Huurverhoging

Huurverhoging – Er kunnen verschillende redenen zijn om de huur te verhogen. De verhuurder heeft bijvoorbeeld het recht de huurprijs te verhogen wanneer hij moderniseringsmaatregelen wil treffen of deze wil aanpassen aan een algemene huurverhoging. De huurprijs mag echter ten vroegste 15 maanden na de laatste huurverhoging worden verhoogd, en mag binnen drie jaar niet meer dan 20% bedragen. Indien de huurder het niet eens is met de huurverhoging, kan hij zijn toestemming weigeren, hetgeen betekent dat de verhuurder vervolgens een proces moet aanspannen om toestemming te verkrijgen.

Huurverhoging in een oogopslag: Verhoging van de huur om bepaalde redenen

  • Redenen voor de huurverhoging: moderniseringsmaatregelen of aanpassing aan een algemene huurverhoging
  • De huur kan pas na 15 maanden worden verhoogd
  • Huurverhoging mag niet hoger zijn dan 20% binnen drie jaar
  • Verhuurder moet toestemming vragen als huurder toestemming weigert

Terug naar de Wiki: Onroerend goed