Tussentijdse financiering voor de lening van de bouwvereniging

Tussentijdse financiering – Bouwers vragen vaak een lening aan om een pand te bouwen of te kopen. Als dit het geval is, wordt tussentijdse financiering relevant, vooral met een lening van de bouwvereniging. In dit geval heeft de kredietnemer de toewijzingslooptijd van zijn lening nog niet bereikt, maar wil hij toch graag beginnen met de bouw of aankoop van een woning. In dit geval sluit de kredietnemer een tussentijdse lening af, die als een voorschot op zijn lening wordt beschouwd. Het kredietsaldo op de bouwspaarovereenkomst dient als onderpand voor het voorschot en wordt gewoonlijk door de bouwspaarbanken verstrekt.

Tussentijdse financiering in een oogopslag: Voor de vervroegde financiering van een onroerend goed

  • Indien een lening nog niet gereed is voor toewijzing, kan tussentijdse financiering relevant worden
  • In dit geval gaat de kredietnemer een tussentijdse lening aan, die moet worden opgevat als een voorschot op zijn lening.
  • Het creditsaldo op het bouwspaarcontract wordt beschouwd als onderpand voor de lening
  • Wordt in de meeste gevallen toegekend door de building societies

Terug naar de Wiki: Onroerend goed