Rechtsvormen in Duitsland (vennootschap / onderneming): GbR, KG, GmbH tot AG – vergelijking, voordelen en belastingen

Rechtsvormen in Duitsland – Welke vennootschapsvormen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet. In deze lijst van bedrijven vindt u uitleg, voordelen, nadelen, kosten, de procedure met checklists en vereisten voor het betreffende type bedrijf. Bovendien, speciaal voor eigenaars van onroerend goed, als extra: onroerend goed GmbH (vermogensbeherende GmbH) en familiestichting met belastingvoordelen. Alle rechtsvormen in één lijst! Je eerste bedrijf? Leer hier hoe het werkt: Een vennootschap oprichten.

Onroerend goed bedrijf: Start een bedrijf

U wilt uw eerste huis kopen en verhuren? U hebt een onroerend goed geërfd en wilt nu actief worden op het gebied van vastgoedbeheer, vastgoedadministratie en aanverwante gebieden, of meer nog, u wilt zelf een vastgoedbelegger worden? De grote vraag is dan, welk bedrijf is het juiste? Wat is de eerste stap?

In principe hebt u veel verschillende mogelijkheden en opties om uw bedrijf voor de toekomst op te zetten. Grofweg begint alles met een eenmanszaak en gaat het via individuele en samenwerkingsmodellen zoals OHG en UG naar de GmbH.

Om u een eerste overzicht te geven, heb ik deze gids over de verschillende soorten bedrijven voor u geschreven. Hier komt u meer te weten over de verschillende mogelijkheden die u als oprichter in Duitsland hebt. Definities, tips voor het opzetten van een bedrijf, voordelen, nadelen, alsmede belastingen. Alles wat je nodig hebt om een goede basis voor besluitvorming te hebben.

Factoren: Type eigendom, huur, structuur

Voor elk type onroerend goed (flatgebouw, appartementencomplex of te renoveren pand), voor het type huur en structuur, is er het juiste type bedrijf, afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Als u later meerdere eigendommen in uw portefeuille heeft, zult u ook verschillende bedrijfsvormen kiezen voor de afzonderlijke eigendommen.

Als u voor het eerst voor de vraag staat: Welk bedrijf moet ik oprichten? Hier is een overzicht van alle soorten bedrijven

Hoe groter de onderneming, hoe meer taken en middelen moeten worden gedelegeerd.

Laten we beginnen met de eenmanszaak en de eenmanszaak:

Enige handelaar / eenmanszaak

Eenmanszaak (EU) – De eenmanszaak is een Duitse rechtsvorm die – zoals de naam al zegt – door één persoon wordt opgericht en geleid. Dit omvat freelancers, kleine handelaren en geregistreerde handelaren. Wilt u zelfstandig worden en meer te weten komen over het onderwerp “vormen van ondernemingsrecht en de onroerendgoedsector”? Dan ben je hier aan het juiste adres! Hieronder leest u alles wat u moet weten over het oprichten van een eenmanszaak. Hoe word je een eenmanszaak? Wat zijn de verschillen tussen freelancers, kleine handelaren en geregistreerde handelaren? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen?

Geregistreerd handelaar (e.K.)

Eingetragener Kaufmann (e. Kfm.) / Eingetragene Kauffrau (e. Kfr.) / Handelsvertegenwoordigers op naam (e. K.) – De handelsvertegenwoordigers op naam belichamen een Duitse rechtsvormvariant die gebaseerd is op de ondernemingsrechtsvorm van de eenmanszaak (EU). Het gaat dus om een vennootschap die door één persoon wordt opgericht en beheerd en die ook verplicht in het handelsregister moet worden ingeschreven – vandaar de naam.

Burgerlijk partnerschap (GbR)

Een burgerlijke maatschap is een Duitse rechtsvorm die door twee of meer personen voor een bepaalde tijd wordt opgericht om samen een bepaalde onderneming te drijven of een gemeenschappelijk doel te bereiken. Zij is derhalve altijd doelgebonden en bestaat gewoonlijk slechts zolang de gemeenschappelijke onderneming nog niet is voltooid. Zoals de naam al aangeeft, valt zij onder het burgerlijk recht en wordt daarom vaak een BGB-partnerschap genoemd. Wilt u samen met anderen van tevoren meer te weten komen over het onderwerp “vormen van ondernemingsrecht en de onroerendgoedsector”? Leer hier alles wat u moet weten over het opzetten van een GbR.

Vennootschap onder firma (OHG)

De vennootschap onder firma is een Duitse rechtsvorm die door twee of meer personen wordt opgericht en door ten minste één vennoot wordt bestuurd. Zoals de naam reeds doet vermoeden, is zij in de eerste plaats gericht op de commerciële handel en valt zij dus onder het Duitse wetboek van koophandel (HGB) in juridische zin. Wilt u samen met anderen van tevoren meer te weten komen over het onderwerp “vormen van ondernemingsrecht en de onroerendgoedsector”? Laten we beginnen, stap voor stap, met het OHG.

Commanditaire vennootschap (KG)

De commanditaire vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door twee of meer personen wordt opgericht en door ten minste één vennoot wordt beheerd. Het belangrijkste kenmerk van deze vennootschapsrechtsvorm is de verdeling van het aansprakelijkheidsrisico: ten minste één vennoot is onbeperkt aansprakelijk en ten minste één vennoot is met zijn of haar inbreng uitsluitend zakelijk aansprakelijk.

Ondernemend bedrijf (UG)

Unternehmergesellschaft / UG (haftungsbeschränkt) – De Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) is een Duitse rechtsvormvariant die is gebaseerd op de rechtsvorm van de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Zij wordt beschouwd als het kleine zusje van de GmbH en krijgt daarom vaak de bijnaam “mini-GmbH”. In beginsel zijn er uit juridisch oogpunt slechts kleine verschillen tussen de UG (haftungsbeschränkt) en de GmbH.

Naamloze vennootschap (GmbH)

GmbH, GmbH & Co KG, GmbH & Co OHG – De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door ten minste één vennoot wordt bestuurd. Zoals de naam al aangeeft, wordt deze rechtsvorm van vennootschap gekenmerkt door een beperking van de aansprakelijkheid van haar aandeelhouder(s). Alles wat u moet weten over belastingen en handel in onroerend goed.

Real Estate GmbH / Asset Management GmbH – Special

Immobilien GmbH / Vermögensverwaltende GmbH / Immobiliengesellschaft – In dit artikel leert u de grondbeginselen van onroerendgoedmaatschappijen. Wie zou er aan denken een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten bij de aankoop van een huis of een condominium? Toegegeven, dit heeft geen zin voor koopwoningen, maar wel voor huurwoningen.

Dit is een bijzonder geval: GmbH & Co KG, GmbH & Co OHG, Kein-Personen-GmbH, Ein-Personen-GmbH, Zwei-Personen-GmbH en de organen van een GmbH.

GmbH & Co KG

GmbH & Co KG – De GmbH & Co KG is een Duitse rechtsvorm die de vennootschapsrechtsvorm van de commanditaire vennootschap (KG) combineert met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH). Op deze wijze worden de grootste voordelen van beide rechtsvormen – de voor de KG kenmerkende scheiding tussen beherend vennoot en kapitaalverschaffer plus de aansprakelijkheidsbeperking van de GmbH – met elkaar verweven en wordt een innovatieve, nieuwe organisatievorm voor startende ondernemingen mogelijk.

GmbH & Co OHG

GmbH & Co OHG – De GmbH & Co OHG is een Duitse rechtsvorm die de vennootschapsrechtsvorm van de vennootschap onder firma (OHG) combineert met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH). Op deze wijze worden de grootste voordelen van beide rechtsvormen – de voor de OHG typische ongecompliceerde oprichting alsmede de gelijkheid van alle aandeelhouders plus de aansprakelijkheidsbeperking van de GmbH – met elkaar verweven en maken zij een innovatieve, nieuwe organisatievorm voor startende ondernemingen mogelijk.

 • GmbH & Co OHG

Kein-Personen-GmbH

Kein-Personen-GmbH – Het model voor een GmbH zonder aandeelhouders! Door nieuwe aandeelhouders te benoemen of bestaande aandeelhouders te verlaten, kan het door u gekozen GmbH-model gemakkelijk veranderen. Of het nu gaat om een eenpersoonsvennootschap, een tweepersoonsvennootschap of zelfs een vennootschap die zonder aandeelhouders functioneert… In ieder geval zijn er speciale kenmerken waarvan u op de hoogte moet zijn, aangezien zij afwijken van de norm van de conventionele vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 • Kein-Personen-GmbH

Eenpersoons GmbH

Eenpersoons GmbH – Het GmbH-model voor solo-oprichters! Door nieuwe aandeelhouders te benoemen of bestaande aandeelhouders te verlaten, kan het door u gekozen GmbH-model gemakkelijk veranderen.

 • Eenpersoons GmbH

GmbH voor twee personen

GmbH voor twee personen – Het GmbH-model voor oprichters van duo’s! Door nieuwe aandeelhouders te benoemen of bestaande aandeelhouders te verlaten, kan het door u gekozen GmbH-model gemakkelijk veranderen.

 • GmbH voor twee personen

Organen van een GmbH

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestaat uit verschillende organen. De directeuren houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere zaken van de vennootschap en vertegenwoordigen hun vennootschap naar buiten toe overeenkomstig de GmbHG. De raad van commissarissen is wettelijk verplicht boven een bepaald aantal werknemers en fungeert als controlerend orgaan van de onderneming door de directie te benoemen en te adviseren, maar ook door toezicht te houden en, in geval van twijfel, af te zetten. De oprichting ervan kan ook in het kader van de statuten worden geregeld. De aandeelhoudersvergadering treedt op als besluitvormingsorgaan van de GmbH.

 • Organen van een GmbH

Naamloze vennootschap (AG)

Aktiengesellschaft (AG) – De naamloze vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door verschillende organen is georganiseerd. In plaats van een directeur wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste één persoon bestaat. Zoals de naam al aangeeft, staat deze vennootschapsrechtsvorm in de eerste plaats voor aandelenhandel.

Voorts het speciale geval van de vastgoedbevak (REIT-AG).

Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)

Vastgoedvennootschap op aandelen / REIT-AG – U vindt het idee van een kapitaalvennootschap helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de financiering, ontwikkeling, realisatie, verhuur of verhandeling van vastgoed – te beginnen met één onroerend goed tot en met een vastgoedportefeuille van drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht.

 • Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)

Soorten aandelen

Soorten aandelen – Een naamloze vennootschap houdt zich, zoals de naam al zegt, bezig met de handel in aandelen. U hebt toch wel gehoord dat aandelen kunnen stijgen en dalen. Misschien kent u ook iemand die zijn of haar vermogen in aandelen heeft belegd. Maar wat is een aandeel precies? Kort gezegd is een aandeel een document dat uw recht op het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap bepaalt en u een vast aandeel in de winst garandeert. In dit verband wordt vaak gesproken over het “effectiseren van een vordering”.

 • Soorten aandelen

AG in detail: raad van bestuur en raad van commissarissen

De raad van bestuur van een naamloze vennootschap houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt de naamloze vennootschap naar buiten toe.

 • Raad van bestuur van een AG

De raad van toezicht is een wettelijk voorgeschreven zelfcontrole-orgaan dat de individuele leden van de raad van bestuur benoemt, controleert en, in geval van twijfel, ontslaat. Voorts is het verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van de jaarlijkse financiële staten, alsmede voor de verslagen over de activiteiten.

 • Raad van commissarissen van een AG

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De algemene vergadering treedt op als besluitvormingsorgaan van de naamloze vennootschap.

 • Jaarlijkse Algemene Vergadering

Beperking van de aansprakelijkheid van AG-organen

Beperking van de aansprakelijkheid van de bestuursorganen van de AG – In geval van schade is de naamloze vennootschap als privaatrechtelijke rechtspersoon tot op zekere hoogte onderworpen aan een beperking van de aansprakelijkheid, omdat de aansprakelijkheid – op enkele, zeldzame uitzonderingen na – uitsluitend drukt op het bedrijfsvermogen van de vennootschap. In de externe relatie is dus alleen het aandelenkapitaal aansprakelijk voor eventuele verliezen. In de interne verhouding kan de aansprakelijkheidsvordering echter verschillen naar gelang van het bestuursorgaan van de AG.

 • Beperking van de aansprakelijkheid van AG-organen

Societas Europaea (SE)

Societas Europaea (SE) – De Societas Europaea is een rechtsvorm die is ingevoerd met het oog op de harmonisatie-inspanningen op Europees niveau. In het Duitse gebruik worden daarom ook de termen “Europäische Gesellschaft” of “Europäische Aktiengesellschaft” en Europa AG courant gebruikt. Kenmerkend voor een Societas Europaea zijn vooral de vereenvoudiging van grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten in EU-lidstaten en EER-landen door grotendeels uniforme rechtsgrondslagen en het kader voor het personeelsbeleid met betrekking tot de medezeggenschapsrechten van de werknemers van de vennootschap.

 • Societas Europaea (SE)

Stichting / Familiestichting

Belasting besparen met onroerend goed – In dit speciale artikel ga ik dieper in op het onderwerp stichtingen, familiestichtingen, aankoop van onroerend goed, belastingen en belastingoptimalisering. Het oprichten van een stichting, of meer specifiek een familiestichting, heeft voor u vele voordelen. Van belastingvrije kapitaalwinst na speculatiebelasting tot lage, 15 procent belasting op huurinkomsten. In dit artikel leest u hoe dat in zijn werk gaat, hoe u een stichting kunt oprichten en hoe uw kleinkinderen daar nog van kunnen profiteren.

Een bedrijf oprichten: Procedure, kosten, vereisten, wettelijke formulieren – checklist in 7 stappen

Je wilt je eerste bedrijf oprichten? Vereisten voor u als oprichter, aandelenkapitaal, aandeelhoudersovereenkomsten, oprichtingskosten, juridische formulieren en checklists. Het klinkt ingewikkeld voor beginners, maar het is eigenlijk heel simpel. De procedure voor de oprichting van een vennootschap is gewoonlijk betrekkelijk gelijk. Ik heb het proces hier in eenvoudige stappen voor u samengevat. Leer hoe u uw eigen bedrijf kunt opzetten. Na de grote gids over alle rechtsvormen en soorten vennootschappen, kijken we vandaag in detail naar het opzetten van een (vastgoed)vennootschap voor beginners.

 • Een bedrijf gevonden

Oprichting van een vennootschap in 7 stappen: checklist

In het artikel vindt u de oprichting van een bedrijf in 7 eenvoudige stappen uitgelegd. Dit zal u een snel overzicht geven.

Checklist voor het oprichten van een bedrijf in 7 stappen:

 1. Bedrijfstype: Wat moet ik beginnen?
 2. Aandelenkapitaal: bedrag en vennootschapsvormen
 3. Aandelen van het bedrijf: Wie brengt / krijgt wat?
 4. Aandeelhoudersovereenkomst: Voorbereiding van de stichting en de onderneming
 5. Notaris: Regel een afspraak voor de stichting
 6. Zakelijke rekening: Basis financiële transacties
 7. Handelsregister, handel, belastingkantoor en IHK

Bij het oprichten van een bedrijf ga je als het ware van de theorie naar de praktijk. Eerst moet u natuurlijk beslissen over het type en de structuur van uw onderneming. Stap één is heel eenvoudig: u moet het juiste bedrijf kiezen voor uw (persoonlijke) constructie. Welke factoren beïnvloeden de keuze? De factoren die van invloed zijn op de keuze van de onderneming zijn onder meer: Aandelenkapitaal, aantal oprichters of vennoten, aansprakelijkheidscriteria, maar ook belastingen. Meer informatie over het opzetten van een bedrijf in 7 stappen vindt u hier:

 • Oprichting van een vennootschap (onroerend goed)

Je eerste huis kopen: Aan de slag

Het eerste bezit is uw echte “startkapitaal”. Een goede locatie is het grootste voordeel als het gaat om rendement.

Als u uw bedrijf wilt starten, hebt u dus goed vastgoed nodig dat u een solide rendement zal opleveren, wat u op zijn beurt in staat zal stellen nieuwe investeringen te doen. Om dit te doen, moet u het selectie- en aankoopproces leren kennen: hoe vindt u goede eigendommen en hoe koopt u ze?

Locatie, waardering en waardering

Er zijn werelden tussen een flatgebouw in Dortmund en luxe onroerend goed in Hamburg. Een appartementsgebouw in Braunschweig is gemakkelijker te bemachtigen dan een villa in Berlijn-Grunewald. Tegelijkertijd is het appartementsgebouw (als type eigendom zelf) veel moeilijker te krijgen dan het condominium zelf. Het is dus niet alleen een kwestie van verdeling, maar ook van type eigendom, d.w.z. type huis en type flat. Dan is er nog de tijd, moet u iets “onmiddellijk” kopen of hebt u tijd voor onderzoek en vergelijkingen?

Je 3 belangrijkste factoren bij het kopen:

 1. Locatie
 2. Type eigendom / eigendom
 3. Tijd

Met dit alles en nog veel meer moet rekening worden gehouden bij de taxatie van onroerend goed en dit vereist, afhankelijk van het soort onroerend goed, de locatie, vraag en aanbod ter plaatse en ook de wens om te kopen. Wilt u het pand kopen voor uw portefeuille of wilt u er zelf in gaan wonen en het later, na twee, drie of vier jaar, verkopen of verhuren? Ook hier speelt het eindspel van de waardestijging een rol, vooral van eigendommen op zeer gegeerde locaties, zoals Berlijn, Hamburg of Düsseldorf.

Na het macro perspectief, het micro perspectief

Na het macro-perspectief komt het micro-perspectief. Welke kenmerken heeft de woning? En welke bouwkosten zijn er gemaakt? Welke invloed heeft dit alles op het onroerend goed, het stuk grond en het toekomstige huurrendement? Van de carport voor de moderne vrijstaande woning tot de wellnessruimte voor de luxe villa, alle factoren spelen een rol bij de taxatie van het onroerend goed.

Na het vinden van de juiste woning, is het tijd voor de taxatie. De taxatie van huizen en flats is zeer moeilijk, vooral voor beginners en nieuwkomers. Feiten zijn, bijvoorbeeld:

 • Bouwkosten van het object
 • Waarde van het land
 • Waardevermeerdering
 • Vraag en aanbod (ter plaatse)

Beoordeel en koop: Meer tips

Leer hier meer over het kopen van onroerend goed:

Hier vindt u meer specifieke tips voor de afzonderlijke woningtypes en flattypes:

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.