Herroepingstermijn (makelaarscontract) bij het sluiten van een contract

Herroepingstermijn (makelaarscontract) – Aangezien contracten bindend zijn, kan een aspirant-koper het makelaarscontract alleen herroepen als het contract werd gesloten buiten de bedrijfsruimten van de makelaar of via semi-persoonlijk contact zoals telefoon, brief, e-mail, fax of iets dergelijks. Deze termijn bedraagt 14 dagen en gaat pas in wanneer de aspirant-koper een annuleringsopdracht heeft ontvangen. Indien de instructie later plaatsvindt, bedraagt de maximale duur van de periode één maand.

Herroepingstermijn (makelaarscontract) in een oogopslag: Herroeping van de overeenkomst om bepaalde redenen

  • De koper kan de bemiddelingsovereenkomst herroepen
  • Alleen herroepbaar indien de overeenkomst is gesloten buiten de verkoopruimten van de makelaar of door middel van communicatie op afstand
  • Indien de koper tijdig kennis geeft van de herroeping, bedraagt de termijn 14 dagen
  • In geval van laattijdige kennisgeving van herroeping bedraagt de termijn maximaal één maand

Terug naar de Wiki: Onroerend goed