Verkoop van grond [jaar]: procedure, bouwrecht, makelaar, notaris, kosten & belastingen

Een stuk grond verkopen – Op het platteland of in de grote steden Een stuk grond verkopen is een beslissing waar u lang over hebt nagedacht. Er kunnen verschillende redenen zijn om te verkopen. Maar als het op het succes van de verkoop aankomt, zijn alle eigenaars het erover eens. Het eigendom moet tegen de beste prijs en zonder lange wachttijd worden verkocht. Als u besluit onderhands te verkopen, krijgt u te maken met een enorme portefeuille aan taken en organisatorische details. In de praktijk heeft het aanbieden van uw eigendom via een vastgoedmakelaar met kennis van zaken zijn waarde bewezen, omdat bronnen van vergissingen zijn geëlimineerd en u uw eigendom kunt aanbieden zonder stress en zonder een reorganisatie van uw dagelijkse leven. Kent u de waarde van uw eigendom al? Een uittreksel uit de gids: Onroerend goed verkopen.

Land verkopen tijdens de vlucht

Bij de verkoop van een stuk grond rijzen in eerste instantie soortgelijke vragen als bij de verkoop van een huis, en de fouten die bij de verkoop worden gemaakt zijn vaak dezelfde. Er zijn echter nog enkele andere punten die het vermelden waard zijn en die de verkoop van grond nog specialer maken. Tip. Uiteindelijk hebben we ook speciale gevallen voor u, zoals landbouwgrond, bosgrond maar ook grond met een bron.

In het geval van een stuk grond moet erop worden gelet of het bouwgrond of bouwtaxatiegrond is. In het laatste geval moet het eigendom eerst door de respectieve gemeente worden ontwikkeld. Alleen wanneer aansluitingen voor water, gas, elektriciteit en riolering beschikbaar zijn, mag op het terrein worden gebouwd. In de regel zijn bouwpercelen waardevoller dan bouwgrond.

Bouwgrond of taxatiegrond

Basis vraag:

 • Bouwgrond of
 • Waardering landbouwgrond

Daarvoor moet eerst de grondverkoop in sneltreinvaart worden bekeken:

 1. Verkopen of niet verkopen? De juiste tijd
 2. Documenten voor concrete evaluatie
 3. Voorstelling van het eigendom in het exposé
 4. Communicatie met belanghebbende partijen
 5. Inspectie en onderhandelingen (koopprijs)

Verkopen of niet verkopen? Het juiste moment – Stap 1

Stap 1 is de beslissing om te verkopen – Op alle gebieden is de locatie wat telt, niet alleen bij de verkoop van uw ontwikkeld of onbebouwd eigendom. Bij alle verkopen van onroerend goed – dus ook van percelen – is de ligging in eerste instantie de centrale waarderingsfactor voor de verkoopprijs.

Een praktisch voorbeeld:

 • Makkelijke verkoop: bouwgrond nabij Berlijn, te midden van de beste infrastructuur
 • Moeilijke verkoop: eigendom in de Beierse Alpen, zonder infrastructuur

Onderhands of “om niet” en zonder makelaar verkopen houdt risico’s in en maakt de verkoop en de hele transactie(taxatie tot notaris en koopcontract) vatbaar voor fouten. Voor de verkoop van onroerend goed is een goed kopersnetwerk nodig, en vaak wordt onroerend goed niet publiekelijk gepresenteerd, maar alleen intern als off-market onroerend goed. Op deze manier komt niemand achter de verkoop van uw bouwgrond. Directe verkoop van percelen aan projectontwikkelaars is hier ook populair.

Documenten voor concrete evaluatie – Stap 2

Stap 2: documenten – Een ander belangrijk punt zijn de verkoopgerelateerde documenten. Het kost veel tijd, geld en zenuwen om ze te krijgen. U kunt uw eigendom echter niet aanbieden zonder de belangrijke documenten, dus u kunt dit deel van de organisatorische taken niet achterwege laten. Om de verkoop te vereenvoudigen en uw huis met alle relevante documenten aan te bieden, is het de moeite waard een makelaar in de arm te nemen. Alleen op basis hiervan kan het onroerend goed worden getaxeerd en een biedprijs worden bepaald.

Dit houdt meestal in:

 1. Kadastrale kaart of onroerend goed kaart van het kadaster
 2. Ontwikkelingsplan
 3. Kadastraal uittreksel Kadaster
 4. Plan voor landgebruik
 5. Voorlopige bouwaanvraag
 6. Informatie over bouwkosten
 7. Bewijzen van ontwikkeling
 8. Kennisgeving van de onroerendgoedbelasting

Presentatie van het onroerend goed in het exposé – Stap 3

Stap 3 is de presentatie – Of het nu “undercover” is of op de “open” markt, een professioneel exposé en informatieve foto’s vormen de basis voor de verkoop van een woning. Door middel van een advertentie of een exposé buiten de markt om legt u het eerste contact met potentiële kopers en legt u de basis voor aanvragen voor bezichtigingen. Als uw beschrijving te weinig informatie bevat of de foto’s vragen onbeantwoord laten, zal er geen belangstelling zijn of zult u een groot aantal individuele vragen moeten beantwoorden.

Dit is waar de eerste “aankoopbeslissing” van potentiële kopers al wordt genomen. Kijk ik naar meer of niet?

Communicatie met belanghebbende partijen – Stap 4

Stap 4 is communicatie – Als uw woning interesse wekt, wachten potentiële klanten op een snelle reactie en gaan ze ervan uit dat u telefonisch en online bereikbaar bent. Vooral dit punt is goed voor 99% van de tijdsinvestering. Hoe exclusiever de woning, hoe meer controles er vooraf plaatsvinden. Omdat de bezichtigingsafspraak en de onderhandelingen nog meer tijd kosten.

Inspectie en onderhandelingen (koopprijs) – Stap 5

Stap 5 is bezichtigingen en onderhandelingen – Dit is waar de ervaring van de makelaar echt in het spel komt. Biedprijs en bod (van kopers) verschillen vaak 30%, 40%, wat te doen? Nu komt het aan op onderhandelingsvaardigheden, een beetje verkooppsychologie, maar ook harde feiten over constructie, inhoud, infrastructuur en locatie. Bovendien speelt de ontwikkeling van de regio een belangrijke rol en de analyse van het potentieel van het onroerend goed.

Als verkoper en koper het eens zijn, kan de koopovereenkomst worden gesloten. Alle transacties worden vervolgens verzegeld op het notariskantoor.

Gratis tips om grond te verkopen? Ja!

Als makelaars bemiddelen wij in eigendommen met een marktwaarde van 1 miljoen euro of meer, d.w.z. ETW onder de categorie luxe eigendommen. Wij willen dat u op de hoogte bent van het verkoopproces, zodat u op transparante wijze de verkoop van uw flatgebouw kunt plannen.

Weet je wat ons onverslaanbaar voordeel is? Wij bereiken zelfstandig meer dan 250.000 lezers per maand, wat neerkomt op een totaal van 3 miljoen mensen per jaar. Wij zijn onafhankelijk van de gewone vastgoedportalen en bereiken een solvabele, speciale doelgroep. Bovendien bieden wij interne kopersgroepen en investeerders aan in ons off-market gebied, waartoe u geen toegang hebt via de gebruikelijke aanbiedingen. Lees meer over: Makelaars.

Tip! Kijk ook uit naar verdere links, hier vindt u meer diepgaande uitleg over de speciale onderwerpen en technische termen.

Ontwikkeld en onontwikkeld: Bouwgrond, akkerland of bosgrond

Net als bij de verkoop van een huis, wordt ook de waarde van grond bepaald. In de regel stellen de gemeenten om de twee jaar de zogenaamde standaardgrondwaarden vast, die het resultaat zijn van de verkoop van andere percelen. Deze standaardgrondwaarden zijn echter niet bindend voor de verkoop. De ligging en de vervoersverbindingen van het perceel spelen ook een belangrijke rol bij de prijsbepaling. Bouwpercelen die in gewilde woongebieden liggen, brengen hogere prijzen op. De percelen die naar het zuiden zijn gericht, hebben ook een hogere verkoopwaarde. Daarna moet je een koper vinden. In deze tijd gebeurt dat meestal online.

Wat willen kopers/ontwikkelaars? – Checklist

Voordat wij dieper ingaan op de materie, wetten en co., zullen wij eerst meer algemene vragen behandelen: Hoe hoog is de belasting op de verkoop van grond? Wat heb je nodig om land te verkopen? Kun je een woning verkopen zonder notaris? Is de verkoop van grond onderworpen aan belasting?

Laten we beginnen met potentiële kopers. Zij beslissen uiteindelijk of zij een koopprijs afwijzen, aanvaarden of zelfs overbieden.

Bij het zoeken naar een geschikte belanghebbende kan men rekening houden met de volgende aspecten:

 • Soort grond
 • Mogelijke toepassingen
 • Eigendom grootte
 • Helling van het land
 • Stedelijke of landelijke locatie
 • Transportverbindingen

Mogelijkheden tot gebruik (juridische situatie)

De aard van de grond bepaalt ook de gebruiksmogelijkheden ervan. Is het bouwgrond, landbouwgrond of bosgrond. De grootte van het perceel wordt gewoonlijk aangegeven in vierkante meter. Voor grote landbouwgebieden zijn hectaren gebruikelijk. De helling verwijst naar de hellingsgraad van het land. Dit is met name het geval op hellingen.

Grond in steden biedt andere gebruiksmogelijkheden dan grond in landelijke gebieden. Dit geldt vooral voor het type ontwikkeling. Daarnaast spelen ook de vervoersverbindingen een belangrijke rol. Het is vooral van belang voor bouwpercelen of commerciële percelen.

Boerenland of bebouwd gebied in de binnenstad:

Visualisatie: Nieuwbouwproject na verkoop.

Voorbereiding van de verkoop – checklist

Een woning verkopen in de drukte van alledag vergt nogal wat: plannen, nadenken en praten, zoals u zult zien in de volgende twee checklists voor de voorbereiding bij de verkoop van een huis.

Vragen van eigenaars voor de verkoop

Tijdsbesteding, afspraken, kredietwaardigheid en bezichtiging. Als makelaar weet u hoeveel werk u moet verzetten bij de verkoop van een woning.

Het gaat met name om ervaring met de handel in onroerend goed, om risico’s en fouten bij voorbaat te vermijden bij de verkoop van een huis.

Een ander actief aspect is de marketing van het onroerend goed. Het juiste platform moet gevonden worden of niet, sleutelwoord buiten de markt onroerend goed. Daarnaast is er de tijd die nodig is voor de planning van de verkoop, van de voorbereiding via advertenties, foto’s, portalen, het beantwoorden van vragen van belangstellenden, het maken van afspraken voor bezichtigingen, het controleren van de kredietwaardigheid van potentiële kopers of investeerders, onderhandelingen over de koopprijs, het koopcontract, belastingen en nog veel meer.

9 eenvoudige stappen om een huis te verkopen:

 1. Hoe goed ken jij persoonlijk de verkoop van een huis?
 2. Heb je al eerder een huis verkocht?
 3. Kunt u een zinvolle advertentie maken (online en print)?
 4. Hoe beoordeelt u uw onderhandelingsvaardigheden in gesprekken ter plaatse?
 5. Zou u een vreemde in uw huis willen toelaten?
 6. Wil je dat iedereen weet dat je van plan bent te verkopen? Tip: Onze off-market eigenschappen
 7. Bent u bereid om te gaan met de wettelijke vereisten die nodig zijn om het huis te verkopen?
 8. Bent u bereid om de tijd en moeite te nemen om uw huis zelf op de markt te brengen?

Een van de redenen waarom veel mensen voor een makelaar kiezen, afgezien van het minimaliseren van het risico, is het kopersnetwerk. Vooral in het geval van percelen raden wij u aan uw eigendom niet alleen regionaal op de markt te brengen! Vastgoedbeleggers zijn op zoek naar interessant vastgoed, waaronder met name percelen op gewilde locaties, maar ook op locaties met ontwikkelingspotentieel. De onderhandelingen zijn dienovereenkomstig intensiever, maar de winst uit de verkoop van uw eigendom kan dienovereenkomstig stijgen, wat lonend is.

Wat is mijn eigendom waard?

Deze vraag staat helemaal aan het begin. Om een bod uit te brengen, heb je een prijs voor het eigendom nodig. Maar het bepalen van de biedprijs is niet zo eenvoudig. Naast de materiële basiswaarde van het onroerend goed (als uw grond bebouwd is), spelen nog andere factoren een rol in de verkoopprijs.

De taxatie van de marktwaarde als basis voor de verkoop

In dit verband staat de waardebepaling centraal en wordt de basis gelegd voor een prijs die overeenstemt met het eigendom, de opslagrelevante informatie en de infrastructurele inbedding.

Op basis van de vastgestelde marktwaarde kunt u uitsluiten dat het goed wordt overgewaardeerd of dat het wordt geadverteerd voor een prijs die lager is dan de werkelijke waarde.

Gezien de stijgende vastgoedprijzen moet u de waardebepaling direct vóór de verkoop laten uitvoeren en niet afgaan op informatie over de marktwaarde die u bekend is en die al van enkele jaren geleden dateert.

Vlotte afwikkeling van de verkoop van grond

Uw advertentie is gepubliceerd en wekt belangstelling. Nu komt de verkoop van het onroerend goed in een fase waarin een perfecte organisatie en planning belangrijk worden. Bezichtigingen moeten worden gepland, getimed met u en de potentiële kopers, uitgevoerd en geëvalueerd.

Indien een aanvrager blijk geeft van serieuze belangstelling, controleert de agent zijn of haar kredietwaardigheid en verkrijgt hij of zij de eigen verklaring, met inbegrip van een financieringsbevestiging. Door de financiële achtergrond van potentiële kopers in een vroeg stadium te controleren, kunnen problemen worden uitgesloten kort voordat het contract wordt ondertekend.

Tip. Verkoop van de markt (projectontwikkelaar)

Off market betekent dat de verkoop van uw eigendom nooit publiekelijk zichtbaar zal zijn. Uw eigendom zal alleen worden aanbevolen aan een interne, solvabele groep kopers met een ideale constellatie. Off Market-verkoop wordt met name gebruikt door prominente personen die de verkoop, alsmede het adres, de foto’s en nog veel meer geheim willen houden. Ook particulieren maken gebruik van de dienst, bijvoorbeeld wanneer de familie of de buurt niet op de hoogte mag zijn van de aanstaande verkoop. Voor zo’n discrete, niet-marktconforme verkoop heb je een gerenommeerde makelaar met een goed netwerk nodig. Uw voordeel: niemand komt achter de verkoop.

Beoordeling: situatie, opties en ontwikkeling

Er zijn veel vragen te beantwoorden, het beste antwoord is een deskundige aan uw zijde te hebben voor de taxatie van onroerend goed, of grond taxatie. Welke prijs is passend en realistisch voor uw eigendom, met of zonder onroerend goed? Indien de aankoop nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden, kan de toenmalige aankoopprijs een eerste aanknopingspunt zijn. Vergelijkbare percelen uit het online-aanbod van de regio’s kunnen ook een vage schatting opleveren.

Bij de verkoop van het onroerend goed is de “waargenomen waarde” geen optimale basis.

Als de waarde te hoog is, kan het eigendom “verbranden” omdat het te lang op de markt blijft en er iets mis lijkt te zijn met het eigendom.

 • Beoordeel eigendom

Vaak wordt de prijs verlaagd, wat betekent dat het werkelijke opbrengstpotentieel van het onroerend goed verloren gaat – u loopt goed geld mis. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat de spaarbanken in samenwerking met FlowFact AG en het IIB Dr. Hettenbach Instituut hebben uitgevoerd. Er werd een correlatie gevonden tussen de marketingtijd, de verkoopprijs en de marketingprijs. De studie bevestigde dat de opbrengst groter is en de verkoopperiode korter als men zich baseert op een realistische schatting bij de taxatie van het onroerend goed.

Een professionele taxatie van de marktwaarde van het onroerend goed door deskundigen is dus sterk aan te bevelen voor een vlotte verkooptransactie.

 • Taxatie door taxateur of deskundige (makelaar)
 • Inkomstenverlies door prijsverlaging, indien de reclame te lang duurt

Lees hier meer:

 • Beoordeel eigendom

Bouwrecht: latere ontwikkeling van een stuk grond

Rechtsgrondslag – Het bouwrecht wordt beschouwd als de basis voor een latere ontwikkeling van een stuk grond. Hiervoor heeft de bouwinspectie een aantal documenten nodig, zoals:

 • District
 • Corridor
 • Perceel
 • Schets
 • Juridische lasten
 • Geregistreerde hypotheken op gebouwen
 • Informatie over aangrenzende eigendommen

District: Onroerend goed kadaster

Een Gemarkung is een oppervlakte-eenheid die voorkomt in het kadaster van een gemeente. De Gemarkung beschrijft de eigendom van een stuk grond en wordt geregistreerd in het kadaster. De term Flur duidt een open gebied aan, gewoonlijk een landbouwgebied.

Een perceel is een officieel geënquêteerd deel van een gebied. In een schets wordt de oppervlakte van het betrokken stuk grond aangegeven.

Grondrente (voorheen hypotheek): Wettelijke bezwaringen

De juridische lasten op onroerende goederen omvatten voornamelijk de hypotheek, de grondrente, de lijfrente, de levensrente, de erfdienstbaarheid, het vruchtgebruik en de zakelijke last. De hypotheek was vroeger een gebruikelijke vorm van zekerheid voor leningen. Vooral banken gebruikten deze mogelijkheden om leningen veilig te stellen.

Vandaag is de hypotheek in Duitsland grotendeels vervangen door de Grundschuld.

In tegenstelling tot de hypotheek staat de grondrente los van een te waarborgen vordering. De lijfrenteschuld is een ander soort grondrente en stelt betalingen veilig. Deze betalingen gaan echter niet ten koste van de schuld, maar moeten veeleer als rentebetalingen worden beschouwd.

Lijfrente, vruchtgebruik en rechten

In het geval van een lijfrente kan een stuk grond als onderpand worden gebruikt. De lijfrente als zodanig is een verbintenisrechtelijke overeenkomst die in bepaalde gevallen kan worden afgedwongen. Een erfdienstbaarheid schrijft voor dat een buur het eigendom mag gebruiken of dat de eigenaar bepaalde zaken niet op zijn eigendom mag uitvoeren. Dit is vooral het geval bij doorgangsvergunningen of wanneer een bouwverbod moet worden geregistreerd.

Het vruchtgebruik regelt het gebruik van het goed. De vruchtgebruiker verkrijgt daardoor dezelfde rechten als de eigenaar van de grond. Alleen een verkoop is verboden. Het vruchtgebruik omvat alle handelingen waartoe de eigenaar van de grond zich verbindt. Een vruchtgebruik stelt een schuldeiser in staat het goed bij opbod te verkopen.

Huizenbouw in nederzetting:

Grote bouwplaats op het industrieterrein:

Belastingen: Bedrag van de belasting en speculatieperiode

Een van de belangrijkste kwesties bij de verkoop van een onroerend goed is de belasting die het belastingkantoor u verplicht te betalen.

Bijna nooit was de verkoop van land zo winstgevend als nu. Vooral bouwgrond brengt topprijzen op en is interessant voor zowel particuliere als commerciële kopers. Als u een stuk grond bezit op een trendy locatie of dicht bij de stad, hoeft u niet lang te zoeken naar een solvabele koper. De verkoop van een stuk grond is echter niet vrij van belastingen.

Op elke verkoop wordt belasting geheven.

Dit geldt natuurlijk ook voor land.

Belasting op de winst (verkoopopbrengst)

Sinds 2012 is de verkoop van grond onderworpen aan een belastingtarief van 25%. Dit geldt voor de winst uit de verkoop van een stuk grond. Er is geen omzetbelasting op de verkoop van grond. Ondernemingen zijn alleen bedrijfsbelasting verschuldigd indien het verworven goed tot het bedrijfsvermogen wordt gerekend.

Belastingdruk: 25

Speculatieperiode van 10 jaar

In het geval van onbebouwde grond speelt de eigendomsduur een belangrijke rol. Om speculatiebelasting te besparen, moet het onroerend goed ten minste 10 jaar vóór de verkoop in uw bezit zijn geweest, en in het geval van een erfenis in het bezit van de overledene. Het eigen gebruik in de zin van ingebruikneming kan niet worden bewezen in het geval van onbebouwde onroerende goederen, waardoor de speculatieve periode een bindende factor voor de belastingaanslag wordt.

In beginsel geldt ook hier een speculatieperiode van tien jaar. De winst wordt berekend door het verschil tussen de aanschaffingskosten en de verkoopopbrengst.

Speculatieperiode: 10 jaar

In het geval van grote percelen waarop niet kan worden gebouwd, is een splitsing ook zinvol. In sommige Duitse deelstaten is echter een speciale officiële vergunning vereist voor de splitsing van een stuk grond. Informatie hierover kan worden verkregen bij de openbare bouwinstanties of bij een civiel ingenieur.

Door de aanhoudende stijging van de vraag en het beperkte aanbod in populaire regio’s, kan het in sommige gevallen de moeite lonen om het onroerend goed nog een tijdje aan te houden en het later te verkopen. Leasen is ook een optie als u grond als investering gebruikt en geen afstand wilt doen van de eigendom.

Welke manier voor u optimaal is, hangt af van verschillende factoren en wordt daarom door makelaars van geval tot geval bekeken en aanbevolen. Om de ontwikkelingsoptie duidelijk te maken aan de potentiële koper, hebt u een geldig ontwikkelingsplan nodig. Dit is een belangrijk onderdeel van de documenten die u bij de verkoop van een stuk grond moet organiseren en aan kandidaat-kopers moet tonen. Ook de marketingstrategie kan van cruciaal belang zijn om de gewenste vraagprijs te bereiken.

Procedure van een notariële akte

Een notariële akte volgt altijd een bepaald patroon. Allereerst wordt een datum gekozen voor de notariële akte. Naast de notaris moeten alle contracterende partijen persoonlijk aanwezig zijn bij deze afspraak. De notaris leest het koopcontract voor. Verzoeken om wijzigingen kunnen dan nog steeds worden ingediend. De notaris beslist of de gewenste wijzigingen mogelijk zijn. Daarna wordt het koopcontract officieel ondertekend door de contracterende partijen en de notaris.

De notaris zorgt er vervolgens voor dat de koop wordt ingeschreven in het kadaster. Bovendien wordt het belastingkantoor van de aankoop in kennis gesteld, dat de koper het aanslagbiljet overdrachtsbelasting toezendt. Ten slotte stuurt de notaris de koper zijn factuur.

Speciale gevallen: Bos, weide, veld en bronnen

Landbouwgrond, bosgrond of grond met een bron: Hier volgen nog een paar speciale gevallen waarvoor wij vaak vragen krijgen.

Landbouwgrond verkopen

Landbouwgrond verkopen – U bent van plan een landbouwgebied, akkerland, weilanden en grasland van een boerderij te verkopen. Veel voorkomende redenen voor verkoop zijn ouderdom, het opgeven van de boerderij of financiële druk, bijvoorbeeld door de huidige financiering, hier of in een ander bedrijf. Soms zouden bedrijfsconstructies moeten worden afgeslankt, soms is het “gewoon” een kwestie van overerving. De eerste vraag: Hoe werkt de verkoop? Waarop moet u letten bij de verkoop van landbouwgrond?

 • Landbouwgrond verkopen

Bosgrond verkopen

Bos, weide, taxatie, belastingen – Bossen hebben een groot voordeel, zij bieden een regeneratieve grondstof. Tegelijkertijd bieden zij de exploitant geen winst op korte termijn, maar rendement op lange termijn. Veel eigenaars van bosgrond denken daarom niet als “typische” grondbezitters van onroerend goed en onroerend goed, die vaak al generaties lang plannen maken. Wist u dat zelfs snelgroeiende sparren in de natuur tot 600 jaar oud kunnen worden? Na 70-80 jaar worden ze geveld, hun stam is dan ongeveer 30 meter hoog. Kortom, er zijn vele parameters die de verkoop van een bosperceel beïnvloeden. Hoe kan ik mijn bos verkopen?

 • Bosgrond verkopen

Verkoop land en bron

Procedure, taxatie, anonieme verkoop van grond en bronnen – Ook bij de verkoop van waterbronnen rijzen veel vragen. Is dit het juiste moment voor uw verkoop? En zo ja, wat is de meest effectieve manier om te verkopen? Water is een schaarse hulpbron. Hoewel meer dan 71% van het oppervlak van onze planeet uit water bestaat, zijn er steeds minder productieve, schone waterbronnen. Weinig aanbod, veel vraag: denk niet alleen aan regionale kopers, maar ook aan beleggingsfondsen en ja, zelfs aan levensmiddelenbedrijven.

 • Verkoop waterbron

Verkopen van onroerend goed: XXL Gids + Checklists

Procedure, kosten en tips – alles in één groot gratis artikel voor onroerend goed, flat, huis, villa, appartementsgebouw. Leer stap voor stap hoe u een woning kunt verkopen: woning verkopen.

Verkopen van grond: checklist 3 fasen

Kent u de 3 fasen van de verkoop van een onroerend goed al?

 1. Voorbereiding: Voorbereiding eigendom en verkoop
  1. Financiële planning en timing van verkoop
  2. Makelaar huren
  3. Gegevens en documenten
  4. Verhogen waarde eigendom
  5. Bepaal de aanbiedingsprijs
  6. Maak een exposé
 2. Verkoopfase: het pand op de markt brengen en kopers vinden
  1. Markt eigendom
  2. Contact met potentiële kopers
  3. Potentiële kopers filteren en selecteren
  4. Kredietcontrole
  5. Data bekijken
  6. Verkoopgesprek & onderhandeling over aankoopprijs
 3. Verkooptransactie: Koopovereenkomst tot overdracht
  1. Opstellen koopcontract bij notaris
  2. Notaris afspraak
  3. Inschrijving in het kadaster en verwerking van betalingen
  4. Overdracht van het eigendom
  5. Notariskosten en makelaarscourtage
  6. Belasting betalen

In deze gids leert u alle stappen stap voor stap. Perfect voor diegenen die hun eerste eigendom verkopen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.