Onroerend goed financiering: lening soorten, rentevoeten, vergelijking + gratis rekenmachine

Leningen en financiering voor onroerend goed – U wilt uw droom van een eigen huis, een flatgebouw, een bouwgrond of een bedrijfspand verwezenlijken? Vervolgens bepaalt de juiste keuze van vastgoedlening hoe hoog de rentelast en dus de totale kosten voor uw vastgoedlening zullen zijn. Ook bij de keuze van een vastgoedkrediet wordt u als potentiële koper geconfronteerd met vele vragen en overwegingen, zoals de vraag of u moet kiezen voor een klassieke annuïteitenfinanciering of voor een andere vorm van financiering. Vervolgfinanciering is ook op verschillende manieren mogelijk. Uiteindelijk staat u voor de vraag of u beter af bent met een lange en vaste debetrente of met een flexibele lening voor onroerend goed.

Leningen voor onroerend goed: Financieringsvormen

Zonder vergelijking zult u altijd te veel betalen. Een uitgebreide planning op basis van uw behoeften en de huidige hypotheekrente is de basis voor alle vastgoedleningen.

De voorwaarden voor vastgoedleningen zijn gebaseerd op de geldende rentevoet, alsook op uw kredietwaardigheid en het bedrag van de terugbetaling, de looptijd en andere details in verband met de lening. Zodra u hebt beslist over een type lening, moet u verschillende aanbiedingen vergelijken en verschillende aflossingsmodellen vergelijken in de leningcalculator. Het verkorten van de looptijd met een hoog aflossingspercentage heeft een positief effect op de voorwaarden van uw vastgoedlening. Om ervoor te zorgen dat de vastgoedlening met lange looptijd toch zonder problemen kan worden terugbetaald, moet u uw beschikbare budget concreet plannen en er rekening mee houden dat u naast de vastgoedlening nog andere kosten hebt en dat u ook in moeilijke maanden zonder financieel knelpunt kunt terugbetalen. Zodra u uw maandelijkse aflossing heeft gepland en ons het bedrag van uw eigen vermogen heeft meegedeeld, zullen wij voor u een professionele vergelijking maken en u een vastgoedlening voorstellen die uitdrukkelijk is afgestemd op uw ideeën en de financiële basis.

Voor de initiële financiering en de vervolgfinanciering moet u naast de rentevoeten nog andere criteria in gedachten houden. Een goede en degelijke vastgoedlening heeft flexibele aflossingsmogelijkheden in de algemene voorwaarden en biedt u de kans op gratis ongeplande aflossingen of een wijziging van het aflossingsbedrag binnen de looptijd.

Leningen voor onroerend goed: Alternatieven & Vergelijking

Toen u een paar jaar geleden uw onroerend goedfinanciering aanging, verbond u zich aan een lange rente. Maar de laatste jaren zijn de debetrentevoeten voor bouwleningen merkbaar gezond geworden, waardoor uw bouwfinanciering onnodig duur en onaantrekkelijk wordt. Als u een vastgoedlening hebt met een looptijd van minder dan 10 jaar, moet u geduld hebben en wachten tot de vaste rentevoet afloopt. Als de vaste rentevoet langer is, hebt u de mogelijkheid om na 10 jaar de verplichtingen met uw vastgoedfinancier te beëindigen en de bouwlening te herschikken naar een gunstiger lening.

Lijfrentelening

De annuïtaire lening heeft de hypothecaire financiering vervangen en wordt thans beschouwd als de klassieke, solide en meest gekozen vorm van bouwfinanciering. Deze vorm van bouwfinanciering biedt u verschillende voordelen en geeft u zekerheid, aangezien u een doorlopend bedrag betaalt voor een vaste termijn, die bestaat uit de aflossing en de rentebetaling. Bij elke aflossing daalt het bedrag van uw lening, waardoor het bedrag van het eigenlijke aflossingsgedeelte stijgt en de renteschuld aan de bank daalt.

 • Lijfrentelening

Bouwlening

Voor uw bouwfinanciering moet u in de eerste plaats denken aan een bouwlening met een gunstige rentevoet. Om de juiste beslissing te nemen, moet u de debetrente en de effectieve rente vergelijken en niet vergeten dat de algemene voorwaarden een belangrijk onderdeel van de voorwaarden vormen. Er zijn verschillende soorten bouwleningen die u verschillende voordelen en mogelijkheden bieden. Om er zeker van te zijn dat uw bouwfinanciering aan uw eisen en uw aflossingswensen voldoet, moet u bij de selectie van een bouwlening ook letten op andere dan de rentevoeten en de vergelijking maken op basis van alle contractuele punten.

Bouwspaarcontract

In het verleden werd het bouwspaarcontract beschouwd als de klassieke spaarbelegging voor iedereen die de droom van een eigen huis wilde verwezenlijken. Enkele jaren geleden waren er hogere rentevoeten voor bouwsparen, waardoor het aanbod interessanter werd voor potentiële eigenaars en de besparingen hoger. Maar ook vandaag nog, ondanks de lagere rentevoeten, heeft het bouwspaarcontract zijn aantrekkingskracht niet verloren en vormt het een stabiele basis als u een huis wilt bouwen, een condominium wilt financieren of een bestaand onroerend goed wilt kopen. Bouwsparen wordt gerekend tot het eigen vermogen en vermindert dus het bedrag dat u moet inbrengen in een vastgoedfinanciering zonder bouwsparen. Als u spaargeld opbouwt, hoeft u zich alleen zorgen te maken over de bijkomende aankoopkosten in het geval van eigen vermogen, terwijl het andere deel van het eigen vermogen wordt verrekend met de bouwspaarsom. Bouwspaartips zijn dus veel waard!

Onroerend goed lening

Als u een huis of een appartement wilt kopen en financieren, is een vastgoedlening een geschikte beslissing. In principe is er geen fundamenteel verschil tussen een bouwlening en een lening voor onroerend goed. Maar wanneer u een bestaand onroerend goed koopt, vraagt u gewoonlijk een lening voor onroerend goed aan en geen bouwlening. De vastgoedlening moet goed gepland zijn en afgestemd op uw behoeften en uw idee van de voorwaarden. Flexibiliteit in het contract is een voordeel dat u over een langere termijn zou moeten veiligstellen. De rente op onroerend goed staat momenteel op een verbazingwekkend gunstig peil. Niettemin kan een onroerend-goedlening enkele duizenden euro’s duurder uitvallen indien deze verkeerd wordt gepland, aangezien het om een hoog investeringsbedrag gaat met een lange looptijd.

KfW lening

KfW-leningen zijn een belangrijk en kostenbesparend onderdeel van een perfect geplande bouwfinanciering. Als particuliere koper van onroerend goed kunt u profiteren van deze gesubsidieerde leenfondsen en kiezen voor een optimaal aanvullend onderdeel van uw bouwfinanciering. Uitsluitend financiering via een KfW-lening is niet mogelijk, aangezien de Kreditanstalt für Wiederaufbau slechts bepaalde bouwstenen financiert. Wilt u uw huis renoveren om het energiezuiniger te maken of aan te passen aan de leeftijd? Vind een geschikte KfW-lening die uw totale rentevoet op uw bouw- of vastgoedlening aanzienlijk zal verlagen. De financiering van uw eigen woning op twee manieren is een uiterst praktische en gunstige optie, omdat u altijd profiteert van een KfW-lening en binnen uw bouwfinanciering de beste rentevoet kiest.

Aanbiedingen, aflossing en financiering zonder eigen vermogen

Meer over het onderwerp aanbiedingen, aflossing en financiering zonder eigen vermogen.

Vervolgfinanciering

Loopt de vaste rentevoet van uw huidige vastgoedlening binnenkort af? Verlies dan geen tijd bij het vinden van de beste vervolgfinanciering.

Financiering zonder eigen vermogen

Financiering zonder eigen vermogen is over het algemeen mogelijk en wordt gerealiseerd via volledige financiering. Dankzij onze marktervaring en expertise zijn wij bij Lukinski uw aanspreekpunt als u overweegt een huis te kopen met volledige financiering zonder eigen vermogen. Wij adviseren u graag individueel en persoonlijk over alle voordelen en risico’s die bij een volledige financiering zonder eigen vermogen in aanmerking moeten worden genomen.

 • Financiering zonder eigen vermogen

Financieringsaanbod

Financiering op maat voor de aankoop van onroerend goed is gebaseerd op een offerte die persoonlijk voor u wordt vastgesteld.

 • Financieringsaanbod

Financiering van het huis

De term woningfinanciering dekt verschillende leningen waarmee u uw eigen woning kunt financieren. Informeert u zich bij Lukinski – Ihr Hausverkauf, met welke lening u veilig en goedkoop kunt kopen. Wij zullen niet alleen een gunstige bouw- of vastgoedlening voor u vinden, maar u ook gedetailleerd adviseren over welk type financiering u fundamentele voordelen en een maximale flexibiliteit in de aflossingstermijn biedt.

Financiering plat

Het woonkrediet verschilt in de eerste plaats van het klassieke vastgoedkrediet omdat u niet een volledig huis financiert, maar de betrokken wooneenheid. Om gunstige voorwaarden en de beste financieringsstrategie voor u te vinden, moet u verschillende woningfinancieringen vergelijken en kiezen voor deskundigen op het gebied van makelaardij.

 • Financiering plat

Vergelijking van de financiering

Het is niet gemakkelijk om de juiste bouw- of vastgoedfinanciering te vinden zonder een vergelijking te maken. De rentevoeten zijn goedkoper dan ooit, maar de lange looptijd van de vastgoedlening leidt tot aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke financieringsmogelijkheden. Gebruik de bouwfinancieringscalculator en krijg een eerste overzicht van uw mogelijkheden en de individuele rentevoet op basis van uw gegevens.

 • Vergelijking van de financiering

Tussentijdse financiering

Er kunnen verschillende redenen zijn voor tussentijdse financiering. Bent u al eigenaar van een woning, maar wilt u om professionele of privéredenen verhuizen en kunt u uw huis niet zo snel verkopen? Wilt u niet afzien van het gebruik van eigen vermogen en op deze manier een gunstige vastgoedfinanciering veiligstellen? Dan is een aanvullende tussentijdse financiering de oplossing waarmee u een gat kunt dichten tussen de financiering van het huis en het eigen vermogen dat binnenkort beschikbaar zal zijn.

Rente en bouwrente

Belangstelling opbouwen

De bouwrente is al verscheidene jaren stabiel laag. Maar welke trend zal de bouwrente volgen en is het de moeite waard om nu een lange vaste rente vast te leggen en zich te beschermen tegen een eventuele rentestijging?

Of blijft de bouwrente dalen en financiert u te duur als u nu kiest voor een vaste rente met een looptijd van 10 of zelfs 20 jaar? Als u de rentevoetgrafiek begrijpt en de rentebarometer correct gebruikt, krijgt u een transparant overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkeling van de bouwrente.

Hypotheekrente

Tegenwoordig wordt de term “hypotheekrente” vervangen door de term “bouwrente”. De bouwrente, of hypotheekrente, bepaalt of een bouwlening goedkoop of duur is. Dankzij de huidige historisch lage bouwrente kunt u uw onroerend goed zeer gunstig financieren en een voordeel behalen dat een blijvend effect heeft op de totale financieringskosten.

 • Hypotheekrente

Rekenmachine: Onroerend goed en bouwfinanciering

Calculators zijn noodzakelijk in verband met bouwfinanciering om de kosten van de aankoop of renovatie van een onroerend goed nauwkeurig te kunnen bepalen. Er wordt ook een rekenmachine gebruikt om de kosten van de lening te bepalen. De leningskosten bestaan uit de rente en het aflossingsgedeelte voor het huidige leningsbedrag. De rente speelt een belangrijke rol. Aangezien de looptijd van een lening voor onroerend goed gewoonlijk tien jaar is, wordt de rentebetaling over een lange periode gespreid. Als een aanbod van een bank maar een half procentpunt goedkoper is in rente, kunt u al enkele honderden euro’s per jaar besparen. Dit is ook te wijten aan de hoge leningsbedragen, die voor de meeste bouwfinancieringen neerkomen op een bedrag van zes cijfers. Alvorens een lening aan te gaan, is individueel advies belangrijk. Bouwfinanciering bestaat vaak uit verschillende pijlers en niet slechts uit één lening. Een bouwspaarcontract, aandelenkapitaal en gesubsidieerde leningen komen vóór de klassieke banklening. De reden hiervoor is dat deze financieringsvormen aanzienlijk goedkoper zijn dan de banklening wat de kosten betreft. De calculator helpt u de financiering in verschillende elementen op te splitsen en zo de kosten met zekerheid te bepalen.

Meer rekenmachines voor eigenaars

Lees hier meer over de afzonderlijke onderwerpen:

 • Rekenmachine voor het vergelijken van aanbiedingen
 • Budget rekenmachine
 • Budget rekenmachine
 • Incidentele aankoopkostencalculator
 • Huurprijs calculator
 • Terugbetaling rekenmachine
 • Rente calculator

Hoe herkent u een goede bouwfinanciering?

Wij willen erop wijzen dat de laagste rentevoeten alleen geen uitsluitsel geven over een echt goed bouwkrediet dat aan uw behoeften beantwoordt. Alleen als de volledige voorwaarden aan uw eisen voldoen, de flexibiliteit van de kadervoorwaarden en de aflossingsperiode kloppen op basis van het door u gekozen aflossingsbedrag, zult u het beste bouwkrediet voor u kiezen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.