Laad stroom op een eigendom

Bevoegdheid tot bezwaring – Met de bevoegdheid tot bezwaring wordt de koper door de verkoper gemachtigd het onroerend goed met een hypotheek te bezwaren om de koopprijs te financieren. Deze volmacht is alleen vereist indien de koper van het onroerend goed een externe financiering wenst aan te gaan en de kredietverstrekker daarvoor een leningsgarantie verlangt. Aldus kan de koper het onroerend goed financieren door middel van een lening en het bij zijn bank als onderpand voor de lening gebruiken voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

Volmacht in een oogopslag: Vroege financiering van een onroerend goed

  • Koper wordt door de verkoper gemachtigd het onroerend goed voor financieringsdoeleinden met hypotheken te bezwaren
  • Gedaan vóór de eigendomsoverdracht
  • Vereist indien de koper schuldfinanciering wenst aan te gaan
  • De koper deponeert het eigendom als onderpand voor de lening bij de bank

Terug naar de Wiki: Onroerend goed