Bedrieglijke misleiding (koopovereenkomst) van de verkoper of makelaar

Kwaadwillige misleiding (koopcontract) – Kwaadwillige misleiding is een opzettelijke manipulatie van het koopcontract. Als de verkoper of makelaar op de hoogte is van bepaalde gebreken aan het onroerend goed en deze probeert te verbergen of bepaalde dingen over het onroerend goed beweert, is er sprake van fraude. Er is sprake van opzettelijke misleiding wanneer de verkoper of makelaar kenmerken van een onroerend goed suggereert of achterhoudt voor de koper.

Overzicht van bedrieglijke voorstelling van zaken (koopovereenkomst): Opzettelijke ontduiking van de openbaarmakingsplicht

  • Opzettelijke manipulatie van het koopcontract
  • Verkoper/makelaar is verplicht te informeren over omstandigheden van het object
  • Eigenschappen van een object worden opzettelijk verzwegen of beweerd

Terug naar de Wiki: Onroerend goed