Juridisch: Notaris, hoofdovereenkomst en fiscale regelgeving

Juridisch – U wilt uw huis verkopen? Dan hebt u niet alleen een bereidwillige koper nodig, maar moet u ook weten wat uw rechten en plichten zijn. De verkoop van onroerend goed is in Duitsland streng gereglementeerd. Dit is omdat het de enige manier is om de verkoper en de koper te beschermen. Dit betekent echter ook dat leken nauwelijks de kans hebben om zonder uitgebreid onderzoek een overzicht te krijgen van de volledige juridische reikwijdte van een woningverkoop. Dit is waar een makelaar kan helpen.

Notaris: Koopcontract, eigendom en fiscaal recht

De notaris moet de verkoop van onroerend goed notarieel bekrachtigen. Hij treedt op als een onafhankelijke juridische autoriteit en wordt geacht zowel koper als verkoper te beschermen. Nadat het voorcontract is opgesteld, houdt hij een vergadering met beide partijen en stelt vervolgens het hoofdcontract op. Hij vertegenwoordigt niet één van de twee partijen, maar beide. Dit vermindert het juridische risico voor beide partijen. Hij moet niet alleen het koopcontract notarieel vastleggen, maar ook alle juridische kwesties toelichten. Bovendien is hij degene die de overdracht in het kadaster regelt. Dit gebeurt pas wanneer de koper de koopprijs heeft betaald. Bovendien zijn de in het contract geformuleerde vorderingen onmiddellijk afdwingbaar. De verkoper hoeft niet te procederen in geval van niet-betaling. In plaats daarvan kan de notaris onmiddellijk de deurwaarder opdracht geven.

Vóór de notarisbenoeming: organisatorische zaken, documenten

Maar voordat de notarisbenoeming zelfs maar kan plaatsvinden, moeten nog veel andere juridische vragen worden opgehelderd. Zo moet bijvoorbeeld de eigendomsstructuur worden verduidelijkt en bewezen. Ga na of u werkelijk de enige eigenaar bent of dat andere personen ook aanspraak kunnen maken op het onroerend goed. Indien het onroerend goed bijvoorbeeld gemeenschappelijk eigendom is van twee personen, zal de koopprijs na de verkoop worden verdeeld volgens de eigendomsaandelen.

Last but not least moet ook rekening worden gehouden met de fiscale regelgeving. Als u een woning verkoopt die u zelf hebt gebruikt, bent u geen belasting verschuldigd. Als het goed wordt verhuurd of commercieel wordt gebruikt, moet het ten minste 10 jaar in uw bezit zijn geweest. Zo niet, dan moet de zogenaamde speculatiebelasting worden betaald. De wet gaat uit van de datum van de notariële akte van het koopcontract. Overdrachtsbelasting moet altijd worden betaald. Dit komt echter meestal ten laste van de koper. De hoogte van de overdrachtsbelasting is een zaak van de deelstaten en wordt door de respectieve deelstaten zelf vastgesteld.

Juridische ondersteuning door een ervaren makelaar

De verkoop van onroerend goed in Duitsland wordt wettelijk geregeld door de notaris. Hij verduidelijkt alle juridische vragen over het koopcontract. Vooraf moet echter heel wat onderzoek worden verricht en werk worden verricht om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen en valkuilen te vermijden. Het is daarom raadzaam contact op te nemen met een ervaren makelaar die de wettelijke voorschriften kent. Dit bespaart u tijdrovend onderzoek en een hoop stress en frustratie.

Makelaarscontract: tips en hulp

U wilt een huis of appartement verkopen, hebt geen ervaring op de vastgoedmarkt en wilt koste wat kost fouten vermijden? Dan doet u er goed aan gebruik te maken van de uitgebreide diensten van een makelaar en de tijdrovende en ingewikkelde verkoop van uw woonhuis te vereenvoudigen. Wanneer u een makelaar in de arm neemt, hoeft u de verkoop van uw woning niet in uw planning op te nemen, aangezien alle taken rechtstreeks door uw makelaar worden overgenomen en in uw belang worden uitgevoerd.

Taken van een makelaar

In principe vervult een makelaar alle taken die belangrijk zijn voor en tijdens de verkoop- en verhuurfase. Hij stelt een exposé op, bepaalt de marktwaarde van uw eigendom, maakt reclame voor uw eigendom en fungeert vervolgens als tussenpersoon tussen u en belangstellenden. Terwijl het opstellen en publiceren van een advertentie een tijdrovende maar eenmalige taak is, maakt het beantwoorden van vragen van klanten deel uit van de dagelijkse werkzaamheden van een makelaar.

Commissie voor de makelaar – De belangrijkste voorschriften

Meer dan 80 procent van alle eigendommen te koop of te huur worden bemiddeld. Dit betekent dat de eigenaar een makelaar opdracht geeft om het aanbod bekend te maken en alle taken tot aan het sluiten van de overeenkomst voor zijn rekening uit te voeren. Professionele makelaardij is een dienst die wordt overeengekomen tussen de cliënt en de makelaar. Nadat de dienst is verricht, is een commissie, de zogenaamde courtage, verschuldigd. Wie de provisie betaalt, hangt af van het soort provisie en de reden voor de provisie. Als u uw eigendom via een makelaar verkoopt, betaalt de koper meestal. Voor verhuur geldt sinds 2015 het kopersprincipe, zodat de ontvanger van de factuur en de betaler van de commissie identiek is aan de persoon die opdracht heeft gegeven voor een makelaarsdienst.