Terugbetaling van een lening bij de aankoop van onroerend goed

Aflossing – De aankoopprijs van onroerend goed wordt vaak gefinancierd met een lening, waarbij aflossing leidt tot terugbetaling van een lening. Hier betaalt de kredietnemer de lening maandelijks doorlopend terug, waarbij de maandelijkse aflossingen gelijk blijven, maar de totale verplichtingen door de doorlopende aflossing afnemen en de last van het rentedeel dienovereenkomstig lager is.

Terugbetaling in een oogopslag: De terugbetaling van een lening

  • De aankoopprijs van onroerend goed wordt vaak gefinancierd met een lening
  • Terugbetaling leidt tot terugbetaling van een lening
  • Bij aflossing betaalt de lener zijn lening maandelijks doorlopend terug
  • De termijnen blijven elke maand gelijk, maar de totale verplichting neemt af en het rentegedeelte is lager als gevolg van de doorlopende aflossing

Terug naar de Wiki: Onroerend goed