Taxatie van onroerend goed: Factoren, online, gratis – Appartement, huis & appartementsgebouw

Taxatie van onroerend goed – Hoe kan ik een onroerend goed taxeren? De redenen voor een taxatie zijn velerlei. Met taxaties van onroerend goed zijn grote bedragen gemoeid en alle partijen hebben belang bij een professionele analyse. Als de waarde van uw eigendom in het juiste bereik ligt, zal dit een grote vraag genereren, die uiteindelijk de geïnteresseerde partij zal vinden die de beste prijs zal betalen. Geef geen geld weg!

Taxatie van onroerend goed: stap voor stap uitgelegd

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een objectieve en grondige taxatie van onroerend goed bepalend is voor het welslagen van de verkoop. Als de prijs te laag is, geeft u geld weg; als de aankoopprijs te hoog is, vervreemdt u echte potentiële kopers. Het bepalen van de juiste vraagprijs is een van de belangrijkste punten bij de verkoop van een woning.

Voordat we dieper ingaan op het onderwerp van de waardering van de locatie, de structuur van het gebouw, de marktwaarde & Co., laten we beginnen met de basis 3 vragen die we krijgen in overleg met klanten:

 • Hoe kan ik een eigendom taxeren?
 • Wie bepaalt de marktwaarde van een onroerend goed?
 • Hoe waardeert de bank een eigendom?

Tip! Verderop in het artikel vindt u veel gedetailleerdere informatie over alle soorten taxatieprocedures voor onroerend goed.

Verwijdering: Leeftijd, Investering, Nalatenschap & Veranderingen

Er zijn vele redenen om een eigendom te verkopen. Beleggingsoverwegingen, een erfenis of veranderingen in levensomstandigheden kunnen doorslaggevend zijn. Als er kinderen zijn, wil het gezin misschien een grotere woning.

Op oudere leeftijd willen veel mensen verhuizen naar een kleinere woning, bijvoorbeeld om te besparen op onderhoudskosten. Eigenaars van onroerend goed hebben vaak een sterke band met hun eigendom. Er is veel tijd, werk en liefde in het huis of appartement gestoken.

Het eigendom heeft een hoge persoonlijke waarde, wat tot uiting komt in de gewenste aankoopprijs. Maar als de prijs te hoog is, wuiven veel kopers hem meteen weg. Succes brengt het juiste evenwicht.

Iedereen die op de bezichtigingsafspraak verschijnt, is al gewapend met argumenten om de koopprijs te drukken. Gebreken worden opgespoord en de potentiële koper beoordeelt uiteindelijk alleen hoeveel werk hij nog in het pand moet steken. In het kort:

Als de vraagprijs ver boven de realistische marktwaarde ligt, zult u niet verkopen.

Voor een korte verkoopperiode en het bereiken van de beste aankoopprijs is een juiste beoordeling van de marktprijs van cruciaal belang.

Welke eigendommen worden getaxeerd en hoe?

In de volgende tabel hebben wij een overzicht gegeven van de soorten onroerend goed en hun gebruikelijke waarderingsprocedures. Bij de “compenserende” waarderingsprocedure vindt een herziening plaats van de eerder vastgestelde waarden:

Flats (door de eigenaar bewoond)

Flats (verhuurd aan derden)

Woonhuis (door de eigenaar bewoond)

Residentieel gebouw (gehuurd, bv. flatgebouw)

Land (onontwikkeld)

Grond (onbebouwd maar gehuurd)

Uw eigendom laten taxeren?! Ja. Absoluut.

Als u een huis wilt verkopen, is ons advies: schakel deskundigen in voor een gefundeerde taxatie. Als de prijs te laag is, zult u geld verliezen. Wij zullen u een ruwe schatting geven voor een eerste beoordeling.

Ik taxeer uw eigendom gratis: Taxatie van onroerend goed

Een kort advies van een deskundige is meestal voldoende voor de taxatie van het onroerend goed. Een dergelijke taxatie door een deskundige gaat verder dan een gestandaardiseerde waardebepaling en wordt de essentiële basis voor het bepalen van de beste biedprijs.

Bij een dergelijke taxatie houden deskundigen ook rekening met regionale kenmerken, vraag en aanbod. Zij helpen u de huidige marktwaarde van uw eigendom te bepalen. Vertrouw op ervaren contacten en behaal de best mogelijke verkoopprijs voor uw eigendom.

Taxatie voor de verkoop van onroerend goed

Een samenvatting van alle belangrijke informatie over taxatie bij de verkoop van onroerend goed:

Inkomstenbenadering: Uitsplitsing van de marktwaarde en de inkomenswaarde van het gebouw

De methode van de gekapitaliseerde opbrengstwaarde verdeelt het onroerend goed in de marktwaarde van de grond en de opbrengstwaarde van het gebouw.

Grondwaarde rente = 7 procent * 100.000 euro = 7.000 euro

Inkomenswaarde gebouw = 5.600 euro * 12,50 (vermenigvuldigingsfactor) = 70.000 euro

Dit omvat de huurinkomsten, de onderhoudskosten en de kosten voor het beheer van de grond en het gebouw. Dienovereenkomstig worden de huuropbrengsten minus de beheerskosten en de grondwaarde inclusief de rente vergeleken.

Materiële waarde methode: Waarde voor de nieuwbouw van een onroerend goed

Bij de berekening wordt eerst de standaardgrondwaarde gebruikt om de marktwaarde van de grond te bepalen, vervolgens wordt de werkelijke waarde van het gebouw toegevoegd.

De werkelijke waarde van het gebouw wordt berekend op basis van de productiekosten van het gebouw minus eventuele ouderdomsreducties. De reële waarde van de grond (marktwaarde van de grond) en de reële waarde van het gebouw worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met een reële-waardefactor.

Waarde in natura = (100.000 euro + 150.000 euro) * 0,5 = 125.000 euro

De berekening van de reële-waardefactor is gebaseerd op het soort gebouw, de voorlopige reële waarde en de genormaliseerde grondwaarde. De totale materiële waarde die op deze wijze wordt bepaald, geeft aan welke financiële middelen zouden moeten worden besteed om het onroerend goed te herbouwen.

Vergelijkende waarde methode: Vergelijking van gelijksoortige eigenschappen

De comparatieve waarde methode vergelijkt uw eigendom met gelijkaardige eigendommen. Het wordt met name gebruikt voor de verkoop van eigen flats en huizen. De vergelijkende waarde kan ook worden bepaald voor onbebouwde grond.

Prijs per vierkante meter van het vergelijkbare onroerend goed = 300.000 euro / 100 m² = 3.000 euro per m²

Aankoopprijs van het te taxeren onroerend goed = 3.000 euro * 200 m2 = 600.000 euro

Alleen eigendommen op vergelijkbare locaties en met een vergelijkbare indeling worden in de vergelijking meegenomen. De in de taxatie opgenomen eigendommen moeten afkomstig zijn uit de onmiddellijke omgeving van het woonhuis. De methode van de vergelijkende waarde wordt geacht de werkelijkheid bijzonder dicht te benaderen. Het wordt zeer vaak gebruikt om de waarde van eigendommen te bepalen omdat de locaties regionaal betrekkelijk vergelijkbaar zijn.

Formularium voor vastgoedeigenaars

Huren, kopen, wonen, hier vindt u alle belangrijke formules voor u als eigenaar. In onze verzameling vastgoedformules vindt u berekeningen en voorbeelden voor kopen, verkopen en verhuren. Huur- of koopprijsmultiplicator, brutorendement, rendement op eigen vermogen, vastgoedrendement, reserves voor onderhoud en nog veel meer. Klik hier om terug te keren naar het overzicht:

 • Onroerend goed formularium

Kosten: Eindevaluatie van huis en flat

Voor de berekening wordt eerst een ruwe schatting gemaakt. De prijs voor de definitieve taxatie is daarom in de meeste gevallen gebaseerd op de geschatte waarde van het te taxeren onroerend goed.

Voor een onroerend goed met een waarde onder de grens van 150.000 euro kunt u rekenen op ongeveer 1.500 euro kosten. Voor appartementsgebouwen met een vastgoedwaarde van meer dan 1 miljoen stijgt de geraamde vergoeding tot 3.000 euro.

 • Onder 150.000 euro waarde, ca. 1.500 euro
 • Meer dan 1.000.000 Euro waarde, circa 3.000 Euro

Bijkomende kosten: recht van overpad & Co.

Aangezien ook een recht van overpad werd beoordeeld, kan een toeslag van 20 procent = 360 euro in rekening worden gebracht. Dit betekent dat voor een onroerend goed van minder dan 150.000 euro de vergoeding 1.500 euro zou bedragen voor de taxatie van het onroerend goed plus 360 euro voor de verwerking van het recht van overpad; de totale kosten zouden 1.860 euro netto bedragen.

Waardebepaling (kosten)

Wie stelt taxaties op voor onroerend goed? Wat kost een huis taxateur? Wat kost een taxateur voor oude gebouwen? Tenzij wettelijke voorschriften de aanstelling van een deskundige vereisen, zal een taxatie van onroerend goed u een realistische waardebepaling van uw onroerend goed op de regionale en nationale markt geven. Wij bieden tijdige en nauwkeurige taxaties van grond, residentieel en commercieel vastgoed.

Indien de taxatie echter voor de rechter moet worden gebracht, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, moet een beroep worden gedaan op een deskundige tegen betaling. De woon- of huurwoning wordt ter plaatse geïnspecteerd. In de regel wordt zowel een schriftelijke als een digitale kopie van de taxatie afgegeven.

Plat tarief

Flattaxatie en waardefactoren – U hebt een flatgebouw en wilt weten wat het waard is? Met deze vraag kunt u natuurlijk meteen naar een taxateur en/of makelaar gaan. De exacte waardebepaling wordt echter pas belangrijk wanneer u het appartement wilt verkopen of nalaten. Ook als u een hypotheek op het onroerend goed neemt – bijvoorbeeld omdat u een ander onroerend goed wilt kopen – moet de waarde zeer nauwkeurig worden bepaald. Dit is wanneer de expert in het spel komt.

Wat beïnvloedt de waarde van een flat? Maar laten we ons eerst houden aan de zogenaamde “pi uit de duim waarde”, d.w.z. een zeer ruwe waardebepaling. Om de waarde van uw flat te bepalen, spelen eerst een aantal “zachte” invloedsfactoren een rol.

Beoordeel een huis

Maak een ruwe schatting van de aankoopprijs of laat deze schatten – Als een huis of appartement nog niet zo lang geleden is gekocht, vormen de bouwkosten of de aankoopprijs de eerste referentiepunten voor de taxatie van het huis. Op het Lukinski vastgoedportaal kunt u verdere aanwijzingen krijgen over de huidige waarde van uw eigendom door het te vergelijken met eigendommen op soortgelijke locaties, van dezelfde grootte en met dezelfde inrichting, enz. Onze exacte vaststelling van de onroerend goed prijs hangt af van verschillende criteria.

Het belangrijkste criterium is de locatie. De prijzen van onroerend goed verschillen per regio, soms aanzienlijk. Daarom mogen alleen eigendommen in de nabijheid in de vergelijking worden opgenomen. Als experts voor de verkoop van onroerend goed in de regio’s Rijnland-Palts en Hessen kunnen wij snel een realistische inschatting maken via de vastgoedvergelijking. Aspecten van de micro- en macrolocaties en van de onmiddellijke ligging van het onroerend goed zijn belangrijk bij de waardebepaling van het huis: achtergrondlawaai, uitzicht en lichtomstandigheden zijn interessant voor potentiële kopers en beïnvloeden de waarde van het onroerend goed en de haalbare prijs.

Beoordeel appartement huis

Marktwaarde, taxatie en aankoopprijs van uw eigendom –

Als u uw appartementsgebouw wilt verkopen, dan is één ding belangrijk: Een geïnformeerde, marktgerichte, realistische aankoopprijs. De centrale vragen van de eigenaars: Wat is mijn eigendom waard? Hoe bereken je de waarde van een appartementsgebouw? Hoe bepaalt de belastingdienst de waarde van een huis? Wie bepaalt de marktwaarde van een onroerend goed? Hoe waardeert de bank een eigendom? Veel vragen en veel feiten die u zult tegenkomen tijdens de taxatie van een meergezinswoning. Om u een eerste indruk te geven van de complexiteit van de locatie, de marktwaarde, vergelijkbare panden, de structuur van het gebouw, enz., hebben wij voor u deze gids over de taxatie van appartementsgebouwen geschreven.

 • Beoordeel appartement huis

Beoordeel eigendom

Bepaling van de marktwaarde, taxatie en koopprijs – Hoe waardeer je een onroerend goed? Hoe berekent u de marktwaarde van een onroerend goed Wie mag een onroerend goed taxeren? Wie verstrekt informatie over de standaard grondwaarde?

 • Beoordeel eigendom

Bereken de opbrengst: Formule Collectie

Waarde van onroerend goed berekenen – huren, kopen, wonen, hier vindt u alle belangrijke formules voor u als eigenaar. In onze verzameling vastgoedformules vindt u berekeningen en voorbeelden voor kopen, verkopen en verhuren. Huur- of koopprijsmultiplicator, brutorendement, rendement op eigen vermogen, vastgoedrendement, reserves voor onderhoud en nog veel meer.

 • Bereken de waarde van het eigendom: Formule Collectie

Lopende kosten en reserves

 • Beheer van uw eigendom
 • Reparatie-, onderhouds- en opknapkosten
 • Onderhoudskosten die niet regelmatig voorkomen
 • Telefoongesprekken, correspondentie, rekeningen en rente
 • Evenredige servicekosten voor leegstaande flats
 • Rechtsbijstands- en huurdervingverzekering

Huurmultiplicator (factor aankoopprijs)

In vastgoedexposés vindt u bijna altijd informatie over het bruto rendement, soms ook over de huurmultiplicator. De huurmultiplicator (aankoopprijsfactor) is een eenvoudig kengetal om verschillende eigendommen in een oogopslag te vergelijken.

Dit is hoe je de huur vermenigvuldiger berekent:

Huurmultiplicator = aankoopprijs / jaarlijkse koude huur

Voorbeeld:

Een flat in Los Angeles kost 1.000.000 euro en brengt jaarlijks 52.000 euro aan huur op, heeft een huurmultiplicator van 19,2:

Huurvermeerderingsfactor = 100.000 euro / 5.500 euro = 19,2

Bruto-opbrengst

De bruto-opbrengst in procenten is de tegenhanger van de vermenigvuldigingsfactor.

Zo berekent u de bruto-opbrengst:

Bruto-opbrengst = jaarlijkse koude huur x 100 / aankoopprijs

Voorbeeld:

Hun flat in Los Angeles genereert jaarlijkse huurinkomsten van het equivalent van 52.000 euro, de aankoopprijs was 1.000.000 euro. Het bruto rendement is 5,2:

 • Bruto-opbrengst = 52.000 x 100 / 1.000.000 = 5,2

Bruto huurrendement

Zo berekent u de bruto huuropbrengst:

100 x jaarlijkse netto koude huur / aankoopprijs onroerend goed = bruto huurrendement in %.

Voorbeeld berekening van de bruto huuropbrengst:

 1. Stap: 3.000.000 euro aankoopprijs + 350.000 euro bijkomende kosten = 3.350.000 euro
 2. Stap: Netto koude huur per jaar = 150.000
 3. Stap: 150.000 euro / 3.350.000 euro x 100 = 4,47 % bruto huurrendement

Netto huurrendement

Zo berekent u de netto huuropbrengst:

 1. Stap: Aankoopprijs + bijkomende aankoopkosten
 2. Stap: Netto koude huur – (jaarlijkse) beheerskosten – (jaarlijkse) onderhoudskosten = jaarlijks netto inkomen
 3. Stap: Jaarlijkse netto-opbrengst / investeringskosten

Voorbeeldberekening voor het netto huurrendement:

 1. Stap: 3.000.000 euro aankoopprijs + 350.000 euro bijkomende kosten = 3.350.000 euro
 2. Stap: 150.000 euro netto koude huur – 20.000 euro administratie – 70.000 euro onderhoud = 60.000 euro jaarlijks netto inkomen
 3. Stap: 60.000 euro jaarlijkse netto-inkomsten / 3.350.000 euro investeringskosten x 100 = 1,79 procent netto huurrendement

Rendement op eigen vermogen

U berekent het rendement op eigen vermogen met de volgende rendementsformule:

Winst na belastingen x 100 / gebonden eigen vermogen

Opbrengst eigendom

Het vastgoedrendement wordt als volgt berekend:

Huurinkomsten – onderhoudskosten – belastingdruk = vastgoedrendement