Hervorming onroerendgoedbelasting Duitsland 2025: wat moeten landeigenaren weten?

Hervorming onroerendgoedbelasting in Duitsland – 35 miljoen eigendommen moeten worden geherwaardeerd! In 2018 oordeelde het Federaal Grondwettelijk Hof dat er een fundamentele hervorming van de onroerende voorheffing moet komen. De reden hiervoor: de waarderingsgrondslag is gebaseerd op gegevens die meer dan 50 jaar oud zijn (om precies te zijn 1964 en 1935). De hervorming van de onroerendgoedbelasting moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. Om deze reden ontvangen eigenaars in heel Duitsland nu brieven van hun belastingkantoren met het verzoek actuele gegevens in te dienen voor de herwaardering van hun eigendommen. Lees hier alles wat u moet weten over de hervorming van de onroerendgoedbelasting.

Wat is de onroerendgoedbelasting?

Huiseigenaren, flatbewoners, landeigenaren, allen zijn in Duitsland onderworpen aan onroerendgoedbelasting. De onroerendgoedbelasting wordt jaarlijks berekend door de belastingdiensten, meer bepaald het Lagefinanzamt.

Onroerendgoedbelasting voor eigenaars van:

 • Huizen
 • Condominiums
 • Land

Hoe berekent u de onroerendgoedbelasting?

Berekening in 3 stappen – Om het bedrag van de onroerende voorheffing voor een individueel onroerend goed te berekenen, is er een formule met 3 stappen. Eerst moet u de taxatiewaarde hebben, eenvoudig gezegd de waardebepaling van het belastingkantoor voor uw eigendom.

Stap 2 is het tarief van de onroerende voorheffing, eenvoudig gezegd: afhankelijk van het soort onroerend goed dat u bezit, zal de waarde hoger of lager zijn. Voorbeeld: In een twee-onder-een-kapwoning is het tarief van de onroerende voorheffing iets lager dan in een vrijstaande eengezinswoning. Stap 3 is de aanslagvoet van de onroerendgoedbelasting. Dit wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgesteld. Op die manier kunnen gemeenten zichzelf ook aantrekkelijker maken voor bijvoorbeeld huizenbouwers en kapitaalinvesteerders.

Formule:

 • Vastgestelde taxatiewaarde x aanslagvoet onroerendgoedbelasting x aanslagvoet onroerendgoedbelasting

De basis is de taxatiewaarde – hoe hoger de taxatiewaarde van uw eigendom, hoe meer onroerende voorheffing u betaalt, vergeleken met de andere eigenaars in uw gemeente.

Onroerende voorheffing snel uitgelegd

Laten we de onroerendgoedbelasting nog eens snel samenvatten, met de belangrijkste onderdelen.

Onroerendgoedbelasting snel uitgelegd:

 • Jaarlijkse belasting op onroerend goed
 • Stap 1 – Grondslag van de schatting = standaardwaarde (schatting van uw eigendom door het belastingkantoor)
 • Stap 2 – Onroerendgoedbelastingtarief : Type onroerend goed
 • Stap 3 – Belastingtarief: Gemeentelijk belastingtarief

Wijziging als gevolg van de hervorming van de onroerendgoedbelasting

 1. Herwaardering van ~ 35 miljoen eigendommen
 2. Uniforme beoordeling door de federale overheid
 3. Onroerende voorheffing C als nieuwe categorie

Herwaardering van ~ 35 miljoen eigendommen

De onroerendgoedbelasting is sinds de invoering ervan in 1998 altijd controversieel geweest. Dit komt doordat de grondslag voor de waardebepaling volgens de BewG (Waarderungsgesetz) verouderde waarden zijn uit 1964 (oude Bundesländer) en 1935 (nieuwe Bundesländer).

In 2018 oordeelde het Federaal Grondwettelijk Hof daarom dat er een fundamentele hervorming van de onroerende voorheffing moet komen. Zij moet uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer zijn gelegd. Daarom ontvangen de eigenaars van onroerend goed nu brieven van hun belastingkantoren waarin zij worden verzocht actuele gegevens over de herwaardering van hun onroerend goed in te dienen.

 • Oude waarden uit 1964 (oud BL) en 1935 (nieuw BL)

Lees hier meer over de methodologie van de beoordeling:

Uniforme beoordeling door de federale overheid

 • Gepland: Uniforme beoordelingsmethoden in het hele land
 • Actueel: Verschillende waarderingsmethoden in federale staten

Onroerende voorheffing C als nieuwe categorie

Er zijn nog steeds 2 soorten onroerendgoedbelasting, onroerendgoedbelasting A en onroerendgoedbelasting B. Onroerendgoedbelasting “A” wordt gebruikt voor grond met een agrarisch en bosbouwkundig gebruik, of kortweg landbouwgrond. Onroerendgoedbelasting “B” wordt gebruikt voor andere ontwikkelde en bebouwbare eigendommen, d.w.z. alles wat bebouwbaar is.

Met de hervorming van de onroerendgoedbelasting komt er nog een categorie bij, de onroerendgoedbelasting C.

 • Grondbelasting “A” – landbouwgebruik (land met gebruik voor land- en bosbouw)
 • Onroerendgoedbelasting “B” – Gebruik voor gebouwen (andere ontwikkelde en bebouwbare grond)

Onroerendgoedbelasting “C” splitst de vorige onroerendgoedbelasting “B” in 2 delen. in onroerendgoedbelasting “B” blijven alle andere, bebouwde eigendommen over. Onroerendgoedbelasting “C” zal alleen voor vrijstaande woningen gelden. Met andere woorden, grond die nog niet bebouwd is, maar waarvoor reeds lang een vergunning is afgegeven.

Het doel van onroerendgoedbelasting “C” is het scheppen van nieuwe woonruimte. Braakliggende terreinen die waarschijnlijk bebouwd zullen worden, kunnen dus een eigen (nog hoger) heffingspercentage krijgen.

 • Onroerendgoedbelasting “C” – vrijstaande bouwpercelen