De inflatie is hoog, de rente stijgt: Tips voor vastgoedleningen en vervolgfinanciering

Inflatie hoog, rentetarieven stijgen – De inflatie is hoger dan zij in decennia is geweest! Het gevolg: stijgende rentetarieven voor leningen. Wat te doen wanneer de inflatie hoog is en de rente stijgt? Het beste idee: koop onroerend goed en doe het snel om nu van de gunstige rentevoet te kunnen profiteren. Ik zal u hier laten zien wat een verandering van slechts 1% in de rente betekent! PS: In de jaren ’90 lagen de rentetarieven rond de 7%, 8%, momenteel financiert u nog steeds rond de 2%, soms zelfs tot 3%. Het gaat om 1) bescherming tegen inflatie, anderzijds 2) het juiste moment om te kopen – nu! Omdat de rente zal blijven stijgen en stijgen. Tips voor de eerste lening en voor degenen die nadenken over hun vervolgfinanciering.

Leningen voor onroerend goed: Snel uitgelegd

Als u op zoek bent naar tips over vervolgfinanciering, kunt u dit kleine gedeelte overslaan! Degenen die hun eerste woning willen financieren, of het nu een huis of een flat is, hebben het weer snel uitgelegd:

Wat betekent annuïteit / krediettermijn?

Annuïteit / afbetaling van de lening – De technische term “annuïteit” is uw jaarlijkse terugbetaling aan de bank voor een lening in onroerend goed. Deze bestaat uit de aflossing (terugbetaling van de lening) en de rente (kosten voor uw lening). Als de rentevoeten stijgen, zal uw maandelijkse aflossing van de lening, of uw jaarlijkse annuïteit, stijgen.

Snel uitgelegd:

 • Annuïteit – Jaarlijkse som van aflossing en rente
 • Leningtermijn – Maandelijkse betaling (aflossing en rente)

Wat betekent terugbetaling? – Terugbetaling van de lening

Repayment (aflossing van de lening) – De term aflossing verwijst naar de terugbetaling van uw lening. Bij elke aflossing daalt de resterende schuld en dus ook de rente.

Tip. Digressie – Als eigenaar van onroerend goed met financiering, denk je niet dat de inflatie zo slecht is. Waarom?

Typische aflossingen zijn (waren) 2% per jaar. Met deze 2% financiert u uw eigendom over 30 jaar (elk jaar 2%) en maakt u dus ook gebruik van de voordelen die voor u ontstaan door inflatie (geldontwaarding). Immers, 1.000 euro vandaag is “niet meer hetzelfde” over 10 jaar met een inflatie van 3%, 4% of zelfs 5%. Intussen is de waarde van uw eigendom gestegen en daarmee ook uw huurinkomsten. Lees hier meer over onroerend goed en inflatie.

Wat betekent rente? – Kredietkosten

Rente (kosten van het krediet) – Rente is als het ware de prijs die u betaalt voor het afsluiten van een lening. De basis voor de maandelijkse of jaarlijkse rentekosten is het bedrag van uw resterende schuld.

In de afgelopen 10 jaar, 15 jaar, verwachtte men meestal een rente van 2%. Dat verandert nu, omdat de rente stijgt.

Hoe hoger de rentevoet, hoe hoger uw maandelijkse kosten zullen zijn

U kunt de gevolgen van de komende rentestijgingen voor uw vermogen in de berekening zien.

Hoge inflatie, stijgende rente: tips voor uw lening

Tips uit mijn artikel: Hoge inflatie, stijgende rente, wat te doen? op immobilien-erfahrung.de

Hoge inflatie, stijgende rente, dit is nieuws voor de meesten!

Sinds 2011 heeft de ECB het belangrijkste rentetarief niet meer verhoogd. Deze nieuwe situatie daagt huizenbouwers en kapitaalinvesteerders uit en dwingt tot nieuwe manieren van denken. Laten we de tips nog eens samenvatten:

Nieuwe lening voor onroerend goed: wacht niet te lang

U moet uw lening zo snel en zo lang mogelijk afsluiten, dat is de beste tip die wij u kunnen geven in tijden van renteomslag.

De rente zal stijgen en de beste manier om uzelf tegen de renteverhoging te beschermen – u zult de lening immers tientallen jaren moeten terugbetalen – is snel een lening af te sluiten. Uw lening moet ook zo lang mogelijk lopen, zodat u zo lang mogelijk van de nog steeds gunstige rentevoet kunt profiteren.

Wil je onmiddellijk kopen? Dan:

 • Zo spoedig mogelijk voltooien
 • Sluit zo lang mogelijk af

Als het niet meer gaat om uw eerste vastgoedfinanciering, maar om de aanstaande vervolgfinanciering, kan ik u het volgende aanbevelen:

Vervolgfinanciering over meer dan een jaar: Termijnlening

Met een “termijnlening” kunt u vandaag profiteren van de huidige rentetarieven voor uw vervolgfinanciering over 1 of 2 jaar.

Dit is mijn tip als de vervolgfinanciering voor uw huis of flat rond is.

Je hebt nog nooit gehoord van een termijnlening? Dan is hier een korte uitleg.

Termijnlening = vervroegd afsluiten, huidige rente veilig stellen

Termijnlening – Een termijnlening is een typische annuïteitenlening, met als enig verschil dat u de lening één of twee jaar vóór het einde van de lopende financiering opneemt. De kosten zijn iets hoger, maar u kunt nu de (nog gunstigere) rentevoet vastzetten. Als de rentevoeten over twee jaar aanzienlijk hoger zijn, begint uw vervolgfinanciering met de rentevoet die vandaag geldt.

Vervolg financiering in 5+ jaar: Korte termijn

Helaas is een termijnlening slechts voor een bepaalde periode mogelijk, dus als uw vervolgfinanciering eerst over vijf, zes of zeven jaar moet worden afgelost, is deze tip voor de huidige rentesituatie een uitkomst voor u!

Korte termijn vervolgfinanciering (slechts 1, 2 jaar looptijd) en wachten op renteontwikkeling.

Gewoonlijk sluit u uw financiering af met een vaste rentevoet, die zo lang mogelijk is. Nu we in een fase van lage rente zitten, kan het dus alleen maar omhoog gaan, vooral als we kijken naar de huidige inflatie.

Plan uw vervolgfinanciering daarom alleen met een korte looptijd, zodat u kunt inspelen op rentewijzigingen. Als de rente vervolgens weer daalt, kunt u dit gebruiken bij uw verdere vervolgfinanciering.

Dit waren de belangrijkste tips voor het kopen van een huis of appartement in tijden van stijgende rentetarieven. Hetzelfde geldt voor degenen die hun huis of appartement reeds hebben gekocht en die binnenkort met de vervolgfinanciering te maken zullen krijgen.

Met deze drie tips kunt u de risico’s voor uzelf en uw investering in onroerend goed tot een minimum beperken.

Laten we nu praktisch worden:

Wat kost een rentewijziging van 1% of 2% u?

Lening voorbeeld 100.000 euro voor huis & flat

Wat betekent een wijziging van de rentevoeten voor uw portefeuille?

Hier volgen nog twee praktische voorbeelden met een rentewijziging van 1% en 2%, perspectief op de komende jaren. Om de berekening van het voorbeeld eenvoudig te houden, gaan wij uit van een financieringsvolume van 100.000 euro. Wat zijn de gevolgen van een rentewijziging van slechts 1%, in het eerste jaar van uw financiering?

Krediet aan 2% (lopend): 4.000 euro / jaar

Stap 1: Overweeg vandaag te lenen, met 2% aflossing ons rentetarief.

Krediet vandaag:

 • Krediet: 100.000 euro
 • Terugbetaling (2%): 2.000 euro / jaar
 • Rente (2%): 2.000 euro / jaar
 • Lijfrente (totaal bedrag / jaar): 4.000 euro

Krediet 2023 (3% / +1% stijging): 5.000 euro / jaar

Laten we speculeren dat de renteverhoging in 2023 naar één procent gaat. Dit zou uw rendementsberekening snel veranderen, omdat de kosten stijgen.

Over kostenverhogingen gesproken! Heb je gehoord over de onroerendgoedbelasting hervorming? Sinds 2022 worden landeigenaren in Duitsland aangeschreven en gevraagd nieuwe gegevens aan het belastingkantoor te verstrekken. Het is de bedoeling de berekening van de onroerendgoedbelasting te hervormen, omdat deze is gebaseerd op gegevens die meer dan 50 jaar oud zijn. Lees hier meer over de hervorming van de onroerendgoedbelasting 2025.

Nu terug naar de stijging van uw rentekosten, die zich voordoen in het eerste jaar en (afhankelijk van de resterende schuld) in de daaropvolgende jaren.

Krediet 2023 (aangenomen):

 • Krediet: 100.000 euro
 • Terugbetaling (2%): 2.000 euro / jaar
 • Rente (3%): 3.000 euro / jaar
 • Lijfrente (totaalbedrag / jaar): 5.000 euro

Conclusie met een rentestijging van 1% op een lening van 100.000 euro:

Bij een rentestijging van slechts 1% stijgen uw kosten direct met + 1.000 euro, alleen al in het eerste jaar.

De rente wordt jaarlijks berekend! Follow-up kosten

Het effect herhaalt zich in elk volgend jaar, in die zin dat u een procent meer rente betaalt. Dit betekent dat als u de eerste 2.000 euro terugbetaalt in het eerste jaar van uw financiering (100.000 euro), er 98.000 euro restschuld overblijft. In het tweede jaar betaalt u dus ook 980 euro meer rente aan uw bank dan voorheen.

 • Jaar 1 + 1.000 Euro
 • Jaar 2 + 980 Euro
 • ..

Zo betekent een rentestijging van 1% alleen al, in de eerste twee jaar van de financiering, extra kosten van 1.980 euro.

Krediet 2024 (4% / +2% stijging) – 6.000 euro / jaar

Wat zou er gebeuren als de rente voor uw vastgoedfinanciering met 2% zou stijgen? Laten we eens kijken naar dit voorbeeld: Als de rente in 2024 met 2% zou stijgen.

Krediet 2024 (aangenomen):

 • Krediet: 100.000 euro
 • Terugbetaling (2%): 2.000 euro / jaar
 • Rente (4%): 4.000 euro / jaar
 • Lijfrente (totaal bedrag / jaar): 6.000 euro

Conclusie +2% stijging:

Met een rentestijging van slechts 2% stijgen uw kosten direct met + 2.000 euro, alleen al in het eerste jaar.

Lening voorbeeld 500.000 euro voor huis & flat

100.000 euro is in de meeste steden geen basis voor de financiering van een onroerend goed, vooral niet in A-locaties en B-locaties, waar de financieringsbedragen gewoonlijk veel hoger zijn. Daarom volgt hier een voorbeeld van de extra rentekosten berekend met een leenbedrag van 500.000 euro.

Krediet aan 2% (lopend): 20.000 euro / jaar

Laten we eerst nog eens kijken naar de basis, de vastgoedfinanciering met 500.000 euro tegen het huidige renteniveau van ongeveer 2% voor de initiële financiering.

Krediet vandaag:

 • Krediet: 500.000 euro
 • Terugbetaling (2%): 10.000 euro / jaar
 • Rente (2%): 10.000 euro / jaar
 • Lijfrente (totaal bedrag / jaar): 20.000 euro

Krediet 2023 (3% / +1% stijging): 25.000 euro / jaar

Als de rentevoet met slechts 1% stijgt, betekent dit voor u direct meer kosten van 5.000 euro per jaar. Hier getoond in het voorbeeld voor het jaar 2023.

Krediet 2023 (aangenomen):

 • Krediet: 500.000 euro
 • Terugbetaling (2%): 10.000 euro / jaar
 • Rente (3%): 15.000 euro / jaar
 • Lijfrente (totaal bedrag / jaar): 25.000 euro

Conclusie met een rentestijging van 1% op een lening van 500.000 euro:

Bij een rentestijging van slechts 1% stijgen uw kosten direct met + 5.000 euro, alleen al in het eerste jaar.

Krediet 2024 (4% / +2% stijging) – 30.000 euro / jaar

De rentestijging van 1% alleen al zorgt voor 5.000 euro aan extra kosten die u in het eerste jaar van uw vastgoedfinanciering heeft. Als de rentevoeten met 2% stijgen, lopen de extra kosten op tot 10.000 euro in het eerste jaar van uw vastgoedfinanciering.

Nogmaals, als in het eerste jaar 10.000 euro wordt afgelost tegen het normale aflossingstarief van 2%, blijft er 490.000 euro aan restschuld over. Dat betekent 9.800 euro aan extra kosten en na twee jaar al een hele 19.800 euro.

Krediet 2024 (aangenomen):

 • Krediet: 500.000 euro
 • Terugbetaling (2%): 10.000 euro / jaar
 • Rente (4%): 20.000 euro / jaar
 • Lijfrente (totaal bedrag / jaar): 30.000 euro

Conclusie +2% stijging:

Met een rentestijging van slechts 2% stijgen uw kosten direct met + 10.000 euro, alleen al in het eerste jaar.