Opzettelijk verzwijgen van feitelijke omstandigheden

Opzettelijke verzwijging – In het geval van opzettelijke verzwijging wordt de verkoper of makelaar er onder meer van beschuldigd gebreken aan het onroerend goed te hebben verzwegen. Indien de verkoper of de tussenpersoon een mededelingsplicht heeft, maar de gebreken waarvan hij op de hoogte is, tracht te verbergen, staat de beschuldiging van bedrieglijk verzwijgen op de voorgrond. Verzwijgen omvat het in stand houden van een vergissing of het verdoezelen van feiten.

Verborgenheid met de bedoeling te bedriegen in een oogopslag: Bagatelliseren van feitelijke omstandigheden

  • Omzeiling van de mededelingsplicht van de verkoper of de makelaar
  • Bepaalde omstandigheden van een object zijn verborgen
  • Het verbergen van gebreken is een belangrijk punt
  • Kennis van eigen onwetendheid van de verkopers of makelaars staat op de voorgrond

Terug naar de Wiki: Onroerend goed