Overdracht van eigendom in het koopcontract aan de koper

Eigendomsoverdracht in de koopovereenkomst – Door het sluiten van de koopovereenkomst gaat niet alleen de eigendom van een onroerend goed over op de koper, maar neemt deze ook alle risico’s, belastingen en lasten op zich die verbonden zijn aan de eigendom van het onroerend goed. Hierdoor kan de nieuwe eigenaar met het eigendom doen wat hij of zij wil. De overdracht van bezit is nauwkeurig in datum omschreven en staat volledig los van de inschrijving van de nieuwe eigenaar in het kadaster, d.w.z. de overdracht van eigendom.

Eigendomsoverdracht in de koopovereenkomst in één oogopslag: Overname van de verantwoordelijkheid voor een onroerend goed

  • Verwijst naar de eigendom van een eigendom en de daaraan verbonden risico’s, belastingen en lasten
  • Gedaan bij de sluiting van het koopcontract
  • De datum van de overdracht van het bezit is nauwkeurig bepaald
  • Staat los van de overdracht van eigendom

Terug naar de Wiki: Onroerend goed