Optiecontract als voorfase van het voorcontract

Optiecontract – Zodra een potentiële koper belangstelling heeft voor een goed, wil hij natuurlijk voorkomen dat de verkoper het goed elders verkoopt. Indien de situatie zich voordoet, kunnen beide partijen een optiecontract opstellen, waarbij een van de partijen wordt verplicht het onroerend goed binnen een overeengekomen termijn te kopen of te verkopen. Als het contract afloopt, kan de verkoper een andere koper zoeken. Tot dan blijft het eigendom gereserveerd.

Optiecontract in een oogopslag: Contractuele reservering van een onroerend goed

  • Een optiecontract wordt opgesteld wanneer iemand geïnteresseerd is in een goed en wil voorkomen dat iemand anders het koopt. Binnen de overeengekomen termijn moet de belanghebbende beslissen of hij het goed al dan niet koopt.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed