Richt een familiestichting op: Onroerend goed, belastingen en slechts 15% vennootschapsbelasting op huurinkomsten

Familiestichting – belasting besparen met onroerend goed? Vandaag ga ik dieper in op het onderwerp stichtingen, familiestichtingen, aankoop van onroerend goed, belastingen in Duitsland en belastingoptimalisering. Het oprichten van een stichting, of meer specifiek een familiestichting, heeft voor u vele voordelen. Van belastingvrije kapitaalwinst na speculatiebelasting tot lage, 15 procent belasting op huurinkomsten. In dit artikel leest u hoe dit werkt, hoe u een stichting kunt oprichten en hoe uw kleinkinderen daarvan zullen profiteren. U wilt uw eigen (onroerend goed) bedrijf beginnen? Hier vindt u alle soorten ondernemingen en rechtsvormen in Duitsland.

Procedure: Grondslagen leggen

Alvorens in te gaan op het onderwerp van familiestichtingen, eerst een algemeen overzicht van stichtingen. Een basisinzicht in de definitie, vereisten zoals vermogen en het proces van het oprichten van een stichting, voordat we twee onderwerpen nader bekijken: 1) stichtingen en onroerend goed, en 2) familiestichtingen. Eerst de vraag: Wat is een stichting?

Wat is een stichting eenvoudig uitgelegd?

Hoe werkt een stichting? In het algemeen is een stichting een instelling die met behulp van vermogen een bepaald doel nastreeft. Het doel wordt bepaald door de stichter zelf.

Iedere natuurlijke persoon boven de 18 jaar kan een stichting oprichten, maar ook iedere zuiver rechtspersoon en verenigingen met handelingsbekwaamheid. Vermogen is, bij wijze van spreken, de enige voorwaarde voor de oprichting van een stichting. In principe wel:

 • Liefdadigheidsstichtingen
 • En er zijn nog andere subvormen, zoals de familiestichtingen (hieronder).

Wat doen liefdadigheidsstichtingen?

Voordat we bij de familiestichting komen, volgt hier het verschil: organisaties zonder winstoogmerk zijn actief in de kerk of streven andere charitatieve doeleinden na. Ze kennen bijvoorbeeld studiebeurzen toe, steunen kleuterscholen.

De opbrengst hiervan komt weer ten goede aan deze doelen (de stichting).

Dus als je 10 miljoen op je bankrekening had, zou je 1 miljoen kunnen nemen en zo’n liefdadigheidsstichting oprichten. Als u nog geen 10 miljoen aan privévermogen heeft, kijk dan eens naar AF Tax Coaching, waarin u leert hoe u belastingen kunt omzetten in privévermogen. Dat is maar een kanttekening!

Procedure voor de oprichting: Doel, activa, rechtsvorm

Allereerst, wat voor rechtsvorm is een stichting? Bij de oprichting van een stichting staan u als oprichter twee rechtsvormen ter beschikking. De ene is de stichting met rechtsbevoegdheid, de andere is de stichting met fiducie.

Variant 1: De stichting met rechtsbevoegdheid

Zij treedt onafhankelijk op en moet dus ook een stichtingsbestuur hebben dat de stichting in alle aangelegenheden vertegenwoordigt.

Variant 2: De fiduciaire stichting

Hier draagt u het aandelenkapitaal over aan de trustee, overeenkomstig de overeenkomst. Deze trustee beheert uw vermogen afzonderlijk van zijn eigen vermogen en in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van uw stichting.

Zodra u uw besluit hebt genomen, komt de funderingsfase.

De oprichting van een stichting is in Duitsland duidelijk geregeld, evenals andere rechtsvormen:.

 1. Vereisten controleren (doel en activa)
 2. Kies het doel van de stichting
 3. Vaststelling van de activa van de stichting
 4. De begunstigden van de stichting kiezen
 5. Kies rechtsvorm
 6. Stichtingszaken en statuten
 7. Erkenning door de toezichthoudende autoriteit van de stichting en het belastingkantoor
 8. Overdracht aandelenkapitaal
 9. Stichting Run

U kent nu de grondbeginselen van de stichting.

Een stichting streeft een specifiek doel na. Zij werkt met de activa (aandelenkapitaal) die door de oprichter worden verstrekt. Het kan onafhankelijk zijn of in trust worden beheerd. Tot nu toe gaat alles goed. Nu komen we bij het spannende gedeelte: Onroerend goed, fiscale optimalisatie en familiestichtingen.

Eerst, een kleine hint voor jou:

Meer belastingtips! Belasting besparen zoals de superrijken

Mijn grote doel voor dit en volgend jaar: ik wil jullie meer belastingtips geven! Van belastingen voor beginners tot praktische belastingtrucs, zoals de president van de VS betaalt $750 inkomstenbelasting en 1 miljard aandelenpakket bijna belastingvrij. Belasting besparen zoals de superrijken! Kom met me mee om meer te leren over de wereld van belastingoptimalisering! Op de blog:

Familiestichting: vastgoed en fiscale optimalisatie

Een familiestichting wordt gewoonlijk opgericht om vermogen op te bouwen. Meer expliciet: voor fiscaal geoptimaliseerde vermogensopbouw. Maar u kunt ook familiestichtingen gebruiken voor fiscale optimalisatie in onroerend goed.

Een snel voorbeeld:

Met een familiestichting betaalt u slechts 15% vennootschapsbelasting op de huur van onroerend goed.

Meerwaarden zijn belastingvrij (na speculatieperiode)

Successierecht, schenkingsrecht, inkomsten: quasi belastingvrij

De stichter en zijn kinderen mogen elk een derde van de inkomsten opnemen. Dat betekent dat tweederde van het inkomen weg is. Wat betekent dat? Uw liefdadigheidsstichting is bijna volledig belastingvrij, net als successierechten, schenkingsrechten en inkomstenbelasting.

Een familiestichting wordt gewoonlijk door één persoon opgericht. De oprichter draagt zijn of haar vermogen over aan de stichting. Dit leidt op zijn beurt tot schenkingsrecht. U hebt echter een vergoeding in de oprichtingsovereenkomst.

Stichtingsaftrek: voorkom schenkingsrecht

Het bedrag van de toelage hangt af van wie de begunstigde van de stichting is. Als uw echtgenote de begunstigde is, zou u een schenkingsrecht van 500.000 euro hebben. Als een van uw kinderen begunstigde is van de stichting, is de overdracht vrij van schenkingsrecht tot een bedrag van 400.000 euro.

Het is belangrijk op te merken dat dit belastingvrije bedrag alleen geldt op het moment van de stichting. Als u een stichting pas opricht nadat deze is opgericht, is het belastingvrije bedrag dat u kunt claimen slechts 20.000 euro.

Nota over de fundering:

 • Overdracht van activa bij oprichting
 • Uitkeringen tot 500.000 (echtgenoot is begunstigde)
 • Stichting na oprichting met belastingaftrek van 20.000

Investeer in onroerend goed: Slechts 15% vennootschapsbelasting (huurinkomsten)

Zodra uw vermogen in uw stichting is belegd, kunt u het bestaande vermogen gebruiken en beleggen.

Nu komt de kicker. Een stichting is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. U betaalt dus slechts 15% vennootschapsbelasting in plaats van bedrijfsbelasting.

U betaalt alleen bedrijfsbelasting bij een familiestichting als deze commercieel is. Het louter aankopen, beheren en bezitten van onroerend goed is niet commercieel. Je laat alleen je vermogen werken.

Uw huuropbrengsten zijn nu ook onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen slechts 15%.

Stichting of onroerend goed GmbH (vermogensbeheer)?

Misschien zult u nu zeggen: ik zou ook (extern) een vermogensbeherende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kunnen oprichten? Ja, maar:

Op een bepaald moment zult u zeker een van de eigendommen willen verkopen. Hier komt het verschil tussen een familiestichting en een vastgoedvennootschap om de hoek kijken.

Als u een onroerend goed verkoopt via een naamloze vennootschap, is de winst uit uw verkoop volledig belastbaar, d.w.z. tegen 15%, soms zelfs 30%.

Als u een woning via de stichting verkoopt, is de meerwaarde volledig belastingvrij, op voorwaarde dat u de speculatieperiode van 10 jaar hebt afgewacht.

Speculatieperiode (excursus)

Om de prijsstijging op de vastgoedmarkt af te remmen, heeft de wetgever de volgende eenvoudige regeling getroffen: Als er een periode van ten minste 10 jaar ligt tussen de aankoop en de verkoop van een onroerend goed, blijft de opbrengst van de verkoop vrijgesteld van belasting. Op die manier zouden investeringen in onroerend goed een langetermijnkarakter moeten hebben en zou het minder aantrekkelijk moeten zijn om op korte termijn winst te maken.

Wat als ik geld wil krijgen van de stichting?

Als u geld aan uw familiestichting onttrekt, is 25% vermogenswinstbelasting verschuldigd. Dit is hetzelfde als bij onttrekkingen aan een GmbH (winstuitkering). Wie het geld ontvangt, d.w.z. wie de begunstigde is, is al bepaald toen u de familiestichting oprichtte.

Voordelen van de familiestichting: Conclusie

Met een familiestichting combineert u dus de voordelen van de onroerendgoed GmbH, met slechts 15% vennootschapsbelasting op huuropbrengsten en de belastingvrije meerwaarde (na de speculatieperiode), vanaf het 11e jaar, zoals bij particulieren, via de familiestichting.

Met deze rechtsvorm kunt u een fiscaal geoptimaliseerde en omvangrijke onroerendgoedportefeuille opbouwen. Door de gunstigere belastingdruk kan uw portefeuille sneller groeien, u kunt immers sneller aan uw verplichtingen voldoen en dus sneller herbeleggen.

Het beste van alles is dat u uw huurinkomsten tegen de volle 85% na belastingen krijgt, naast de belastingvrije kapitaalwinst na de speculatieperiode.

Familiestichtingen hebben ook voordelen voor de volgende generaties, uw kinderen en kleinkinderen. In geval van erfenis worden uw aandelen gelijkelijk verdeeld over de eerste lijn, d.w.z. uw echtgenoot en uw kinderen. Als zij sterven, gaat de stichting over op de volgende generatie.

Gratis leren: Oprichting van een vennootschap & rechtsvormen

Naast de familiestichting zijn er nog een paar andere alternatieve vennootschapsvormen die interessant kunnen zijn voor u als oprichter! Wil je meer weten over het starten van een bedrijf? Kom meer te weten over aandelenkapitaal, belastingen en de voor- en nadelen van de verschillende soorten vennootschappen.

Hier vindt u alle rechtsvormen die u als oprichter in Duitsland kunt kiezen en een gids met een checklist:

 1. Rechtsvormen: Lijst
 2. Een bedrijf oprichten: Procedure, kosten en overzicht

Rechtsvormen: Lijst

Rechtsvormen – Welke soorten vennootschappen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de ideale rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet.

 • Rechtsvormen: Lijst

Bedrijfstypen in detail:

 • Eenmanszaak
 • Geregistreerd zakenman / geregistreerd zakenvrouw (e. K.)
 • Burgerlijk partnerschap (GbR)
 • Vennootschap onder firma (OHG)
 • Commanditaire vennootschap (KG)
 • Ondernemend bedrijf (UG)
 • GmbH: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Real Estate GmbH / Asset Management GmbH
 • Naamloze vennootschap (AG)
 • Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)
 • Societas Europaea (SE)

Een bedrijf oprichten: Procedure, kosten en checklist

Oprichting van een vennootschap (onroerend goed) – U wilt uw eerste vennootschap oprichten? Vereisten voor u als oprichter, aandelenkapitaal, aandeelhoudersovereenkomsten, kosten voor de stichting, juridische formulieren en checklists. Dit klinkt ingewikkeld voor beginners, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. De procedure voor de oprichting van een vennootschap is gewoonlijk betrekkelijk gelijk. Ik heb het proces hier in eenvoudige stappen voor u samengevat. Leer hoe u uw eigen bedrijf kunt opzetten. Na de grote gids over alle rechtsvormen en soorten vennootschappen, kijken we vandaag in detail naar het opzetten van een (vastgoed)vennootschap voor beginners.

 • Een bedrijf gevonden

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.