Machtiging van de makelaar voor het sluiten van contracten

Makelaarsvergunning – Als u op commerciële basis contracten sluit voor onroerend goed of woonruimte, hebt u een vergunning van de bevoegde autoriteit nodig, de makelaarsvergunning. De vergunning wordt alleen afgegeven indien de aanvrager zijn betrouwbaarheid kan aantonen, hij in financieel geordende omstandigheden leeft en een verklaring van goedkeuring van zijn bevoegde belastingkantoor overlegt. Als aan al deze eisen is voldaan, kan de aanvraag voor de makelaarsvergunning worden ingewilligd.

Makelaarsvergunning in een oogopslag: Toestemming voor het sluiten van onroerendgoedcontracten op commerciële basis

  • Toestemming vereist voor het sluiten van commerciële contracten
  • Toestemming wordt alleen verleend als aan de drie voorwaarden is voldaan
  • Vereisten: Bewijs van betrouwbaarheid van de aanvrager, van ordelijke financiële omstandigheden en van het certificaat van goedkeuring van het belastingkantoor.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed