Bouwvoorbereiding volmacht van de koper

Bouwvoorbereidingsvolmacht – De bouwvoorbereidingsvolmacht is de machtiging die de verkoper aan de koper overdraagt om met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen beginnen. De reikwijdte van de volmacht moet nauwkeurig worden omschreven en de risico’s voor de koper moeten duidelijk worden afgebakend. In de regel neemt de verkoper geen aansprakelijkheid of kosten op zich. Een volmacht om de bouw voor te bereiden is zinvol indien de koper het verworven goed onmiddellijk wil gebruiken en zijn bouwproject wil uitvoeren.

Voorbereiding volmacht in een oogopslag: Volmacht om vervroegd met de bouw te beginnen

  • Machtigt de koper om met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen
  • De toestemming wordt door de verkoper aan de koper gegeven
  • De reikwijdte van de volmacht en de risico’s moeten nauwkeurig worden omschreven en identificeerbaar zijn
  • Handig als de koper meteen aan de slag wil
  • Verkoper aanvaardt gewoonlijk geen aansprakelijkheid en kosten

Terug naar de Wiki: Onroerend goed