Jaarlijkse lock-up periode van de huurverhoging

Jaarlijkse bevriezingsperiode – Als de verhuurder de huur wil verhogen, kan hij dat alleen eisen als de huur 15 maanden lang ongewijzigd is gebleven. Deze 15 maanden zijn samengesteld uit de 12 maanden van de jaarlijkse bevriezingsperiode en de drie maanden van de bedenktijd van de huurder. De jaarlijkse bevriezingsperiode is bedoeld om huurders te beschermen tegen een plotselinge huurverhoging. Indien de blokkeringsperiode buiten beschouwing wordt gelaten, wordt de gevraagde huurverhoging onwerkzaam.

Jaarlijkse bevriezingsperiode in een oogopslag: Bescherming tegen een voortijdige huurverhoging

  • Kan pas na 15 maanden door de verhuurder worden opgeëist
  • De 15 maanden bestaan uit 12 maanden van de jaarlijkse lock-up periode en 3 maanden van de bedenktijd van de huurder
  • Beschermt huurders tegen een voortijdige en plotse huurverhoging
  • In geval van veronachtzaming is de huurverhoging ondoeltreffend

Terug naar de Wiki: Onroerend goed