Dubbele verhuur – huurder, schadeloosstelling en vakantiehuis

Dubbele huurovereenkomst – Van een dubbele huurovereenkomst is sprake wanneer de verhuurder een huurovereenkomst sluit met twee huurders tegelijk of, voordat de vorige huurder is vertrokken, een huurovereenkomst sluit met een nieuwe huurder. De regel is dat de eerste huurder meer rechten heeft dan de nieuwe huurder. In dat geval heeft de nieuwe huurder het recht schadevergoeding te eisen van de verhuurder. Indien twee huurovereenkomsten gelijktijdig worden gesloten, heeft de verhuurder het recht te beslissen wie er mag intrekken en moet hij de andere persoon een schade vergoeding betalen. Dubbele huurovereenkomsten komen ook voor bij vakantieappartementen en parkeerplaatsen voor auto’s. Dubbele verhuur is vooral vervelend voor bedrijfspanden, omdat bedrijven van plan zijn er hun intrek te nemen en daardoor met ernstige structurele problemen kunnen worden geconfronteerd. In elk van de gevallen heeft men ook recht op schadevergoeding.

Dubbele verhuur in een oogopslag

  • Verhuurder sluit huurovereenkomst met twee huurders
  • Eerste huurder heeft meer rechten dan nieuwe huurder
  • Als het contract tegelijkertijd wordt gesloten, kan de verhuurder beslissen wie er moet intrekken
  • Ook voor vakantieappartementen, commerciële panden & parkeerplaatsen voor auto’s
  • Verhuurder moet schadevergoeding betalen

Terug naar de onroerend goed encyclopedie.