Huurovereenkomst van een onroerend goed

Huurovereenkomst – De huurovereenkomst is een schriftelijk contract dat door de makelaar wordt opgesteld voor de huurder en de verhuurder. Dit contract moet de basis vormen van elke huurrelatie, wil de relatie voor beide partijen rechtsgeldig zijn. De huurovereenkomst bevat de verplichting van de verhuurder om de huurder het gebruik van het gehuurde goed toe te staan. In ruil daarvoor betaalt de huurder een overeengekomen maandelijks bedrag, dat in het contract wordt gespecificeerd.

Huurovereenkomst in een oogopslag: Contract over de voorwaarden van het gehuurde goed

  • Een geschreven contract opgesteld door de makelaar
  • Is onontbeerlijk voor een huurcontract
  • Bevat de verplichting van de verhuurder om de huurder het gebruik van het eigendom toe te staan
  • In ruil voor de garantie betaalt de huurder een maandelijks bedrag dat in het huurcontract is overeengekomen

Terug naar de Wiki: Onroerend goed