Beroep tot nietigverklaring van een beschikking

Beroep tot nietigverklaring – Door middel van een beroep tot nietigverklaring kan een eigenaar van een condominium een besluit van de vergadering van eigenaren van het condominium aanvechten en door de rechter ongeldig laten verklaren. Het bijzondere van deze actie is dat zij de rechtssituatie rechtstreeks wijzigt door de opheffing van de rechtsgevolgen. Het beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld binnen een maand na de vaststelling van het besluit en moet binnen twee maanden met redenen worden omkleed.

Beroep tot nietigverklaring in een oogopslag: Veto tegen een resolutie van de residentiële gemeenschap vergadering

  • Er kan bezwaar worden aangetekend tegen een besluit van de huisvestingsgemeenschap
  • Resolutie kan ongeldig worden verklaard door gerechtelijke stappen
  • Wijzigt rechtstreeks de juridische situatie
  • Moet binnen een maand aan de orde worden gesteld en binnen twee maanden worden gemotiveerd

Terug naar de Wiki: Onroerend goed