Woningrenovatie: reparatie en modernisering van woningen + waardevermeerdering

Het opknappen van een huis betekent het repareren en moderniseren van het gebouw. Isolatie, nieuwe verwarmingssystemen en ramen maken het pand up to date.

Kernrenovatie als een doeltreffende manier om de waarde van uw eigendom te verhogen

Opknappen zorgt niet alleen voor een moderne uitstraling, het bespaart ook energie en verhoogt zo de waarde van het huis. Opknappen is vaak zinvol om economische redenen. Dit geldt ook als u het huis niet wilt verkopen en hoopt door renovatie een hogere verkoopprijs te bereiken. De zogenaamde energetische renovatie kan uw nevenkosten immers aanzienlijk verlagen, zodat de investering op lange termijn rendeert.

Risico op schade vermindert: Stijging van de verkoopprijs

Bovendien zijn de premies voor opstalverzekeringen voor gerenoveerde woningen aanzienlijk goedkoper dan voor woningen zonder kernrenovatie. Het risico op schade wordt namelijk aanzienlijk verminderd, zodat in veel gevallen meer dan de helft van de verzekeringskosten kan worden bespaard. Als u uw huis wilt verkopen en niet zeker weet of een opknapbeurt geschikt is, kunt u contact met ons opnemen.

Holistische herinrichting: eenmalige kosten

Bij renovatie moet het huis altijd als één geheel worden beschouwd. Alleen een grondige renovatie leidt tot een betere levenskwaliteit en lagere energiekosten. In het geval van gebouwen die in een desolate toestand verkeren, is een kernrenovatie noodzakelijk. Bovendien kan een dakrenovatie noodzakelijk zijn. Alleen op die manier kan de optimale basis voor renovatie worden gelegd. Vervolgens wordt een dichte gebouwschil gecreëerd, die er dankzij een goede isolatie voor zorgt dat de verwarmingswarmte in de woning blijft.

De installatie van een nieuw verwarmingssysteem dat ten minste gedeeltelijk gebruik maakt van hernieuwbare energie maakt hier ook deel van uit. Ramen met meerdere ruiten en een goede isolatie dragen ook bij tot een betere energiebalans.

Modernisering en waardevermeerdering in één oogopslag:

 • Waardevermeerdering door modern uiterlijk
 • Energie-efficiëntie en -besparing
 • Hogere levenskwaliteit
 • Verlaging van de bijkomende kosten
 • Hogere verkoopprijs

Kernrenovatie & dakrenovatie

Voordat u met de renovatie begint, moet u een deskundige laten bepalen welke maatregelen voor uw huis noodzakelijk zijn. Zodra u de zwakke punten hebt geïdentificeerd, kunt u met de planning beginnen.

Kern- en dakrenovatie is lang niet voor alle gebouwen noodzakelijk. Als u echter een oud gebouw koopt, kunt u plotseling voor deze taak komen te staan.

Als onderdeel van de kernrenovatie worden alle elektrische en waterleidingen vervangen. De volledige bedekking van het dak maakt hier in vele gevallen ook deel van uit. De toestand van muren, plafonds, vloeren, ramen en deuren wordt uitvoerig gecontroleerd. Indien nodig worden deze ook gerenoveerd. Bestaande kamers worden echter niet vernietigd. Dus er worden geen muren afgebroken.

De kern van het gebouw is intact gebleven. Als binnenmuren worden gesloopt zodat alleen de buitenmuren overblijven, wordt dit strippen genoemd.

Onroerend goed onder monumentenzorg

Speciale zorg moet worden besteed aan gebouwen die op de monumentenlijst staan. In dat geval moet u contact opnemen met de bevoegde dienst voor monumentenzorg en vragen naar de voorwaarden voor kernrenovatie.

Voor kernrenovaties zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar, zodat u veel geld kunt besparen. Zo kunt u bijvoorbeeld de kosten voor de ambachtslieden aftrekken op uw belastingaangifte en tot 20 procent van de uitgaven terugvorderen.

20% ambachtskosten worden vergoed in de belastingaangifte

Het maximumbedrag voor een terugbetaling is echter 1.200 euro. Bovendien hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een van de vele financieringsprogramma’s voor de renovatie van oude gebouwen. In de regel kunt u echter alleen van deze programma’s profiteren als u besluit uw gebouw te renoveren om het energie-efficiënter te maken.

De financieringsprogramma’s verschillen naar gelang van de regio en lopen dus sterk uiteen. Een gecertificeerd energie-adviseur kan u hierover adviseren en u helpen het juiste programma voor u te vinden.

Reserve voor onderhoud volgens de berekeningsverordening

Leestip! In onze formuleverzameling vindt u nog veel meer belangrijke formules voor het berekenen van reserves, rendementen, enz. Berekeningen en voorbeelden voor kopen, verkopen en verhuren. Huur- of koopprijsmultiplicator, brutorendement, rendement op eigen vermogen, vastgoedrendement, reserves voor onderhoud en nog veel meer.

Peter’s formule

De formule van Peters berekent een nuttige levensduur van 80 jaar.

De formule houdt in dat gedurende deze periode 150% van de zuivere bouwkosten (bouwkosten zonder kosten voor grond, ontwikkeling, architect & Co.) worden gemaakt voor onderhoud en renovatie.

Huis
80 jaar nuttige levensduur
150% van de productiekosten voor opknapbeurt, onderhoud

Voor condominiums in flatgebouwen wordt uitgegaan van 100%. Dit wordt verdeeld in 65% voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke eigendom en nog eens 35% voor werkzaamheden aan de individuele eigendom.

Condominium
80 jaar nuttige levensduur
100% van de fabricagekosten

Vorming van reserves

Als u verder rekent, bijvoorbeeld met een onroerend goed waarvan de productiekosten 4.500 euro per vierkante meter bedragen, dan resulteert dit in een maandelijkse reserve van 7,05 euro per vierkante meter.

Reserve: Huis
Productiekosten: 4.500 € / m²
Maandelijkse reserve: 7,05 € / m²

Voor condominiums resulteert dit in een iets lagere reserve van 4,50 euro per vierkante meter voor de vereniging van eigenaren.

Reserve: Condominium
Productiekosten: 4.500 € / m²
Maandelijkse reserve: 7,05 € / m²

Tip! Dit wordt verdeeld in de bovengenoemde 65% voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke eigendom en nog eens 35% voor werkzaamheden aan de afzonderlijke eigendom.

 • Reserve Vereniging van Eigenaren: 4,65 / m²
 • Reserve eigenaars appartement: 2,40 € / m²

Deze kosten kunnen niet op de huurder worden afgewenteld.

Jaarlijkse reserve overeenkomstig § 28, lid 2

Artikel 28, lid 2, van de tweede berekeningsverordening geeft ook richtsnoeren voor het passende bedrag van een redelijke reserve voor levensonderhoud. Deze kostenramingen zijn aanzienlijk lager dan die volgens de formule van Peters, maar worden gespreid naar gelang van de ouderdom van het gebouw (basis: productiekosten van 4.500 euro per vierkante meter):

 • Woongebouwen tot 22 jaar = 21,30 € / m² woonoppervlakte
 • Woongebouwen tot 32 jaar = € 27,00 / m² woonoppervlakte
 • Woongebouwen ouder dan 32 jaar = € 34,50 / m² woonoppervlakte
 • Gebouw met lift + 3,00 € / m²

Energetische renovatie: laag energieverbruik

Energie-efficiënte renovatie is de herstelling van een gebouw met het oog op een zo laag mogelijk energieverbruik. Als u energie-efficiënt renoveert, bespaart u op verwarmingskosten, draagt u bij tot de klimaatbescherming en kunt u zich verheugen op meer wooncomfort.

Dit is niet alleen handig als u zelf in het huis wilt gaan wonen, maar ook als u van plan bent uw huis te verkopen.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar duurzame en energiezuinige woningen. Zo vergroot u uw kansen op de woningmarkt met een energiezuinige verbouwing. Een belangrijk onderdeel van energie-efficiënte renovatie is de doeltreffende en volledige isolatie van de gebouwschil. Continue luchtdichtheid is hier de hoogste prioriteit.

Gebouwschil: buitenmuren, dak, voordeur, ramen & Co.

De bouwschil bestaat niet alleen uit de buitenmuren, maar ook uit het dak, de voordeur, de ramen en het plafond van de kelder. Al deze onderdelen schermen de leefruimte af van de koude buitenlucht. Een slechte thermische isolatie van de bouwschil heeft een desastreus effect op het energieverbruik van het huis.

Tot – 50% vermindering van de energievraag = bedrijfskosten

Door een aangepaste renovatie kan de vraag in vele gevallen met meer dan 50% worden verminderd.

Isolatie: Minerale vezels, natuurlijke isolatiematerialen & Co.

Voor de isolatie worden verschillende materialen gebruikt, zoals minerale vezels of natuurlijke isolatiematerialen, bijvoorbeeld cellulose, hennep of kurk. Hoe hoger de isolatiedikte, hoe meer energie kan worden bespaard. Lekken en koudebruggen moeten koste wat kost worden vermeden.

Een luchtdichte gebouwschil levert de beste besparingen op. Door een modern verwarmingssysteem te installeren dat grotendeels werkt op hernieuwbare energie, kunt u de ecologische voetafdruk van uw woning verkleinen en zo bijdragen tot de bescherming van het klimaat. Tegelijkertijd kunt u energie besparen door een nieuw verwarmingssysteem te installeren, want de meeste olie- en gasverwarmingssystemen zijn verouderd en hebben een laag rendement. Als gevolg daarvan wordt veel verwarmingsenergie verspild.

Zelfs als u kiest voor een klassiek verwarmingssysteem dat werkt op fossiele brandstoffen, kunt u veel geld besparen.

Toekomstgerichte verwarmingssystemen: verwarming, pellet & co.

Toekomstgerichter zijn echter natuurlijk verwarmingssystemen die gebruik maken van hernieuwbare energie. U hebt een ruime keuze uit verschillende systemen. Zo zijn er verwarmingssystemen die gebruik maken van zonne-energie of van warm water voor huishoudelijk gebruik. Geothermische verwarmingssystemen zijn ook mogelijk. Pelletverwarmingssystemen worden ook beschouwd als klimaatvriendelijk. Welke oplossing u kiest, hangt niet alleen af van uw voorkeuren, maar ook van de individuele omstandigheden. Een energieconsultant zal voor u de optimale oplossing vinden.

Alvorens een huis te renoveren: energieadvies

Voordat u met een energierenovatie begint, moet u eerst een energieconsult aanvragen. Alleen met de hulp van een professional kunt u het beste uit uw huis halen. Dit is te wijten aan de complexiteit van het onderwerp.

Een huis is altijd een totaalconcept dat wordt beïnvloed door vele kleine veranderingen. Deze moeten elkaar zo positief mogelijk beïnvloeden. Individuele renovatiewerkzaamheden die onprofessioneel worden uitgevoerd, hebben vaak niet het gewenste effect of leiden zelfs tot onverwachte extra kosten.

Gecertificeerde energieconsultants

Om dit probleem te voorkomen, kunt u het beste de hulp inroepen van een gecertificeerd energieconsultant. Hij of zij zal de toestand van het gebouw beoordelen en vervolgens samen met u een concept uitwerken voor een zinvol en gericht energieadvies.

Daarbij inspecteert hij niet alleen het huis, maar houdt hij ook rekening met uw behoeften en betrekt hij uiteraard ook het budget in de planning.

Bovendien kan hij u wijzen op mogelijkheden waarvan u het bestaan voordien niet eens wist. Als u op zoek bent naar een goede energieconsultant, kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met de Architectenkamer in uw deelstaat of op internet zoeken naar een geschikte deskundige.

Overheidssubsidies

Net als de energierenovatie zelf, kunnen ook de kosten voor de energieconsultant door subsidies worden ondersteund. Het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle subsidieert energieadviezen voor vrijstaande en twee-onder-een-kap-woningen en voor appartementen.

 • Overheidssubsidies – Officiële website van het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Oud gebouw renoveren

Oude gebouwen renoveren – Oude gebouwen zijn erg populair vanwege hun unieke structuur. Grote kamers met hoge ramen en oude houten deuren die een beetje mogen kraken bij het openen en sluiten, vertegenwoordigen een traditionele manier van leven. Veel van de gebouwen zijn meer dan honderd jaar oud. Opknappen kan de flats een nieuwe glans geven. Indien omvangrijke werkzaamheden aan zowel de gevel als het interieur zijn gepland, is het raadzaam de huurders van tevoren te verhuizen.

Voor een volledige renovatie is het vertrek van de huurders zelfs verplicht

Hetzelfde geldt voor eigenaars die, met de steun van de vereniging van eigenaars, in een meerderheidsbesluit hebben ingestemd met een verbouwing. Eigenaars die een eigendom pas hebben verworven, streven echter ook graag naar een opknapbeurt van een oud gebouw met aansluitende herverhuring. In alle regio’s van Duitsland is de kans groot dat de opgeknapte flats grote populariteit genieten en vervolgens op korte termijn worden verhuurd.

 • Renovatie oud gebouw

Verwarmingssysteem

Het onderwerp verwarming is niet alleen interessant voor bouwers, maar ook voor eigenaars van onroerend goed. Verwarming is niet alleen noodzakelijk in een woning, het is ook wettelijk verplicht. Welke soorten verwarming zijn er, hoe moeten deze worden onderhouden en zijn er wettelijke subsidies voor de aanleg van bepaalde soorten verwarming of moeten de kosten volledig door de eigenaar worden gedragen?

 • De hele gids:Verwarming

Thermische zonne-energie: Zonne-energie

Thermische zonne-energie is het proces waarbij zonne-energie wordt omgezet in bruikbare warmte. In woningen wordt de geproduceerde warmte gewoonlijk gebruikt om water te verwarmen of voor verwarming. Afhankelijk van de ligging en de omstandigheden van het pand kan dit systeem het tot dan toe gebruikte verwarmingssysteem volledig vervangen.

Overheidssubsidie van 2.000 euro

Gasverwarming: verwarming met aardgas, vloeibaar gas of biogas

Gasverwarming is in Duitsland waarschijnlijk de meest verbreide vorm van verwarming, en terecht, want het systeem biedt vele voordelen. Moderne technologie, efficiëntie en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn de kenmerken van gasverwarming. Bovendien zijn ze gemakkelijk te combineren met hernieuwbare energiebronnen, besparen ze ruimte en zijn ze gemakkelijk te installeren bij moderniserings- en renovatieprojecten.

Olieverwarming: verwarming met stookolie of bio-verwarmingsolie

Na gasverwarming zijn olieverwarmingssystemen waarschijnlijk de meest voorkomende systemen in Duitsland. De werkwijze is eenvoudig en werkt al tientallen jaren op dezelfde manier. De stookolie wordt via een olieleiding naar het verwarmingssysteem gepompt, waar ze wordt verstoven en verbrand. De warmte die tijdens dit proces wordt opgewekt, wordt gebruikt om het verwarmingswater te verwarmen en zo voor verwarming te zorgen. De meeste van deze componenten bevinden zich in de boiler, die nu niet meer dan één vierkante meter ruimte inneemt en, afhankelijk van het model, zelfs aan de muur kan worden opgehangen.

Pelletverwarming: verwarming met geperste houtresten

Een modern pelletverwarmingssysteem staat bekend om zowel lage brandstofkosten als milieuvriendelijke verwarming en is daarmee een stap voor op conventionele gas- en olieverwarmingssystemen. De manier waarop het werkt is ook betrekkelijk eenvoudig. De houtpellets worden periodiek aan de verbrandingskamer toegevoerd met behulp van een toevoerinrichting, zodat de juiste vulling volledig automatisch gebeurt. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van de pellets wordt in een aparte boiler gebruikt om het water te verwarmen. Op deze manier kan het verwarmingssysteem worden bediend en warm water worden geproduceerd.

Warmtepomp: verwarmen met de warmte van de omgeving

In zeer technische termen is een warmtepomp een systeem dat thermische energie kan onttrekken aan een medium met lage temperaturen door middel van technische arbeid en toegevoerde arbeidsenergie. Dit klinkt op het eerste gezicht nogal ingewikkeld, maar het principe van de warmtepomp is eigenlijk heel eenvoudig. De warmtepomp onttrekt warmte aan de verschillende energiebronnen lucht, aarde en water en gebruikt deze om water te verwarmen voor verwarmingsdoeleinden. Hiervoor moet nog wel externe elektriciteit worden geleverd, maar lang niet zoveel als voor een conventioneel verwarmingssysteem nodig zou zijn.

 • De hele gids:Verwarming

Extra: Infrarood verwarming

Ook al hebben de conventionele verwarmingssystemen zich bewezen, toch is infraroodverwarming zeker een alternatief dat moet worden overwogen. Hoewel verwarming met elektriciteit over het algemeen als duur wordt beschouwd, zijn er andere relevante factoren die verwarming met elektriciteit economisch maken. Welke punten belangrijk zijn en wanneer elektrisch verwarmen de moeite waard is, kunt u lezen in onze gedetailleerde gids.

Extra: Open haard en kachel

Een open haard zorgt voor ontspanning, een gevoel van welzijn en warmte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haarden en andere kachels bovenaan het verlanglijstje van huiseigenaren staan. Vooral op koude dagen is er niets beter dan knus voor een knapperend haardvuur te gaan zitten en te genieten van de tijd. Er zijn veel verschillende soorten haarden. Van open en gesloten tot tegelkachels of pelletkachels, ze hebben allemaal hun voor- en nadelen.

Huren: Wetten, Belastingen & Huurders

Het verhuren van een woning kan een geweldige bijverdienste zijn, maar het kan ook uw hoofdberoep worden. Verhuurders hebben veel plichten jegens de huurder en moeten zorg dragen voor de woning. Maar als dit lukt, kan er veel winst worden gemaakt. Wij leggen uit hoe u uw woning het beste kunt verhuren en hoe u de juiste huurder voor u kunt vinden.

Er is zoveel te leren!

De juiste huurders, passende huurovereenkomst & Co.

Hoe stel ik de huur correct in? Hoe kan ik mijn advertentie er aantrekkelijk uit laten zien? En hoe stel ik een passend en eerlijk huurcontract op? Al deze vragen worden gesteld door een toekomstige verhuurder, omdat het succesvol verhuren van een woning veel deskundigheid en ervaring vereist. Als u echter een paar eenvoudige stappen volgt, zult u de sprong kunnen maken om een succesvolle verhuurder te worden en van de verdiensten te profiteren.

Bovendien: Verhuurders hebben veel plichten en taken, zoals het organiseren van een huurderswissel of het opstellen van een jaarlijkse servicekostenafrekening voor de huurder. De huurprijs kan worden vastgesteld met behulp van de plaatselijke huurindex, maar er moet altijd rekening mee worden gehouden of de regio in kwestie al dan niet een huurplafond heeft. De huurovereenkomst moet zowel voor de huurder als voor de verhuurder eerlijk zijn en alle belangrijke punten regelen. Bij het kiezen van de juiste huurder is niet alleen het sympathie-effect van belang, maar ook andere belangrijke factoren zoals kredietwaardigheid – leer alles wat belangrijk is voor het verhuren van uw woning in ons artikel.

De juiste huurders, passende huurovereenkomst & Co. lees hier verder:

Conclusie: opknappen eigendom

Een kernrenovatie brengt uw woning op de nieuwste stand en verhoogt tegelijk de waarde ervan. Het verhoogt het wooncomfort en vermindert in de meeste gevallen ook het energieverbruik van het huis. Dit kan de energiekosten en de C0²-uitstoot van het huis verminderen. Aangezien de overschakeling van verwarmingssystemen op niet-fossiele brandstoffen op lange termijn onvermijdelijk is, kunt u uw huis bovendien uitrusten voor de toekomst. Om de renovatie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is het van essentieel belang advies in te winnen bij een energiedeskundige.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.