Manipulatie van de aankoopprijs maakt de koopovereenkomst ongeldig

Manipulatie van de aankoopprijs – Hoe hoger de overeengekomen aankoopprijs van een onroerend goed, hoe hoger de belasting op de overdracht van grond. Om deze reden komen de contracterende partijen soms overeen in de koopovereenkomst een lagere koopprijs te vermelden om de overdrachtsbelasting lager te houden. Het niet vermelde deel van de koopprijs wordt dan door de koper onder de tafel betaald. Aangezien alleen de in de koopakte vermelde koopprijs notarieel is vastgelegd, maar de totale koopprijs hoger was, is de koopovereenkomst ongeldig.

Aankoopprijs manipulatie in een oogopslag: De verhoging van de overdrachtsbelasting

  • Hoe hoger de aankoopprijs van een stuk grond, hoe hoger de overdrachtsbelasting
  • Sommige contracterende partijen besluiten in de koopovereenkomst een lagere koopprijs op te nemen om overdrachtsbelasting te besparen.
  • De koper betaalt de rest van de koopprijs onder de tafel
  • Contract is ongeldig omdat de volledige aankoopprijs niet notarieel werd vastgelegd

Terug naar de Wiki: Onroerend goed