrichting, ontwikkeling, marketing) van de parkeergarage.

Langdurige huurovereenkomsten zijn natuurlijk het ideale geval en leegstand het tegenovergestelde. Om ervoor te zorgen dat de taxatie realistisch is en dat latere belanghebbende partijen een overzicht hebben, wordt informatie van uw huurders verzameld. Bovendien wordt rekening gehouden met vele kleinere parameters, in goede A-locaties bijvoorbeeld ook met de huur van commerciële ruimte voor reclame (oprit, parkeerterreinen en gevels).

Dit geeft u 3 centrale factoren om de waarde te bepalen:

 1. Plaats (stad, wijk en straat)
 2. Staat van de ondergrondse parkeergarage
 3. Huurders / vacatures op korte en lange termijn

Stap voor stap: Verkoop checklist

De verkoop van ondergrondse garages is veel gespecialiseerder dan de gewone verkoop van een parkeerplaats, een parkeerterrein of een individuele garage. Veel ondergrondse garages worden ook niet via vastgoedportalen verkocht, maar via persoonlijke netwerken, vaak door goede en ervaren makelaars.

Toch is het belangrijk te weten voor de verkoop, zodat u zich goed kunt voorbereiden en ook een ervaren makelaar kunt vinden.

Voorbereiding: makelaar, documenten en taxatie

De belangrijkste dingen over het klaarmaken van een eigendom en het verkopen ervan.

 • Financiële planning en timing van verkoop
 • Makelaar huren
 • Gegevens en documenten
 • Verhogen waarde eigendom
 • Bepaal de aanbiedingsprijs
 • Maak een exposé

Verkoopfase: netwerken en onderhandelen

De tweede fase betreft de marketing van uw eigendom om kopers en investeerders met voldoende kredietwaardigheid te vinden.

 • Markt eigendom
 • Contact met potentiële kopers
 • Potentiële kopers filteren en selecteren
 • Kredietcontrole
 • Data bekijken
 • Verkoopgesprek & onderhandeling over aankoopprijs

Verwerking van de verkoop: volledige overdracht

Van het koopcontract tot de oplevering.

 • Opstellen koopcontract bij notaris
 • Notaris afspraak
 • Inschrijving in het kadaster en verwerking van betalingen
 • Overdracht van het eigendom
 • Notariskosten en makelaarscourtage
 • Belasting betalen

Gedeeltelijke eigendom ondergrondse parkeergarage: Enkele parkeerplaats?

Tot slot, wat de kleinste eenheid betreft: kunt u een ondergrondse parkeerplaats ook afzonderlijk verkopen? De individuele verkoop van ondergrondse parkeerplaatsen is mogelijk. Het hangt er echter van af of de parkeerplaats een afzonderlijk eigendom is dan wel een bijzonder gebruiksrecht. Het verschil is dat als u een parkeerplaats hebt met een eigen kadastrale pagina (speciale eigendom), de verkoop eenvoudig is. In het geval van een bijzonder gebruiksrecht dat behoort tot een condominium, kan het bijzonder gebruiksrecht alleen worden verkocht aan een andere mede-eigenaar.

Hier vindt u meer informatie over de individuele verkoop van parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage:

 • Verkooppraatje

Locatie, locatie, locatie! Onroerend goed markt

Parkeerplaatsen zijn schaars in veel hotspots in Duitsland. Daarom is het eerste goede nieuws dat u uw parking tegen een realistische prijs kunt verkopen. Want alleen vorig jaar al werden er 2,92 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd. Volgens het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt – Federale Dienst voor het Autoverkeer) is het aantal voertuigen in Duitsland in vergelijking met het vorige jaar met maar liefst 1,1 miljoen toegenomen tot ongeveer 66,9 miljoen geregistreerde voertuigen, d.w.z. een stijging van 1,6 %.

66,9 miljoen geregistreerde voertuigen in Duitsland

Met het juiste netwerk van kopers en investeerders, meestal via ervaren makelaars met succesvolle deals, zult u uw ondergrondse parkeergarage relatief snel verkocht hebben.

Hier is een speciale blik op de algemene verkoop van onroerend goed in de grotere steden: