Volmacht voor koopovereenkomsten betreffende onroerend goed

Volmacht – Een volmacht, d.w.z. een persoon machtigen om in eigen naam te handelen, kan op informele wijze worden gegeven. Koopcontracten voor onroerend goed moeten notarieel worden verleden. Daarom moet de machtiging van een derde persoon ook notarieel worden vastgelegd. De inschrijving van de gewijzigde omstandigheden in het kadaster is alleen onder deze omstandigheden mogelijk. Indien dit niet het geval is, heeft de vertegenwoordiger geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een volmacht kan te allen tijde worden herroepen en de teruggave van het volmachtdocument kan worden geëist.

Volmacht in een oogopslag: Notariële volmacht van een persoon

  • Machtiging van een persoon om voor zichzelf op te treden kan informeel worden verleend
  • Koopovereenkomsten voor onroerend goed, alsmede vergunningen van derden, moeten verplicht notarieel worden verleden
  • Alleen onder deze omstandigheden is een gewijzigde inschrijving in het kadaster mogelijk
  • Vertegenwoordiger heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid indien hij niet over een notarieel bekrachtigde volmacht beschikt
  • Volmacht kan te allen tijde door de volmachtgever worden herroepen en om teruggave van de volmacht kan worden verzocht

Terug naar de Wiki: Onroerend goed