Verplichting tot openbaarmaking (koopovereenkomst) in geval van verborgen gebreken

Informatieplicht – Wanneer eenmaal is besloten een onroerend goed te kopen, moet de koper worden geïnformeerd over alle belangrijke punten van de aankoop. Er is sprake van een mededelingsplicht wanneer de verkoper zich verplicht voelt bepaalde feiten over het onroerend goed mee te delen en de aspirant-koper mag verwachten dat de verkoper hem eerlijk zal informeren. De term wordt ook wel bekendmakingsplicht genoemd.

De openbaarmakingsplicht in een oogopslag: Eerlijke bekendmaking van de gebreken van een eigendom

  • De verkoper verduidelijkt belangrijke aspecten van het eigendom met de kandidaat-koper.
  • Verplichting tot openbaarmaking = verplichting tot opheldering

Terug naar de Wiki: Onroerend goed