Aflossingsleningen in de onroerendgoedsector

Aflossingslening – Een aflossingslening is een algemene term voor leningen waarvoor een specifieke aflossingslijn over een vaste termijn is overeengekomen. In de onroerend-goedsector gaat het meestal om een annuïteitenlening, waarbij de resulterende aflossingstermijnen bestaan uit een rente- en een aflossingsgedeelte. Het voordeel van een aflossingsvrije lening is dat de lener een vast bedrag per maand aflost, waardoor de resterende schuld afneemt. Het nadeel is echter dat de restschuld in het begin relatief hoog blijft en pas in de laatste jaren van de looptijd gestaag daalt.

Terugbetalingsleningen in een oogopslag: Financiering van een onroerend goed met een aflossingsvrije lening

  • Overeenkomst van een terugbetalingslijn over een vaste termijn
  • De aflossingstermijnen bestaan uit een rente- en een aflossingsgedeelte
  • Voordeel: de kredietnemer betaalt een vast bedrag per maand, waardoor de restschuld afneemt
  • Nadeel: de restschuld is relatief hoog in het begin en daalt pas in de laatste jaren van de looptijd
  • Aflossingsleningen met een aflossingspercentage van 1% zijn gewoonlijk pas na iets minder dan 25-30 jaar afbetaald

Terug naar de Wiki: Onroerend goed