Vergelijkende waarde methode: Voordelen, nadelen, richtlijnen en waarderingsrecht

Vergelijkende waardeprocedure – Wat is de vergelijkende waardeprocedure? Wanneer wordt de methode van de vergelijkende waarde voor onroerend goed gebruikt? Welke criteria spelen een rol bij de vergelijkende waardebepaling van onroerende goederen? De comparatieve waarde methode vergelijkt uw eigendom met gelijkaardige eigendommen. Het wordt met name gebruikt voor de verkoop van eigen flats en huizen. De vergelijkende waarde kan ook worden bepaald voor onbebouwde grond.

Vergelijkende waarde methode: Eenvoudig uitgelegd

Alleen eigendommen op vergelijkbare locaties en met een vergelijkbare indeling worden in de vergelijking meegenomen. De eigendommen die in de taxatie worden opgenomen, moeten uit de onmiddellijke omgeving van het woonhuis komen.

Om de vergelijkende waarde te bepalen, wordt de aankoopprijs van het vergelijkend onroerend goed gedeeld door de oppervlakte. De vastgestelde prijs per vierkante meter van het verkochte onroerend goed wordt toegerekend aan uw te taxeren onroerend goed.

Berekeningsvoorbeeld: Vergelijkende waarde

Om de vergelijkende vastgoedwaarde te berekenen, vergelijken we twee eigendommen, bijvoorbeeld. Met behulp van de informatie over de aankoopprijs en de totale woonoppervlakte kunnen wij vervolgens de proportionele aankoopprijs voor uw woning berekenen.

Details van het te taxeren goed:

  • Oppervlakte van het te taxeren onroerend goed: 200 vierkante meter
  • Aankoopprijs van het te taxeren goed: ?

Details van de vergelijkende eigendom:

  • Oppervlakte van het vergelijkend pand: 100 vierkante meter
  • Aankoopprijs van vergelijkend onroerend goed: 300.000 euro

Prijs per vierkante meter

De berekening van de verhouding van de prijs per vierkante meter van het vergelijkend onroerend goed vormt de perfecte basis voor de conclusie van de passende aankoopprijs voor het te taxeren onroerend goed onder dezelfde voorwaarden. De twee aankoopprijzen geven informatie over de waarde van uw eigendom en vormen zo een goede vergelijkende waarde.

  • Prijs per vierkante meter van het vergelijkbare onroerend goed = 300.000 euro / 100 m² = 3.000 euro per m²

Aankoopprijs gebaseerd op de prijs per vierkante meter

  • Aankoopprijs van het te taxeren onroerend goed = 3.000 euro * 200 m2 = 600.000 euro

De methode van de vergelijkende waarde wordt als bijzonder realistisch beschouwd. Het wordt zeer vaak gebruikt om de waarde van eigendommen te bepalen omdat de locaties regionaal betrekkelijk vergelijkbaar zijn.

Voor woongebouwen is het ook de methode bij uitstek om een realistische onroerendgoedprijs te bepalen. Indien de vergelijkende waarde echter wordt bepaald voor een ontwikkeld eigendom, moeten wellicht verdere correcties worden aangebracht. Extra kenmerken kunnen de waarschijnlijke koopprijs verhogen, structurele schade of een renovatieachterstand kunnen de vastgestelde verkoopprijs verlagen.

De methode van de vergelijkende waarde is een zeer nauwkeurige weergave van de op de markt bereikbare prijs.

Taxatie voor de verkoop van onroerend goed

Een samenvatting van alle belangrijke informatie die u moet weten over taxaties bij de verkoop van onroerend goed: Een eigendom taxeren.

Inkomstenbenadering: Uitsplitsing van de marktwaarde en de inkomenswaarde van het gebouw

De methode van de gekapitaliseerde opbrengstwaarde verdeelt het onroerend goed in de marktwaarde van de grond en de opbrengstwaarde van het gebouw.

Grondwaarde rente = 7 procent * 100.000 euro = 7.000 euro

Inkomenswaarde gebouw = 5.600 euro * 12,50 (vermenigvuldigingsfactor) = 70.000 euro

Dit omvat de huurinkomsten, de onderhoudskosten en de kosten voor het beheer van de grond en het gebouw. Dienovereenkomstig worden de huuropbrengsten minus de beheerskosten en de grondwaarde inclusief de rente vergeleken.

Materiële waarde methode: Waarde voor de nieuwbouw van een onroerend goed

Bij de berekening wordt eerst de marktwaarde van de grond bepaald aan de hand van de standaardgrondwaarde, vervolgens wordt de werkelijke waarde van het gebouw toegevoegd.

De werkelijke waarde van het gebouw wordt berekend op basis van de productiekosten van het gebouw minus eventuele ouderdomsreducties. De reële waarde van de grond (marktwaarde van de grond) en de reële waarde van het gebouw worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met een reële-waardefactor.

Waarde in natura = (100.000 euro + 150.000 euro) * 0,5 = 125.000 euro

De berekening van de reële-waardefactor is gebaseerd op het soort gebouw, de voorlopige reële waarde en de genormaliseerde grondwaarde. De totale materiële waarde die op deze wijze wordt bepaald, geeft aan welke financiële middelen zouden moeten worden besteed om het onroerend goed te herbouwen.

Waardebepaling (kosten)

Wie stelt taxaties op voor onroerend goed? Wat kost een huis taxateur? Wat kost een taxateur voor oude gebouwen? Tenzij wettelijke voorschriften de aanstelling van een deskundige vereisen, zal een taxatie van onroerend goed u een realistische waardebepaling van uw onroerend goed op de regionale en nationale markt geven. Wij bieden tijdige en nauwkeurige taxaties van grond, residentieel en commercieel vastgoed.

Indien de waardebepaling echter voor de rechter moet worden gebracht, zoals bij een echtscheiding, moet een beroep worden gedaan op deskundigen tegen betaling. De woon- of huurwoning wordt ter plaatse geïnspecteerd. In de regel wordt zowel een schriftelijke als een digitale kopie van de taxatie afgegeven.

  • Taxatieverslag