Een parkeerplaats verkopen: Taxatie, Conditie, Huurder & Verkoop – 18 Stappen

Verkoop van een parkeergarage [jaar] – Taxatie, staat, makelaars en huurderslijsten, wat is belangrijk bij de verkoop van een parkeergarage? Wie koopt een parkeergarage? Wie zou zelfs parkeergarages als portefeuille kunnen kopen? Deze kleine gids is niet voor onroerend goed professionals, maar voor beginners. Speciaal voor wie voor het eerst verkoopt (voorbeeld erfenis): Hoeveel is een parkeergarage waard? Hoe werkt de verkoop? Hier krijgt u inzicht in de verkoop, de waarderingsfactoren en ook de vraag: Verkopen met of zonder makelaar? Tip! U wilt “slechts” een enkele parkeerplaats verkopen? Lees dan hier verder: Een parkeerplaats verkopen. Voor verkopers van parkeergarages is hier alles van belang, van taxatieprocedures tot het onderwerp belastingen.

Verkoop parkeergarage [jaar]: Taxatie aan makelaar

Laten we beginnen met een van de belangrijkste vragen voor beginnende verkopers: Wat is uw parkeergarage waard?

Na de 3 belangrijke factoren, vindt u dan alle stappen van de verkoop, van documenten, over de vraag van de makelaar, tot het koopcontract en de overdracht.

Laten we beginnen met de 3 belangrijkste waardefactoren:

 • Plaats (stad, wijk en straat)
 • Toestand van de parkeerplaats
 • Huurder / Leegstand

Plaats van de parkeerplaats: Perspectief

Hoe beter de ligging van uw parking, hoe gemakkelijker het zal zijn om ze later te verhuren aan huurders op korte en lange termijn of aan parkeereinden. Om de leegstand zo laag mogelijk te houden, is de eerste stap in de taxatie de locatie onder de loep te nemen.

Situatie bij de taxatie (huidig en ontwikkeling):

 • Het macro-perspectief – Welke stad?
 • Het meso perspectief – Welke wijk?
 • Het micro perspectief – straat en huisnummer?

Of het nu gaat om een kleine stad, een middelgrote stad of een agglomeratie, elk jaar rijden er meer en meer auto’s in de stadscentra – ook te zien in het voorbeeld over de onroerend-goedmarkt in Duitsland verderop. Hoe hoger de fluctuatie ter plaatse en hoe lager het concurrerende aanbod hier ter plaatse, hoe beter voor uw verkoopsucces, maar ook voor het rendement van de investeerders.

Bijgevolg speelt ook de ontwikkeling van de locatie een rol.

Het tweede belangrijke punt: de staat van uw parkeerterrein.

Staat van de parkeergarage: opknappen

Zeer weinig kopers en beleggers willen veel werk in het nieuwe onroerend goed steken; zij willen een direct rendement behalen. Voor u, maar ook voor degenen die graag een beetje werk aanvaarden voor een lagere aankoopprijs, is de huidige staat wat telt na de locatie (macro / meso / mirco).

Onbelangrijk voor relatief nieuwe parkeergarages, belangrijk voor oude. Hier is een inzicht voor u, vooral de eerste verkopers, hoe hoog de opknapkosten voor een dergelijk project kunnen zijn.

Typische tekortkomingen van de eerste decennia zijn:

 • Carbonaatreparatie (door kooldioxide en zwaveldioxide)
 • Vloercoatings
 • Betonrenovatie
 • Afdichten van scheuren
 • Afdichten van de plafonds

Belangrijk vooraf, het is maar een voorbeeld:

De onderhoudskosten voor parkeergarages met meerdere verdiepingen variëren enorm, afhankelijk van de staat waarin ze verkeren

Zeer oude parkeergarage: kostenvoorbeeld (100 parkeerplaatsen)

Laten we zeggen dat het een heel oud parkeerterrein is, met 100 plaatsen:

Laten we zeggen dat de parkeergarage 40, 50 jaar oud is en echt aan het eind van zijn Latijn. Verbouwings- en renovatiekosten zijn onvermijdelijk. Als we ruwweg rekenen met ~ 100 parkeerplaatsen, kunt u rekenen op ~ 6.000 euro per parkeerplaats (als een totaal project).

Alleen al de opwaardering van een parkeergarage zou ongeveer 1,4 miljoen euro kosten. Dan is er nog de renovatie van het beton, rond de 1,1 miljoen euro. Vervolgens kijken we naar het waterdicht maken van het plafond van de parkeergarage. Voor de nieuwe isolatie tegen druppelend water kunt u rekenen op nog eens 0,5 miljoen euro (bron: DZ Online). De posten zullen kleiner zijn, maar in totaal niet onbelangrijk. Daarnaast zal er sprake zijn van rookafzuiging, ventilatie of zelfs de vernieuwing van de elektrische installatie, ook om in te kunnen spelen op de toenemende markten, zoals het toenemende aantal elektrische auto’s in de binnensteden en woonwijken.

Huurders (lange/korte termijn) en vacatures

Ook een duidelijk verschil, bestaande huurcontracten. Vooral als de parkeerplaats niet in een druk stadscentrum ligt waar het wooncomplex zich bevindt, maar op bijzondere plaatsen, bijvoorbeeld meetfaciliteiten, luchthavens of zelfs iets anders daarbuiten.

Afgezien van huurders op korte termijn en fluctuatie op de locatie, telt ook een blik op huurders op lange termijn en leegstand mee. Uiteindelijk zijn het de huurders en het potentieel van de parkeergarage die tellen bij de eerste beoordeling.

Langdurige huurovereenkomsten zijn natuurlijk het ideale geval. Vacatures zijn dan ook het tegenovergestelde. Om potentiële kopers een overzicht te geven en de taxatie realistisch te laten zijn, is informatie over de huurders nodig.

Daarnaast zijn er vele kleinere parameters, op goede A-locaties, bijvoorbeeld ook verhuur van commerciële ruimte voor reclame (oprit, parkeerplaatsen en gevels).

Dit zijn de 3 centrale factoren van de evaluatie:

 • Plaats (stad, wijk en straat)
 • Toestand van de parkeerplaats
 • Huurder / Leegstand

Reguliere verkoop stap voor stap

De verkoop van parkeergarages is veel gespecialiseerder en uitgebreider dan de eenvoudige verkoop van een parkeerplaats, een parkeerterrein of een enkele garage in een woonwijk.

Een groot deel van de parkeergarages wordt niet verkocht via onroerendgoedportalen, maar via persoonlijke netwerken, vaak door goede en ervaren makelaars.

Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verkoop, zodat u zich goed kunt voorbereiden en ook een ervaren makelaar kunt vinden voor de verkoop van uw parkeergarage.

Voorbereiding: makelaar, documenten en taxatie

Hoe bereidt u uw eigendom en de verkoop voor.

 • Financiële planning en timing van verkoop
 • Makelaar huren
 • Gegevens en documenten
 • Verhogen waarde eigendom
 • Bepaal de aanbiedingsprijs
 • Maak een exposé

Verkoopfase: netwerken en onderhandelen

De tweede fase betreft de marketing van uw eigendom om kopers en investeerders met voldoende kredietwaardigheid te vinden.

Verwerking van de verkoop: volledige overdracht

Van het koopcontract tot de oplevering.

Gedeeltelijke eigendom van parkeergarage: Eén parkeerplaats?

Tenslotte, de kleinste eenheid:

Kunt u (als mede-eigenaar) ook individueel een parkeerplaats verkopen? De individuele verkoop van parkeerplaatsen is mogelijk. Het hangt er echter van af of de parkeerplaats als een afzonderlijk goed of als een bijzonder gebruiksrecht in eigendom is. In de regel zijn bovengrondse parkeerplaatsen een bijzonder gebruiksrecht, zodat voor een verkoop de toestemming van alle eigenaars vereist is, tenzij anders is bepaald in het verdelingsakkoord.

Meer informatie over de individuele verkoop van parkeerplaatsen in een parkeergarage:

Locatie, locatie, locatie! Onroerend goed markt

Parkeerplaatsen zijn schaars in veel hotspots in Duitsland. Daarom is het eerste goede nieuws dat u uw parking tegen een realistische prijs kunt verkopen. Want alleen vorig jaar al werden er 2,92 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd. Volgens het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt – Federale Dienst voor het Autoverkeer) is het aantal voertuigen in Duitsland in vergelijking met het vorige jaar met maar liefst 1,1 miljoen toegenomen tot ongeveer 66,9 miljoen geregistreerde voertuigen, d.w.z. een stijging van 1,6 %.

66,9 miljoen geregistreerde voertuigen in Duitsland

Met het juiste netwerk van kopers en investeerders, meestal via ervaren makelaars met succesvolle deals, zult u uw ondergrondse parkeergarage relatief snel verkocht hebben.