Notaris afspraak: Notariële akte, procedure en duur

Notarisbenoeming – Een van de laatste stappen van de verkoop van onroerend goed is de gezamenlijke benoeming bij de notaris. Hier wordt de koop officieel bezegeld en notarieel bekrachtigd. Lees meer over welke documenten u nodig heeft, hoe de notarisafspraak verloopt en of u zich ook kunt laten vertegenwoordigen. Ook: De notaris moet deze punten voorlezen bij het voorlezen van het koopcontract! Terug naar: Een woning verkopen.

Notarisbenoeming: voorbereiding & planning

Zoals we zojuist hebben geleerd, stelt de notaris eerst een ontwerp-contract op. Dit wordt gecontroleerd en dan wordt de notarisafspraak geregeld. Bij de notaris leest de notaris het ontwerpcontract nog eens hardop voor en legt hij alle belangrijke juridische termen en formuleringen uit. Dit is de laatste gelegenheid om eventuele open vragen te verduidelijken.

Breng belangrijke documenten mee

U moet een aantal documenten meenemen naar de notarisafspraak. Het gaat onder meer om uw identiteitskaart of, indien u die niet heeft, uw paspoort, zodat u zich kunt identificeren. U zult ook uw fiscaal identificatienummer nodig hebben. U kunt uw identiteitskaart en identiteitsbewijs nog 24 uur na de afspraak inleveren. Het belangrijkste is dat de notaris alles bij de hand heeft wat belangrijk is voor de verdere stappen van het proces.

Dit is wat de verkoper moet inbrengen:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Fiscaal identificatienummer
 • Indien van toepassing, documenten met betrekking tot de grondrente

Zijn er nog schulden op het huis of de flat? Neem dan alle belangrijke documenten met betrekking tot krediet, leningen & co. met je mee. De notaris heeft deze ook nodig, zodat hij contact kan opnemen met uw bank.

Notariële vertegenwoordiging met & zonder volmacht

Maakt u deel uit van een gemeenschap van erfgenamen? Of is het voor u om privé-, familie- of beroepsredenen niet mogelijk om bij de notariële akte aanwezig te zijn? Dan kun je jezelf laten vertegenwoordigen. Daartoe moet u vooraf een notariële volmacht laten afgeven. Natuurlijk kunt u ook iemand zonder volmacht sturen. In dat geval zijn de ondertekening en de ondertekening van het koopcontract nog niet juridisch bindend. Dit gebeurt pas als u de volmacht later indient.

Samengevat:

 • In geval van volmacht: overeenkomst is onmiddellijk juridisch bindend
 • Zonder volmacht: alleen rechtsgeldig bij latere overlegging

Zeg de verkoop officieel toe: Procedure

U weet nu welke documenten u nodig hebt, het koopcontract is klaar en de dag van de notariële akte is aangebroken. Nu bent u nog maar een paar stappen verwijderd van het officieel bezegelen van de verkoop van uw eigendom! Meer over wat je kunt verwachten op het notariskantoor.

Voor de notariële akte: Welkom & Vragen

Wanneer u op het kantoor van de notaris aankomt, wordt u verwelkomd en naar de vergaderzaal geleid. De identiteit van u en de koper zal worden geverifieerd aan de hand van de identificatiedocumenten, belangrijke documenten zullen worden verzameld en het contract zal door beide partijen opnieuw worden bekeken. Dit is ook de laatste gelegenheid om vragen te verduidelijken en persoonlijke problemen aan te pakken.

Samengevat:

 • Welkom
 • Herziening van het koopcontract
 • Bespreking van de wijzigingen
 • Vragen beantwoorden

Tijdens de notariële akte: voorlezen van het koopcontract

Om de verkoop te voltooien, leest de notaris vervolgens de koopovereenkomst voor in aanwezigheid van beide partijen. De laatste aantekeningen kunnen dan hier worden toegevoegd.

Deze punten worden bij de notariële akte vermeld:

 • Beschrijving van het eigendom incl. meubilair
 • Individuele overeenkomsten
 • Aankoopprijs
 • Vervaldatum van de overschrijving
 • Verrekening servicekosten
 • Indien van toepassing, onderhoudsreserves volgens WEG
 • Aansprakelijkheid voor materiële gebreken
 • Kosten van de wegenbijdrage

Als beide partijen, koper en verkoper, met het contract instemmen, zet de notaris vervolgens alle noodzakelijke verdere stappen in gang.

Duur van de notarisbenoeming & notariële akte

De duur van een dergelijke notarisbenoeming kan niet precies worden gemeten, afhankelijk van het ontwerp-contract en de complexiteit ervan, voor condominiums, huizen, villa’s en zelfs hele wijken. Als de belangrijkste vragen al van tevoren zijn opgehelderd, kunt u rekenen op ongeveer een uur. In het geval van onopgeloste kwesties moet u wat meer tijd uittrekken.

Je krijgt zeker goede koffie!

Ga verder met stap 15: Inschrijving in het kadaster en verwerking van de betaling

Zodra de verkoop officieel notarieel is verleden, hoeft alleen nog de inschrijving in het kadaster te worden gewijzigd en de koopprijs op uw rekening te worden gestort. Meer details over de procedure hier:

Terug naar stap 13: de koopovereenkomst opstellen bij de notaris

De onderhandelingen over de aankoop waren succesvol en er werd een koper gevonden. Gefeliciteerd! Nu is het alleen nog een kwestie van het koopcontract opstellen en de transactie kan beginnen. Aantal sleutels, overdracht, uitrusting & Co. – lees hier welke punten in het koopcontract moeten worden opgenomen.