Is sparen de moeite waard? – Alle feiten en de voor- en nadelen

De vraag of spaartegoeden al dan niet de moeite waard zijn, kan niet in het algemeen worden beantwoord. Bij deze vraag spelen veel verschillende factoren een rol, die alleen een beoordeling mogelijk maken. Een bouwspaarcontract kan echter het best worden gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van een onroerend goed, maar is ook populair bij jongeren zonder een precies bouwproject.

De feiten – bouwspaarcontracten, de drie fasen & de bouwmaatschappijen

Het afsluiten van een bouwspaarcontract kan in veel situaties zinvol zijn. Er zijn echter veel feiten die in aanmerking moeten worden genomen. Van de juiste bouwvereniging tot de exacte bedragen en rentevoeten die in het contract zijn vastgelegd en de start van de drie fasen. Wij zullen u van alle belangrijke feiten op de hoogte brengen:

De belangrijkste in een oogopslag

 • Verschillende bouwkassen bieden verschillende tarieven voor woonleningen en spaarrekeningen
 • Een vergelijking van bouwverenigingen is de moeite waard voor elke thuisspaarder vanwege de verschillende aanbiedingen die beschikbaar zijn.
 • Building societies functioneren met de hulp van betalers en begunstigden
 • De bouwspaarkassen zorgen voor een geldstroom en verdienen die ook aan de rente.
 • Tijdens de spaarfase wordt een bepaald bedrag gespaard
 • Zodra het minimumbedrag is gespaard, kan de lening worden uitbetaald
 • In de leenfase wordt de lening terugbetaald met maandelijkse betalingen

Ontdek meer over sparen in onze Grote Gids voor Sparen!

De bouwspaarovereenkomst – verschillende tarieven van de bouwspaarkassen

Verschillende building societies hebben soms sterk verschillende tarieven. Een vergelijking op zoek naar het beste bouwspaarcontract is dus zeer aan te raden. Bij het maken van een vergelijking moet rekening worden gehouden met verschillende kerncijfers, zoals de rentevoet van de lening. Maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de rente op het kredietsaldo en andere belangrijke kernpunten van het contract.

De vergelijking is echter hoe dan ook niet gemakkelijk, omdat verschillende rentevoeten worden gecombineerd met verschillende spaar- en aflossingsperioden. Deze kerngegevens moeten vervolgens worden afgestemd op de wensen en de individuele situatie van de spaarder. Het is heel goed mogelijk dat een aanbod met een aanzienlijk hogere rentevoet voor leningen de betere keuze is, omdat de tijd tot de toewijzing korter is dan bij de andere varianten. Tip: Vraag verschillende offertes op bij verschillende aanbieders voor een bouwspaarsom en vergelijk ze op basis van de hierboven genoemde kengetallen.

 • Verschillende bouwkassen bieden verschillende tarieven voor woonleningen en spaarrekeningen
 • Een vergelijking van bouwverenigingen is de moeite waard voor elke thuisspaarder vanwege de verschillende aanbiedingen die beschikbaar zijn.

De bouwverenigingen – dit is hoe het principe werkt

Building societies zijn gespecialiseerd in de uitgifte van bouwspaarcontracten. Er zijn verschillende onderdelen die samenwerken om het principe van spaartegoeden te doen werken. De drie fasen spelen hierbij een belangrijke rol. Bausparkassen hebben altijd spaarders en betalers. De betalers die tijdens de spaarfase in zogenaamde spaartranches betalen en de betalers die tijdens de leenfase de bauspar-lening terugbetalen.

De betalers zijn degenen in de toewijzingsfase die zowel hun gespaarde activa ontvangen als de lening kunnen opnemen. Het geld in een bausparkasse vloeit dus heen en weer van de betalers naar de begunstigden. De bausparkasse zelf verdient haar geld met de rente die de bauspar-klanten in verschillende fasen betalen.

 • Building societies functioneren met de hulp van betalers en begunstigden
 • De bouwspaarkassen zorgen voor een geldstroom en verdienen die ook aan de rente.

De drie fasen – spaar-, toewijzings- en uitleenfase

In de spaarfase wordt eerst een bepaald bedrag gespaard. Dit komt gewoonlijk overeen met 30-50% van het volume van het bouwspaarcontract. Daartoe moeten het bouwspaarbedrag, de rentevoet van de lening en het aflossingsbedrag worden vastgesteld. Pas wanneer dit bedrag volledig is gespaard, is het contract klaar voor toewijzing en kan de lening worden uitbetaald.

In de toewijzingsfase hebben de bouwspaarders twee mogelijkheden. Het kredietsaldo en de staatspremies kunnen worden uitbetaald of de bauspar-lening kan worden gebruikt voor de aankoop van een huis. In het laatste geval betaalt de bouwvereniging zowel het spaarsaldo als de lening uit, d.w.z. het volledige bouwbedrag.

Indien de spaarder besluit de lening aan te gaan en deze te gebruiken voor het verwerven van een eigen huis, betaalt de bouwvereniging het gespaarde krediet en de lening uit, d.w.z. het gehele bedrag van de bouwvereniging. Vervolgens wordt de lening door de spaarder aan de bouwvereniging terugbetaald in maandelijkse rente- en aflossingstermijnen.

 • Tijdens de spaarfase wordt een bepaald bedrag gespaard
 • Zodra het minimumbedrag is gespaard, kan de lening worden uitbetaald
 • In de leenfase wordt de lening terugbetaald met maandelijkse betalingen

De voor- en nadelen – voorspelbaarheid met hoge aflossingstermijnen

Ook bouwspaarcontracten hebben hun voor- en nadelen. Deze kunnen u helpen uw eigen situatie te beoordelen wanneer u beslist voor of tegen een bouwspaarcontract. Of een bouwspaarcontract de moeite waard is, hangt echter in hoge mate af van de individuele situatie en kan niet in algemene termen worden vastgesteld. Alle voor- en nadelen op een rijtje:

De voordelen – voorspelbaarheid, zekerheid en lage rente op leningen

Een bouwspaarcontract biedt veel voordelen voor mensen in verschillende levenssituaties. Bouwspaarcontracten zijn bijzonder geschikt voor de gedeeltelijke financiering van een onroerend goed, omdat zij voorspelbaarheid en zekerheid beloven. De financiële middelen staan ter beschikking van de spaarder wanneer hij ze nodig heeft en de rentevoeten van de leningen zijn relatief laag. Alle voordelen in een oogopslag:

 • Besparingen op gebouwen kunnen van tevoren worden gepland en bepalen wanneer geld beschikbaar is voor de financiering van bouw-, aankoop-, verbouwings- of moderniseringsmaatregelen.
 • Bouwsparen is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar zekerheid op de lange termijn
 • Het is mogelijk gedurende lange tijd en tot het einde van de aflossingsperiode een lage rentevoet voor de lening te krijgen
 • Een bouwspaarcontract wordt ondersteund met veel verschillende overheidssubsidies
 • Ondanks de mogelijkheid om te plannen, blijft het opbouwen van spaargeld flexibel voor spaarders
 • Speciale betalingen zijn op elk moment mogelijk
 • De spaarder heeft een beperkte vrijheid wat betreft het tijdstip waarop de bouwspaarsom kan worden gebruikt
 • De financiële middelen staan ter beschikking van de spaarder wanneer hij ze nodig heeft
 • De leningrente voor bouwspaarcontracten is gewoonlijk zeer laag

De nadelen – lage bedragen, gedeeltelijke financiering en hoge aflossingstermijnen

Het bouwspaarcontract heeft echter ook nadelen en redenen waarom het niet voor elke situatie geschikt is. Het contract is bijvoorbeeld niet geschikt voor kortetermijnfinanciering van onroerend goed, aangezien eerst een bepaald bedrag moet worden gespaard. Bovendien is een bouwspaarcontract alleen geschikt voor gedeeltelijke financiering, omdat het meestal om kleinere bedragen gaat. Alle nadelen op een rijtje:

 • De bouwspaarcontracten hebben gewoonlijk slechts betrekking op lage bedragen, zodat de bouwspaarkassen de gunstige rentevoeten kunnen verkrijgen
 • Bouwsparen is niet geschikt voor kortetermijnfinanciering van onroerend goed
 • De aflossingstermijnen die de bouwspaarkassen vragen zijn relatief hoog
 • Een bouwspaarcontract is niet geschikt voor de financiering van een volledig onroerend goed, maar alleen als aanvullende financiering
 • De kosten voor het sluiten van een overeenkomst zijn relatief hoog voor bouwspaarkassen.
 • Er is geen absolute planningszekerheid, aangezien de uitbetalingsdatum afhankelijk is van het spaargedeelte.

De belangrijkste vragen over het onderwerp bouwsparen

Het onderwerp spaartegoeden is niet gemakkelijk te begrijpen en bevat veel technische termen en moeilijkheden voor onervaren mensen. Om ervoor te zorgen dat er geen vragen voor u onbeantwoord blijven, beantwoorden de experts van Lukinski alle belangrijke vragen op het gebied van bouwsparen.

Hoe kan ik mijn bouwspaarcontract laten uitbetalen?

Theoretisch kan een bouwspaarcontract op elk moment worden uitbetaald. De uitbetaling hangt echter af van de fase waarin de belegger zich bevindt. In de fase van de lening wordt het bedrag automatisch uitbetaald zodra het minimale spaarsaldo is bereikt. Tijdens de spaarfase moet het contract echter eerst worden opgezegd om het tot dan gespaarde vermogen te ontvangen.

Wat is een bouwspaarcontract?

Een bouwspaarcontract is een spaarcontract tussen de belegger en de bouwvereniging. De bouwspaarovereenkomst is een vorm van beleggen waarbij eerst een vast deel van de som wordt gespaard voordat de geleende som wordt uitbetaald. De besparing van gebouwen wordt daarom in twee fasen verdeeld. De eerste is de spaarfase, waarin het minimale spaarsaldo wordt gespaard. In de tweede fase, de leenfase, wordt het geleende bedrag uitbetaald en geleidelijk door de investeerder terugbetaald.

Wat kost een contract met een bouwvereniging mij?

De kosten voor het bouwspaarcontract verschillen van bank tot bank. Naast de kosten voor de rente op de lening zijn er ook kosten voor de verwerving en het beheer van de rekening. Deze kosten zijn een belangrijke indicator voor het vergelijken van verschillende tarieven.

Wat is het belastbaar inkomen?

Belastbaar inkomen is een term die in de belastingwetgeving wordt gebruikt. Het beschrijft de heffingsgrondslag voor de belastingheffing over de inkomstenbelasting. Het wordt berekend aan de hand van een vrij ingewikkelde formule en is daarom voor leken niet gemakkelijk te bepalen.

Wat is de standaardbijdrage?

De standaardspaarbijdrage beschrijft het maandelijks te betalen bedrag en is afhankelijk van de hoogte van het spaartegoed van de bouwvereniging. De bijdrage wordt vastgesteld in het bouwspaarcontract, maar kan op elk moment worden gewijzigd, afhankelijk van het contract.

Is het mogelijk om een bouwspaarcontract over te dragen?

Ja, een bouwcontract kan worden overgedragen aan een familielid. In de meeste gevallen worden de vroegere voorwaarden gewoon gehandhaafd en gaan de rechten en verplichtingen dus gewoon over op het familielid. U moet echter van tevoren met de bouwvereniging overeenkomen of een overdracht in uw contract mogelijk is.

Hoe lang betaalt men in een bouwspaarcontract?

In het bouwspaarcontract wordt een termijn overeengekomen, maar deze kan meestal te allen tijde worden aangepast. Vaak wordt een minimumtermijn van 18 maanden overeengekomen en wordt de looptijd beperkt tot maximaal 20 jaar. Hoe lang uiteindelijk wordt afgelost, hangt af van de som en het aflossingsbedrag.