Huurwaarborg als waarborg

Huurwaarborg – De huurwaarborg is een klassieke waarborg die de huurder aan de verhuurder betaalt. Het doel van de huurwaarborg is de verhuurder te beschermen voor het geval de huurder zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen en de huur niet meer kan betalen. De huurder mag deze waarborgsom in drie maandelijkse termijnen betalen, waarbij de eerste termijn aan het begin van de huurperiode moet worden betaald.

Huurwaarborg in een oogopslag: Zekerheid voor de verhuurder

  • Is een klassieke borg die de huurder aan de verhuurder betaalt.
  • Als zekerheid voor het geval dat de huurder zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen
  • De huurder kan de waarborgsom in drie termijnen betalen
  • Eerste termijn is verschuldigd bij aanvang van de huur

Terug naar de Wiki: Onroerend goed