Ausziehen aus der Immobilie

Bouwvergunning voor een stuk grond

Bouwvergunning – Een bouwvergunning is de toestemming die door een bevoegde autoriteit wordt verleend om een bouwwerk op een stuk grond op te richten. Voordat een bouwvergunning wordt afgegeven, moet bij de bouwtoezichthouder een voorlopige bouwaanvraag worden aangevraagd. Wie echter zonder bouwvergunning bouwt, riskeert niet alleen een sanctie in de vorm van een boete, maar ook dat het niet-goedgekeurde gebouw weer wordt afgebroken.

Bouwvergunning in een oogopslag: Vergunning voor het oprichten van een bouwwerk

  • Toegestaan door de bevoegde autoriteit
  • Een voorlopige bouwaanvraag moet worden ingediend voordat de bouwvergunning wordt verleend
  • Ernstige gevolgen van bouwen zonder bouwvergunning

Terug naar de Wiki: Onroerend goed