Verdeling van de nieuwe eigendomsgrenzen

Scheidingsmeting – De scheidingsmeting speelt een belangrijke rol bij de verdeling van een stuk grond. Indien een deel van een onroerend goed wordt verkocht en een eigen blad in het kadaster krijgt, moet een verdelingsstudie worden verricht om de nieuwe grenzen van het onroerend goed in het kadaster op te nemen. Voor de uitvoering van een onderzoek naar de verdeling moet een door de overheid aangestelde landmeter worden aangesteld, die bij het bevoegde kadaster de nodige documenten voor het onderzoek verkrijgt.

Partitiemeting in een oogopslag: Officiële opmeting van nieuwe eigendomsgrenzen

  • Hierdoor kan een deel van een perceel worden verkocht en een eigen kadastrale inschrijving krijgen
  • Legt de nieuwe eigendomsgrenzen vast in het kadaster
  • Een door de overheid aangestelde landmeter moet opdracht krijgen voor de enquête

Terug naar de Wiki: Onroerend goed