Verplichting tot openbaarmaking van de verkoper of makelaar

Verplichting tot openbaarmaking – De makelaar of verkoper heeft een verplichting tot openbaarmaking bij de verkoop van een onroerend goed. In het algemeen gaat het om de persoonsgegevens van de dienstverlener, zoals het adres van het bijkantoor en van de toezichthoudende autoriteit, de eventuele inschrijving in het handelsregister of de gebruikte algemene voorwaarden. Bovendien moet de makelaar of verkoper informatie verstrekken over alle omstandigheden van een onroerend goed die vanuit zijn oogpunt relevant zijn voor de aspirant-koper. Dit omvat, onder andere, informatie over eventuele gebreken van het onroerend goed.

De openbaarmakingsplicht in een oogopslag: Volledige bekendmaking van relevante omstandigheden

  • Plicht van de makelaar of verkoper jegens de aspirant-koper
  • Openbaarmaking van de persoonsgegevens van de dienstverlener
  • Verduidelijking van de relevante omstandigheden van het voorwerp

Terug naar de Wiki: Onroerend goed