Goedkeuring van besluiten (WEG) door de vergadering van eigenaars van de condominium

Aanneming van een besluit (WEG) – De aanneming van een besluit is een besluit waarover wordt gestemd in de vergadering van eigenaars van de condominium. De formulering regelt bepaalde zaken die in de vergadering door het quorum van de condominium eigenaars worden aangenomen. Typische resoluties zijn bijvoorbeeld die over de jaarrekening, het bedrijfsplan of de benoeming of het ontslag van een bewindvoerder.

Besluitvorming (WEG) in één oogopslag: Besluit van de vergadering van eigenaars van de condominium

  • Besluiten waarover op de vergadering van eigenaars van de condominium moet worden gestemd
  • Regeling van bepaalde aangelegenheden
  • Typische resoluties: de jaarrekening, het bedrijfsplan, de benoeming/ontheffing van een bewindvoerder

Terug naar de Wiki: Onroerend goed