Gedoogplicht – BGB, huurders en moderniseringen

Gedoogplicht – De gedoogplicht is een in het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) verankerde plicht, die de eigenaar van een onroerend goed per definitie verplicht bepaalde inbreuken op zijn eigendom te dulden. Indien bijvoorbeeld een bouwkraan onder bepaalde voorwaarden over het eigendom van een buurman zwenkt, is de eigenaar van het eigendom verplicht dit te gedogen. Zelfs indien zij over de grens van hun eigendom bouwen, zonder dat dit als nalatigheid kan worden aangemerkt, moet hun buurman de overbouwing dulden. Ook als u als eigenaar van een flat een modernisering of renovatie wilt uitvoeren, moet uw huurder de maatregelen gedogen na een behoorlijke kennisgeving.

Gedoogplicht in een oogopslag

  • Verankerd in het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)
  • De buurman moet bepaalde inbreuken op zijn eigendom dulden, bv. een bouwkraan of een bovenbouw
  • Huurders moeten modernisering of renovatie dulden

Terug naar de Wiki: Onroerend goed