Kosten van familiestichtingen: belastingvoordelen, adviseurs, ervaringen en oprichting

Het oprichten van een stichting vereist zorgvuldige planning en strategische beslissingen om langetermijnfinanciering, vermogensbescherming en opvolgingsregelingen te garanderen. Er moet rekening worden gehouden met kosten bij het overdragen van onroerend goed en activa aan een stichting, waaronder geïnvesteerd vermogen, administratiekosten en adviesdiensten. Het is cruciaal om ervaren adviseurs in te schakelen die expertise hebben op het gebied van belastingoptimalisatie, vermogensbescherming en opvolgingsplanning. In dit opzicht biedt een familiestichting een effectieve oplossing om het vermogen voor toekomstige generaties veilig te stellen en tegelijkertijd duidelijke structuren voor opvolgingsplanning te creëren. Door zorgvuldige planning en samenwerking met experts zal een stichting helpen om financiële doelen op lange termijn te bereiken en het familievermogen te beschermen.

Waarom een familiestichting oprichten?

Bij de oprichting van een stichting draagt de oprichter vermogen over aan de stichting. Het vermogen kan worden geïnvesteerd in contanten, onroerend goed, bedrijven, aandelen en vaste deposito’s om de financieringsbehoeften van de stichting op de lange termijn te dekken. In het geval van een familiestichting is het doel om het vermogen over te dragen aan toekomstige generaties, om te voorkomen dat er toegang wordt verkregen tot het vermogen en om belastingen te besparen.

3 goede redenen om een familiestichting op te richten.

  1. Activa overdragen aan de volgende generatie
  2. Bescherm activa tegen toegang (huwelijkscontract, kinderen, insolventie van het bedrijf, enz.)
  3. Bespaar belasting, betaal slechts 15% belasting

De kosten voor het oprichten van een stichting bestaan grotendeels uit het geïnvesteerde vermogen. Deze kosten omvatten ook de administratiekosten. Om ervoor te zorgen dat het bedrag dat beschikbaar is voor het doel van de stichting zo hoog mogelijk blijft, is het raadzaam om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. Bijkomende kosten ontstaan door adviesdiensten, bijvoorbeeld van advocaten.

De belangrijkste feiten over de Stichting: Overzicht

Dit is wat we in deze gids bespreken.

FEIT VERKLARING
Kosten Bij de oprichting van een stichting draagt de oprichter activa over om de financieringsbehoeften op lange termijn te dekken. De kosten omvatten geïnvesteerd vermogen, administratiekosten en adviesdiensten.
Adviseur ja of nee? Ervaren adviseurs zijn belangrijk voor complexe aspecten zoals belastingoptimalisatie, vermogensbescherming en opvolgingsplanning.
Minimumkapitaal van een familiestichting Het BGB specificeert geen minimumkapitaalvereiste, maar overheidsinstanties hebben hun eigen minimumbedragen (25.000-100.000 euro).
Fiscale nadelen als kostenfactor Oprichter streeft naar belastingoptimalisatie, in vergelijking zijn de kosten voor adviesdiensten laag.
Familiestichting Familiestichting dient om vermogen veilig te stellen voor toekomstige generaties, opvolgingsregelingen en bescherming van familievermogen.
Belastingen besparen Het oprichten van een stichting biedt potentiële belastingvoordelen door middel van vermogensoverdracht en -optimalisatie.
Opvolgingsplanning Familiestichting maakt geordende opvolgingsregelingen en de voortzetting van bedrijven of activa mogelijk.
Activa beschermen Foundation biedt bescherming van activa tegen toegang door derden en maakt vermogensbescherming en -beheer op lange termijn mogelijk.

Adviseur ja of nee?

Deskundig advies is in deze context belangrijk, vooral met betrekking tot belastingaspecten en overdrachten, aangezien de oprichting van een stichting een complex en uniek proces is van het plannen van vermogensopvolging, het optimaliseren van belastingimplicaties en het overwegen van juridische aspecten om financiële voordelen op de lange termijn te behalen en potentiële risico’s te minimaliseren.

Daarover dadelijk meer.

Laten we eerst eens kijken naar het minimumkapitaal.

Minimumkapitaal van een familiestichting

Het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) specificeert geen specifiek minimumkapitaal voor de oprichting van een stichting. Het kapitaal moet echter voldoende zijn om “de permanente en duurzame verwezenlijking van het doel van de stichting” te garanderen (§80 BGB).

De bevoegde autoriteiten die de erkenning van de oprichting van de stichting controleren, stellen meestal hun eigen minimumbedragen vast. Deze bedragen zijn meestal minimaal 25.000 euro. Veel autoriteiten erkennen echter alleen stichtingen met een vermogen van ten minste 50.000 euro. Aangenomen wordt dat het op lange termijn vervullen van het doel van de stichting niet mogelijk is met een bedrag onder de 50.000 euro minus administratiekosten.

Sommige autoriteiten eisen zelfs een minimumvermogen van 100.000 euro. Dit hangt vaak af van het doel dat de stichting nastreeft.

Het in de stichting geïnvesteerde vermogen mag niet worden verminderd om ervoor te zorgen dat het werk van de stichting continu wordt gefinancierd en dat de inkomsten kunnen worden gebruikt om het doel van de stichting te vervullen. Een ander voordeel van stichtingen als we het hebben over jaarlijkse uitkeringen aan begunstigden.

Belangrijk: Deze regels zijn niet van toepassing op de speciale vorm van afhankelijke familiestichtingen. Deze zogenaamde truststichtingen zijn geen juridisch onafhankelijke stichtingen, maar eerder een contract tussen een oprichter en een trustee. Het vermogen wordt als bijzonder vermogen overgedragen aan de trustee, die het mandaat heeft om met de inkomsten het doel van de stichting te realiseren.

Samengevat:

  • BGB: Geen minimumkapitaalvereiste, maar voldoende kapitaal voor stichting op lange termijn noodzakelijk
  • Autoriteiten: Minimaal 25.000-50.000 euro nodig voor erkenning stichting, soms 100.000 euro.
  • Activa: mogen niet worden verlaagd om voortzetting van de financiering en vervulling van het doel te garanderen

Fiscale nadelen als kostenfactor

Hetzelfde geldt voor de oprichter van een familiestichting. In de meeste gevallen zal de prioriteit van de oprichter liggen bij het optimaliseren van de fiscale gevolgen van de stichting. Met andere woorden, voor de oprichter is het veel belangrijker om zijn miljoenenvermogen zo belastingefficiënt mogelijk of zelfs belastingvrij aan de stichting over te dragen dan zich zorgen te maken over de oprichtingskosten van ongeveer 20.000 euro voor adviesdiensten.

Opzetten van familiestichtingen met strategie

Mijn experts kunnen je helpen bij het opzetten van een familiestichting:

Advieskosten

Als iemand niet zeker is over het oprichten van een stichting, kan hij bijvoorbeeld advies vragen aan een deskundige. Het stichtingenrecht is niet overal in Duitsland uniform geregeld, dus de hulp van een specialist kan nuttig zijn.

Afhankelijk van het vermogen van de stichting kan belastingadvies ook nuttig zijn. Hoewel dit in eerste instantie kosten met zich meebrengt, kunnen er uiteindelijk goede belastingvoordelen uit voortvloeien.

De minimaal vereiste hoeveelheid vermogen, administratiekosten, belastingadvieskosten en juridische kosten variëren per geval. Liefdadigheidsstichtingen die begiftigd zijn met een geldbedrag zijn meestal “goedkoper”. Stichtingen die onroerend goed bezitten zijn daarentegen duurder. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat de omgang met autoriteiten eenvoudiger is in het geval van monetaire activa.

In sommige gevallen kan een eenvoudige start gedekt worden met slechts 15.000 euro. Voor meer gecompliceerde situaties, zoals de overdracht van een bedrijf, is er geen bovengrens aan de kosten.

Niet alle counsellors zijn hetzelfde

En last but not least, niet elke adviseur is hetzelfde. Het oprichten van een stichting is meestal een eenmalig en onomkeerbaar proces. Als je bijvoorbeeld je auto wilt verkopen aan een particuliere koper, kun je zeker een sjabloon gebruiken voor het contract – het risico is beperkt. Maar als het er bij de opvolgingsplanning van een oprichter om gaat dat hij voor zijn drie kinderen en echtgeno(o)t(e) zorgt, dat zijn bedrijf met 300 werknemers kan doorgaan, dat hij erfenisgeschillen over verplichte portierechten binnen de familie vermijdt en dat hij een bedrag van zeven cijfers aan belastingen bespaart, dan kan dit niet met één muisklik worden gedaan.

Geen enkele adviseur die alleen theoretische kennis heeft van funderingen is geschikt voor een dergelijk project. Een serieuze adviseur zonder de bijbehorende ervaring zou een dergelijk mandaat nooit accepteren om aansprakelijkheidsredenen. In dergelijke gevallen is advies nodig van echte experts met jarenlange ervaring in theorie en praktijk. In de regel doet een oprichter er ook goed aan om een beroep te doen op de expertise van een team van specialisten (stichtingsrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, erfrecht, enz.)

  • Voor de vorming van funderingen zijn degelijke en ervaren adviesdeskundigen nodig.
  • Ervaring in stichtingsrecht, fiscaal recht, ondernemingsrecht, erfrecht is belangrijk.
  • Serieuze adviseur met praktische kennis en jarenlange ervaring vereist.

Een familiestichting oprichten in Duitsland

Een familiestichting biedt een uitstekende mogelijkheid om vermogen veilig te stellen voor toekomstige generaties, belastingen te optimaliseren en een ordelijke opvolging te regelen. De oprichting van een stichting vereist echter een uitgebreide planning en strategische beslissingen. Kostenfactoren zoals het geïnvesteerde vermogen en administratiekosten spelen een rol.

In geval van twijfel is professioneel advies van experts met ervaring op het gebied van stichtingsrecht, belastingrecht en vermogensplanning van groot belang. Door een familiestichting op te richten, kan niet alleen gebruik worden gemaakt van belastingvoordelen, maar kunnen ook duidelijke structuren voor opvolgingsplanning worden gecreëerd. Dit maakt het mogelijk om het familievermogen op de lange termijn te beschermen en te behouden.

Vragen over de stichting

Mijn experts kunnen je helpen bij het opzetten van een familiestichting: