Business plan in eigendom

Businessplan – Het businessplan informeert de unit- en subeenheidseigenaren over de kosten en bijdragen die in het komende kalenderjaar betaald moeten worden voor het gemeenschappelijk eigendom. De manager van een condominium is verantwoordelijk voor het opstellen van het bedrijfsplan. Vanwege de lopende onderhoudskosten van het pand is de beheerder afhankelijk van de mogelijkheid om terug te vallen op contanten. Daarom zijn eigenaars van een condominium gewoonlijk verplicht de maandelijkse huisvestingstoelagen vooraf te betalen.

Business plan in een oogopslag: Het vooraf plannen van de kosten die in het komende jaar moeten worden gemaakt

  • Is opgezet door de manager van een condominium
  • Informeert de flat- en mede-eigenaren over de in het komende jaar te betalen kosten en bijdragen van het gemeenschappelijk eigendom.
  • De beheerder is afhankelijk van de mogelijkheid om terug te vallen op liquide middelen wegens de lopende onderhoudskosten van een onroerend goed.
  • Daarom: In de regel zijn eigenaars van appartementen verplicht de maandelijkse huursubsidie vooruit te betalen.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed