Richt een stichting op en bespaar belasting: Belastingvoordelen en vermogensbescherming

Familiestichting: belastingvoordelen en vermogensbescherming – Een familiestichting biedt verschillende belastingvoordelen en mogelijkheden om familievermogen op lange termijn te beschermen. Vooral de overdracht van onroerend goed aan een stichting kan een aantrekkelijke optie zijn. In dit artikel lees je hoe je belasting kunt besparen en tegelijkertijd je vermogen kunt beschermen door onroerend goed over te dragen aan een familiestichting. Lees meer over de juridische en fiscale aspecten en de mogelijke voordelen van een dergelijke overdracht.

Familiestichting: Op welk punt is het de moeite waard?

Belasting besparen, optimaliseren en structureren, maar wanneer is het de moeite waard in een familiestichting?

  • Wanneer begint de stichting te renderen? Pas vanaf 1 miljoen eigen vermogen, zodat de kosten van de stichting en het rendement echt de moeite waard zijn.
  • Als je daarvoor liever een vennootschap hebt (een zogenaamde Immobilien GmbH of vermögensverwaltende GmbH, GmbH und Co. KG, etc.), vind je hier alle rechtsvormen in Duitsland.

Overzicht: Dit is wat je leert in de reisgids

7 aspecten om belasting te besparen met de oprichting van een familiestichting.

BELASTING BESPAREN SNEL UITGELEGD
Meervoudig profiteren van belastingvoordelen Oprichters kunnen kapitaal aftrekken als een speciale uitgave. Schenkingen van activa zijn ook aftrekbaar.
Vrijstelling van successie- en schenkingsrecht Vermogen kan vrij van successie- en schenkingsrecht aan de stichting worden overgedragen. Inkomsten van de stichting zijn belastingvrij.
Fiscale voordelen van de familiestichting Vennootschapsbelasting van 15% en vrijstelling van bedrijfsbelasting. Kapitaalwinsten en uitkeringen zijn onderworpen aan een gunstige belasting.
Niet-karitatief karakter van de familiestichting Familiestichting komt uitsluitend ten goede aan de familie. Geen uitgebreide belastingvrijstellingen zoals bij liefdadigheidsstichtingen.
Schenkings- en successierechten bij oprichting Klasse van schenkingsrecht afhankelijk van relatie. Voorrechten voor naaste familieleden.
Belasting op latere schenkingen Latere schenkingen zijn onderworpen aan bepaalde belastingtarieven. Belastingvrije som van 20.000 euro.
Successierechten voor fictieve erfenissen Familiestichtingen betalen elke 30 jaar successierechten. Vrijstellingsbedrag van 800.000 euro.

Profiteer van belastingvoordelen: Hoe je kunt profiteren van een familiestichting

Wil je je financiële situatie optimaliseren en belasting besparen? Een familiestichting kan de oplossing zijn. Maar wist je dat je niet één keer, maar meerdere keren profiteert van belastingvoordelen? In dit artikel laten we je zien hoe je deze voordelen kunt gebruiken om je belastingdruk te verlagen en je vermogen veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Meerdere belastingvoordelen bij het oprichten van een familiestichting

Als je een familiestichting opricht, kun je op verschillende manieren profiteren van belastingvoordelen. Ten eerste kunt u het overgedragen kapitaal als een speciale uitgave aftrekken van uw belastbaar inkomen. Particulieren hebben de mogelijkheid om binnen 10 jaar tot 1 miljoen euro af te trekken, terwijl echtparen tot 2 miljoen euro kunnen aftrekken. Daarnaast kun je nog meer vermogen aan de stichting schenken en ook deze schenkingen tot 20 procent van je inkomen aftrekken als een speciale uitgave.

Slechts 15% vennootschapsbelasting (huurinkomsten)

Zodra je vermogen is geïnvesteerd in je stichting, kun je het bestaande vermogen gebruiken en investeren.

Nu komt de clou. Een stichting is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Je betaalt dus maar 15% vennootschapsbelasting in plaats van bedrijfsbelasting.

Je betaalt alleen bedrijfsbelasting met een familiestichting als het commercieel is. Het louter aankopen, beheren en aanhouden van onroerend goed is niet commercieel. Je laat je vermogen alleen maar werken.

Je huurinkomsten zijn nu ook onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen slechts 15%.

Overdracht van onroerend goed aan een stichting

Het overdragen van onroerend goed aan een stichting biedt ook een effectief mechanisme voor vermogensbescherming. Door je onroerend goed over te dragen aan een stichting, wordt het juridisch gescheiden van je persoonlijke bezittingen. Dit beschermt het tegen potentiële schuldeisers of andere financiële risico’s. Een familiestichting kan dus een waardevolle veiligheidsmaatregel zijn om je onroerend goed te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen en de financiële stabiliteit van je familie op de lange termijn te waarborgen.

  • Onroerend goed overdragen aan een familiestichting: overdrachtsovereenkomst

Vrijstelling van successie- en schenkingsrecht

Een ander groot voordeel van een familiestichting is dat deze is vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Door je vermogen aan de stichting over te dragen, kun je deze belastingen vermijden. Daarnaast zijn de inkomsten van liefdadige familiestichtingen belastingvrij, wat betekent dat het vermogen volledig ten goede komt aan het doel van de stichting.

Belasting op het huidige inkomen van de Stichting

Stichtingen zijn normaal gesproken onderworpen aan vennootschapsbelasting en, indien van toepassing, bedrijfsbelasting. Maar fiscaal bevoorrechte familiestichtingen zijn meestal vrijgesteld van deze belastingen. Dit betekent dat inkomsten uit donaties, vermogensbeheer en economische activiteiten in dienst van liefdadigheidsdoelen belastingvrij zijn. Er worden echter wel belastingen geheven als inkomsten worden gegenereerd door economische activiteiten die niet het liefdadigheidsdoel dienen.

Fiscale voordelen van de familiestichting

De familiestichting biedt ook belastingvoordelen op het gebied van inkomstenbelasting. Met een vennootschapsbelasting van slechts 15 procent en het wegvallen van een mogelijke bedrijfsbelasting kun je je belastingdruk aanzienlijk verlagen. Meerwaarden uit onroerend goed worden op dezelfde manier behandeld als een particulier en uitkeringen aan begunstigde familieleden zijn meestal onderworpen aan de eindbelasting van 25 procent. Als je de familiestichting wilt gebruiken als holdingstructuur of exitheffingen wilt vermijden, staan je nog meer belastingvoordelen te wachten.

Het charitatieve karakter van de familiestichting

Het is belangrijk op te merken dat een familiestichting niet ten goede komt aan het algemene publiek, maar uitsluitend aan jou en je familie volgens het statutaire doel van de stichting. Daarom zijn de uitgebreide belastingvrijstellingen van een liefdadigheidsstichting niet van toepassing. Niettemin bieden familiestichtingen veel belastingvoordelen voor het veiligstellen en behouden van familievermogen.

Conclusie: richt een stichting op en bespaar belastingen

Een familiestichting kan u niet alleen helpen om belastingen te besparen, maar ook om uw vermogen veilig te stellen voor toekomstige generaties en om goede doelen te steunen. Met meerdere belastingvoordelen bij oprichting, vrijstelling van successie- en schenkingsrecht en belastingvoordelen aan de inkomstenbelastingkant, biedt de familiestichting een aantrekkelijke manier om je financiële situatie te optimaliseren. Vergeet niet dat gedegen advies van een belastingdeskundige wordt aanbevolen om rekening te houden met uw individuele fiscale en juridische behoeften en om de best mogelijke voordelen uit een familiestichting te halen.

Met mijn experts kun je je bedrijf veilig en met alle belastingvoordelen opzetten.

Je kunt natuurlijk ook onroerend goed overdragen aan een stichting.