Voorafgaande kennisgeving van overdracht (kadaster) als eigendomsvoorbehoud voor een onroerend goed

Kennisgeving van overdracht (kadaster) – De kennisgeving van overdracht verwijst naar de overeenkomst dat de eigendom van een onroerend goed zal worden overgedragen van de verkoper op de koper van het onroerend goed en dat deze eigendomsoverdracht in het kadaster zal worden opgetekend. Wegens de voorwaardelijke onmiddellijke reactie van het kadaster is de prioritaire kennisgeving van overdracht vereist, waarin deze overdracht wordt voorbehouden. Deze overdracht dient als zekerheid om ervoor te zorgen dat de eigendomsoverdracht veilig verloopt en dat de eigendom van het onroerend goed wordt overgedragen.

De kennisgeving van overdracht (kadaster) in een oogopslag: Zekerheid voor de overdracht van eigendom

  • Vooraankondiging in het kadaster van een op handen zijnde eigendomsoverdracht
  • Wegens voorwaardelijke onmiddellijke reactie van het kadaster, is reservering in het kadaster vereist
  • Is een middel tot zekerheid voor de betrouwbaarheid van de eigendomsoverdracht

Terug naar de Wiki: Onroerend goed